Slektsforskning

Rot fra Tjalve Lekvam, laget av Jakob Sande.

Ved bruk av dataene, ref til denne websiden og "Slektsforsking av Jakob Sande (1938-2009)".

Søk:
Håkon Håkonson den gamle
Simon Kåreson
Margaretha Arnesdatter
Håkon Sverreson
Ingrid Ragnvaldsdatter
Astrid Roarsdatter
Ragnvald Ingeson Knapphøvde
Roar _____
Inge Stenkjellson
Stenkjell Ragnvaldson
Astrid Njålsdatter
Njål Finnson
Finn Skjålge
Gunnhild Halvdansdatter
Eivind Lambe
Ingebjørg Haraldsdatter
Harald Hårfagre
Åshild Ringsdatter
Jarle Våge
Elin Våge
Arild Våge
Halvdan Svarte
Ragnhild Haraldsdatter
Kjell Sigve Auestad
Stein Auestad
Tonje Auestad
Grete Bøen
Rigmor Bøen
Einar Bøen
Wenche Jensen
Carl Alfred Solberg
Sivert Tobias Solberg
Albert Theodore Solberg
Iver Martin Solberg
Thora Agnes Solberg
Alice Margrete Solberg
Thomas Milton Solberg
Claire Arnell Solberg
Rebecca Claire Johnson Wright
Jennifer Ruth Johnson Hank
Sivert Olsen Solbjørg bnr2
Kristoffer Torsen Breiland
Gerd Jorund Skryten
Odd T Fjelde
Kåre T Fjelde.
Grete Bratland
Hanna Bertine Vintervik
Malena Mæland
Ånen Mæland
Ragna Andersen
Anna Sæbø
Olaf Arne Larsen
Theodor Tøtland
Anna Tøtland
Jonny Jørmeland
Kristiane Jørmeland
Gjertrud Marie Bråtveit
Lilly Bråtveit
Arne Olai Hetland
Nils Hetland
Jone Hetland
Osmund Hetland
Nils Hetland
Nils Malenius Hetland
Margrete Hetland
Marton Nøkling
Helga Nøkling
Ragnhild Nøkling
Aina Gry Solheim
Linn Sissel Solheim
Håvard Solheim
Ragnhild Andersdtr.
Tore Andersson Neset
Odd Andersson
Jakob Andersson
Kristoffer Anderson
Retzius Hansson
Anna Ragnhild Hansdtr
Ragnvald Sæbø
Gurine Førre
Elisabet Førre
Kristina Førre
Kittel Førre
Kjell Børve
Jone Børve
Anna Børve
Johan Børve
Lars Børve
Olga Børve
Aud Børve
Talette Jonsdtr Børve
Hermann Børve
Olava Børve
Johannes Børve
Jone Aslaksen Nordbø
Torborg Nordbø
Endre Nordbø
Anna Sofie Larsdatter
Anna Tomine Larsdtr
Åsmund Larsson
Berta Viga
Mikal Viga
Anna Serine Viga
Larsine Viga
Elen Viga
Anna Serina Jonsen
Knut Rødland
Elmer Buer
Inger Buer
Jan Buer
Anna Larsson
Erling Larsson
Lars Larsson
Bergit Larsson
Aslaug Larsson
Kåre Gundersen
Torkel Helgaland
Olaus Helgaland
Olava Helgaland
Godtfred Helgaland
Gunhild Helgaland
Ane Kristine (Kjersti)Gudm.dtr Jørmeland
Jakobine Olava Laatveit
Brita Olsdtr, Jørmeland
Nils Jørmeland
Hallvor Jørmeland
Sigrid Jørmrland
Lars Jørmeland
Kristen Jørmeland
Nils Jørmeland
Ola Edvartson Bøen
Bjørn Edvartson Bøen
Erling Edvartson Bøen
Karen Edvartsdtr
Ingfrid Helgaland
Gunvor Kleppa
Jon Kleppa
Nils Kleppa
Georg Kleppa
Hans J. Steinsland
Jakob Jakobson Kleppa
Johannes Kleppa
Tor Kleppa
Johan Kleppa
Brita Kleppa
Jakob Johannesson
Johannes Johannesson Kleppa
Jone Ommundsen
Johanna Ommundsen
Konrad Ommundsen
Harald Ommundsen
Jan Olav Ommundsen
Jorunn Dale
Mikal Malenius Viga
Anna Bertine Viga
Nils Viga
Anna Malena (Mallin) Viga
Ingeborg Viga
Endre Viga
Odd Viga
Olga Marie Brakstad
Sigrid Audny Viga,
Mikal N. Viga
Ingbjørg Jørgensen
Ingunn Anne Jørgensen
Kåre Sjursen
Torbjørg Sjursen
Østine Torsen
Ågot Ågesdtr
Oline Ågesdtr
Berta Mæland
Åge G. Mæland
Gullik Markusson
Anna Markusdtr
Brita Ånensdtr
Guro Samsonsdtr
Ånen Samsonson
Osmund Samsonson
Jakob Samsonson
Johne Mæland
Georg Mæland
Aud Jorunn Mæland
Marta Espeland
Anna /Ane) Gurine Mjølhus
Lars Knutson
Anna Serina Knutsdtr
Knut Larsson Melhus
Malene Knutsdtr
Lars Knutson
Brita Knutsdtr
Lars Larsson
Kirsten Larsdtr
Knut Larsson
Malene Larsdtr
Malene Knutsdtr
Lars Knutson
Ingeborg Knutsdtr
Marta Larsdtr
Knut Larsson
Siri Larsdtr
Anna Larsdtr
Ingrid Larsdtr
Anna Olsdtr
Johannes Olson
Ola Olson
Guro Olsdtr
Inger Olsdtr
Osmund Ånundsen
Gaute Ånenson
Anna Gautesdtr
Kari Gautesdtr
Gaute Larsson
Brita Larsdtr
Lars Larsson
Anna Pedersdtr
Erik Pederson
Brita Pedersdtr,
Peder Erikson
Erik Pederson
Marta Eriksdtr
Liva Eriksdtr
Peder Larsson
Lars Kristian Larsson
Marta Larsdtr
Susanna Olsdtr
Jørgen Olson
Kari Olsdtr
Siri Olsdtr
Anna Olsdtr
Berta Olsdtr
Kari Jonsdtr
Marta Jonsdtr
Rasmus Jonson
Malene Olsdtr
Osmund Olson
Lars Olsson
Brita Olsdtr
Ola Olson
Marta Larsdtr
Jone Larsson
Johannes Larsson Laugaland
Lars Laugaland
Bernahrd Laugaland
Jan Laugaland
Jone H Kleivaland
Malene Johannesdtr
Haldor Johannesson
Brønla Johannesdtr
Samson Johannesson
Marta Haldorsdtr
Johannes Haldorson
Margrete Halldorsdtr
Haldor Johannesson
Jone Johannesson
Osmund Johannesson
Malene Johannesdtr
Malene Jonsdtr
Johannes Jonson
Liva Jonsdtr
Malene Jonsdtr
Rannveig Jonsdtr
Osmund Jonsson
Øystein Øysteinson
Siri Øysteinsdtr
Jone Jonson
Siri Jonsdtr
Karina Tøtland
Nils Berdines Nilsson Tøtland
Beate Tøtland
Norvall Tøtland
Elen Steinsland
Ivar Steinsland
Ola Ivarson
Malene Reiarsdtr
Ivar Reiarson
Johannes Hetlelid
Ola Johannesson
Anna Olsdtr
Johannes Olson
Marta Olsdtr
Åsa Olsdtr
Anna Olsdtr
Borghild Olsdtr
Åsa Johannesdtr
Brita Johannesdtr
Endre Henrikson
Anna Henriksdtr
Ola Henrikson
Henrik Henrikson
Ola Henrikson
Anna Høyland
Hans Larsson
Jone Osmundson
Marta Osmundsdtr
Malene Osmundsdtr
Kristen Osmundson
Ånen Steinsland
Øystein Sveinson
Torborg Sveinsdtr
Osmund Sveinson
Marta Karina Olsdtr Selvaag
Kristen Olson Selvaag
Johanne Margrete Selvaag
Paula Hofgaar Selvaag
Jakob Jakobson
Ola Olson
Siri Olsdtr
Anna Olsdtr
Siri Olsdtr
Ola Pederson
Anna Pedersdtr
Peder Pederson
Endre Pederson
Peder Brattson
Anna Brattsdtr
Sissel Olsdtr
Berta Karine Ånensdtr
Jan Henrikson
Åsa Henriksdtr
Hans Henrikson
Talette Hermine Jansdtr
Henrik Jansen
Peder Kleppa
Jone Buer
Karen Margrete Jonsdtr
Ingeborg Jonsdtr
Oline Jonsdtr
Henrik Endreson
Lars Endreson
Peder Endreson
Bjørn Olson
Jone Olson
Ola Bjørnson
Bjørn Bjørnson
Øystein Torsen
Eli Olsdtr
Bjørn Olson
Jone Olson Børve
Brita Olsdtr
Berta Maria Pedersdtr
Ragnhild Bergesdtr
Jone Bergeson
Anna Bergesdtr
Johanne Hermannsdtr
Elen Hermannsdtr
Kristi Ommundsdtr
Karine Ommundsdtr
Ola Ommundson
Nils Ommundson
Elen Tøtland
Karina Olsdtr Tøtland
Olava Tøtland
Brita Olsdtr
Kari Olsdtr
Orm Olson
Karine Olsdtr
Ragnhild Marie Fjælberg
Laura Severine Fjælberg
Anna Serina Fjælberg
Olga Terese Fjælberg
Tørres Ryen Fjælberg
Ragnvald Sverre Fjælberg
Snefrid Olsdtr Jonsen
Adolf Jonson
Ola Severin Jonson
Idith Emelie Royland
Normann Sverre Royland
Olaf Johnnes Royland
Carsten Arthur Royland
Solveig Theresia Royland
Joseph Nicolay Theodor Royland
Marie Royland
Johanna Royland
Helge Arneson
Jone Arneson
Adolf Helgeson
Malena Sjursdtr
Anna Sjursdtr
Ola Sjurson
Sjur Olson
Brynhild Olsdtr
Anna Olsdtr
Berta Serina Olsdtr
Torborg Helgesdtr
Arne Helgeson
Malene Olsdtr
Ola Olson
Marta Olsdtr
Sissela Torsdtr
Kirsti Torsdtr
Ola Torson
Anna Torsdtr
Brita Torsdtr
Ommund Nilsson
Rannveig Nilsdtr
Haldor Nilsson Sedberg
Ola Nilsson
Nils Olson
Malene Olsdtr
Alfhild Jorunn Kjellesvik
Jens Gunnar Kjellesvik
Tor Odd Kjellesvik
Ola Olson Tøtland Rødlende
Nils O. Tøtland
Halldor O Tøtland
Anna Endresdtr
Osmund Endreson
Marta Endresdtr
Henrik Endreson
Marta Endresdtr
Brita Endresdtr
Kristi Ritland
Lars Ritland
Andreas Joneson Kvame
Kristen Joneson Kvame
Ingeborg Kristensdtr Kvame
Jone Kristenson
Anna Kristine Bjørnsdtr
Ola Einervoll
Johanne Einervoll
Bjørn Einervoll
Elen Sofie Olsdtr
Kari Olsdtr
Brita Rasmusdtr
Kari Rasmusdtr
Ola Rasmusson
Ola Ellingson
Kari Ellingsdtr
Bjarne Jørmeland
Anna Gunnarsdte
Inga Gunnarsdtr
Paul Gunnarson
Aslaug Helgesen
Tomas J. Fundingsland
Gunnar Fundingsland
Anna Osmine Fundingsland
Inger Fundingsland
Brita Jonsdtr Fundingsland
Ordine Fundingsland
Sigrid Fundingsland
Olaug Fundingsland
Solveig Fundingsland
Gerda Fundingsland
Leonora Fundingsland
Johannes O. Hauge
Ola Hauge
Anna Hauge
Ester Knutsen
Øystein Gunnarson
Elisabet Gunnarsdtr
Knut Sandvik
Marta Sandvik
Ananias Sandvik
Kari Sandvik
Karen Moen
Tjeran Moen
Tore Ivarson
Anna Karina Breiland
Eli Ivarsdtr
Berta Jakobia Sæbø
Brita Olsdtr
Samson Olson
Knut Olson
Hallvor Olson
Ånen Ånenson Mæland
Kari Ånensdtr
Sjovat Ånenson
Kristine (Kjersti) Ånensdtr
Anna Mæland
Ola Hallvorson
Ragnhild Hallvorsdtr
Reiar Hallvorson
Knut Reiarson
Svein Rasmusson
Svein Rasmusson
Malene Rasmusdtr
Rasmus Pederson
Siri Pedersdtr
Malene Pedersdtr
Jone Jonson
Eli Jonsdtr
Siri Jonsdtr
Jone Osmundson
Bjørn Osmundson
Marta Osmundsdtr
Liva Osmundsdtr
Rasmus Mjølhus
Ola Mjølhus
Knut Mjølhus
Rannveig Gunnarsdtr
Ola Gunnarson
Eli Gunnarsdtr
Kari Gunnarsdtr
Halldor Gunnarson
Kirsti Halldorsdtr
Gunnar Halldorson
Halldor Halldorson
Brita Halldorsdtr
Malene Halldorsdtr
Marta Jonesdtr
Henrik Olaus Torson
Berta Serina Mjølhus
Anna Serina (Ane) Sjursdtr
Sivert Mjølhus
Ingeborg Mjølhus
Sigrid Mjølhus
Steinar Klingsheim
Jørgen Ånenson
Torstein Ånenson
Sissel Ånensdtr
Siri Larsdtr
Lars Kristenson
Kristen Pederson
Brynhild Torsdtr
Jon Toreson
Lars Torson
Anna Toresdtr
Knut Jonson
Jone Knutson
Anders Knutson
Anna Knutsdtr
Ingeborg Ritland
Peder Ritland
Olena Nilsdtr
Anna Låtveit
Gunla Nilsdtr
Nils Olson
Nils Olson
Gunnhild Nilsdtr
Siri Nilsdtr
Bjørn Nilson
Lars Nilsson
Ola Nilson
Nils Nilson
Leiv Nilsson
Siri Leivsdtr
Brita Leivsdtr
Nils Leivson Sandanger
Tore Nesland
Thor Olson Hovet
Bertha Olsdtr Hovet
Ingeborg Olsdtr Hovet
Olina Olsdtr Hovet
Alfred Olson Hovet
Palmer Olson Hovet
Milfred Olson Hovet
Valborg Hansdtr
Ola Hansson
Lars Hansson
Inger Maria Hansdtr
Ola Larsson
Jone Larsson
Lars Olson
Ola Olson
Ola Larsson
Helga Larsdtr
Nils Larsson
Leif Larsen
Ragnar Larsson
Anton Larsson
Marta Margrete Larsen
Ola Selvåg Pederson
Osmund Bjørnson
Østen Olai Åserød
Bertha Serina Nora Ostero
Ellen Marie Ostero
Luella Caroline Ostero
Daniel Olaus Osero
Brita Osmundsdtr
Bjørn Osmundson
Øystein Sveinson
Orm Sveinson
Anna Sveinsdtr
Borghild Sveinsdtr
Svein Ormson
Anna Ormsdtr
Peder Ormson
Brita Ormsdtr
Ola Ormson
Magla Ormsdtr
Svein Øysteinson
Borghild Øysteinsdtr
Anna Øysteinsdtr
Siri Øysteinsdtr
Magla Øysteinsdtr
Peder Pederson
Gudmund Pederson
Iver Ludvigson Munthe
Marie Sofie Ludvigsdtr Munthe
Ludvig Ludvigson Munthe
Jens Ludvigson Munthe
Marta Kristoffersdtr
Anna Kristoffersdtr
Hauskoll Kristofferson
Bernice Hovet
Ester Hovet
Evelyn Hovet
Jone Rasmusson
Marta Rasmusdtr
Ola Rasmusson
Borghila Hallvardsdtr
Rasmus Halvardson
Siri Østensdtr
Sissel Østensdtr
Øystein Østenson
Elen Pauline Hadlesdtr
Kristen Pederson
Anna Pedersdtr
Anik Pedersdtr
Jens Kristenson
Ola Kristenson
Åsa Kristensdtr
Anniken Ormsdtr
Berta (Brita) Ormsdtr
Peder Ormson
Kari Endresdtr
Janette Margaret Hovet
Knut Larsson
Endre Larsson
Ingeborg Knutsdtr
Karen Knutsdtr
Ragnhild Sjursdtr
Ingrid Larsdtr
Kari Larsdtr
Orm Larsson
Anniken Larsdtr
Johan Husstøl
Borghild Osmundsdtr
Ingeborg Osmundsdtr
Marta Osmundsdtr
Malene Øysteinsdtr
Osmund Øysteinson
Øystein Osmundson
Borghild Osmundsdtr
Brita Osmundsdtr
Anna Osmundsdtr
Knut Jensson
Knut Jenson
Siri Jensdtr
Ånen Gunnarson
Jens Gunnarson
Anna Gunnarsdtr
Guri Gunnarsdtr
Jakob Jakobson
Brita Hallvorsdtr
Marta Øysteinsdtr
John Gaylord Locken
Østen Olson
Borghild Olsdtr
Hauskoll Rasmusson
Jakob Rasmusson
Siri Hauskollsdtr
Kristoffer Hauskollson
Reiar Ivarson
Ola Ivarson
Marta Reiarsdtr
Marit Larsdtr
Ola Jonson
Ola Jonson
Kari Jonsdtr
Peder Jonson
Sissel Jonsdtr
Jone Jonson
Rasmus Jonson
Anna Østensdtr Mæland
Elisabet Tøtland
Østen Mæland
Berta Johanna Tøtland
Anna Sjursdtr
Lars Larsson
Sjur Larsson
Sissela Larsdtr
Lars Larsson
Kari Bjørnsdtr
Anna Bjørnsdtr
Tore Bjørnson
Gunhild Torsdtr
Sissel Toresdtr
Sissel Olsdtr
Peder Olson
Tore Olson
Sigrid Rødlende
Earl Emmet Hedde
Richard Duane Hedde
Elroy Dean Hedde
Orm Pederson
Lars Larsson
Tore Jonson
Osmund Jonson
Borghild Øysteinsdtr
Borghild Øysteinsdtr
Ragnhild Øysteinsdtr
Øystein Øysteinson
Borghild Larsdtr
Endre Olson
Ola Olson
Anna Serine Olsdtr
Malene Olsdtr
Berta Thoresdtr
Gunhild Thoresdtr
Anna Jakobsdtr
Siri Jakobsdtr
Jakob Jakobson
Lars Jakobson Hagen
Olaus Melhus
Knut Melhus
Kjellaug Melhus
Nils Foss
Berta Foss
Kari Foss
Peder Foss
Teodor Foss
Marta Tolleivsdtr
Brita Tolleifsdtr
Borghild Tolleivsdtr
Ingeborg Tolleivsdtr
Ola Olson Sandanger
Karen Malene Olsdtr
Ola Olson
Marta Olsdtr
Knut Olson, Sandanger
Johanna Sandanger
Siri Olsdtr
Malene Olsdtr
Ola Olson
Anna Olsdtr
Ola Olson
Sofie Olsdtr
Ola Olson
Malene Olsdtr
Margrete Staurland
Nils Staurland
Maria Staurland
Ola Staurland
Margit Karoline Staurland
Margrete Kristoffersdtr Solberg
Malene Kristoffersdtr Solberg
Sigrid Solberg
Sverre Solberg
Einar Solberg
Signe Johanna Hammer
Marta Kristine Hammer
Ola J Hamre
Martin J Hammer
Johanna Rasmine Johannesdtr Hammer
Sigfrid Johanna Hamre
Karstein Hamre
Ågot Hamre
Anna Skiftun
Eli Sjursdtr
Malene Pedersdtr
Malene Pedersdtr
Ola Ellingson
Jonas Bergeson
Margrete Bergesdtr
Johannes Pålson
Guri Pålsdtr
Haldor Johannesson
Pål Johannesson
Berge Halldorson
Lars Halldorson
Jonas Halldorson
Johannes Halldorson
Elen Sofie Halldorsdtr
Halldor Larsson
Johanne Larsdtr
Siri Larsdtr
Brynhild Johannesdtr
Elisabet Johannesdtr
Malena Johannesdtr
Johannes Jonasson
Malene Olsdtr
Malene Olsdtr
Siri Olsdtr
Norman Malcoln Osero
Arthur Louis Ostero
Eugene Gordon Ostero
Kenneth Lee Osero
Johanna Sjovatsdtr
Doris Staurland
Nils Staurland
Olina Elisabet Eide
Agnes Eide
Karl Eide
Haldis Eide
Målfrid Hetland
Mikal Vilhem Hetland
Magda Hetland
Magnhild Nilsdtr
Nils Hetland
Seroline Nilsdtr
Ola Randa
Sven Randa
Olava Viga
Lars Randa
Elen Sandanger
Berta Malene Sandanger
Ola Sandanger
Hanna Bertine Sandanger
Sigurd Sandanger
Olaf Johan Sandanger
Berta Sandanger
Ola Sandanger
Else Marie Bergøy
Torun Ranveig Foss
Jon Reidar Foss
Johanna Hjorteland
Kjetil Hjorteland
Sverre Hjorteland
Jon Hjorteland
Liv Kjellaug Hjorteland
Hanna Andrine Hauge
Sondre Sveinson
Knut S Gjil
Svein Sveinson
Ola Sveinson Gjil
Kjetil S Hauge
Maria Jonsdtr
Borghild Jonsdtr
Sissela Larsdtr
Eli Gunnarsdtr
Anna Gunnarsdtr
Siri Gunnarsdtr
Anna Eiane
Elise Johanna Eiane
Reidun Foss
Jan Birger Foss
Bjørg Kristin Foss
Anna Pedersdtr
Nils Pedersen Øye
Peder Nilsson
Susanne Nilsdtr
Nils Nilson
Siri Nilsdtr
Nils Olson
Ola Nilson
Ragnhild Osmundsdtr
Endre Osmundson
Malene Pedersdtr
Helga Pedersdtr
Reiar Johannesson
Johanna Johannesdtr
Jone Johannesson
Ingeborg Johannesdtr Riskedal
Johannes Johannesson
Øystein Johannesson
Tormod Larsson
Gudmund Jonson
Ommund Lossius Rasmusson
Rasmus Kornelius Rasmusson
Kari Larsdtr
Anna Larsdtr
Anna Jakobsdtr
Berge Jakobson
Magla Jakobsdtr
Ingeborg Jakobsdtr
Karen Børgesdtr
Anna Bergesdtr
Børge Håvardson
Peder Knutson
Jakob Knutson
Knut Knutson
Nils Olson
Ola Nilsson
Ola Olson
Malene Olsdtr
Anna Olsdtr
Marta Olsdtr
Johannes Ågeson
Martin Johannesson Hauge
Johannes Johannesson Hauge
Åge Olaus Johannesson
Roger Louis Bronsted
Thomas Johan Bronsted
Johannes Hauge
Åke Hauge
Marta Hauge
Margrete Hauge
Andreas Hauge
Berta Marie Hauge
Elisabet (Lisa)Hauge
Gunnhild Tobia Hauge
Åge Jørgen Hauge
Åge Hauge
Brita Olsdtr
Eli Sjursdtr
Gunnhild Jonsdtr
Anna Jonsdtr
Johannes Jonson
Sissel Olsdtr
Helga Olsdtr
Siri Nilsdtr
Eli Nilsdtr
Siri Nilsdtr
Ragnhild Torsdtr
Elling Toreson
Nils Torson
Jakob Segadal
Berta Segadal
Mallin Segadal
Marta Johanna Segadal
Jone Segadal
Marta Segadal
Ola Jonson
Anna Jonsdtr
Jone Jonson
Siri Jonsdtr
Jone Jonson
Eli Jonsdtr
Marta Jonsdre
Anna Jonsdtr
Siri Jonsdtr
Jone Jonson
Ola Jonson
Siri Jonsdtr
Elen Jonsdtr
Peder Jonson
Anna Jonsdtr
Inger Olsdtr Fjelde
Ole Olsen Fjelde
Sivert Olsen Fjelde
Olaus Olsen Fjelde
Martha Olsdtr Fjelde
Thomine Olsdtr Fjelde
Ola Pederson
Marta Pedersdtr
Malene Olsdtr
Mallin Ågesdtr Bjelland
Jone Jonson
Anna Malene Jonsdtr
Ola Segadal
Knut Jonson Vadla
Peder Skaar
Olav Skaar
Jone Skaar
Jone Eiane
Astrid Gudmundsdtr Eiane
Gudmund Eiane
Gudmund Eiane
Frank Edward Gadtke
William Louis Gadtke
Åke Hauge
Ola Hauge
Elisabet Hauge
Jon Hauge
Elling Olson
Tore Olson
Brita Olsdtr
Marta Olsdtr
Ola Olson Hauge
Gurine Olsdtr
Anna Jonsdtr
Jone Jonson
Gudmund Jonson
Eivind Jonson
Lars Jonson
Peder Pederson
Jonas Jonson
Magla Jonsdtr
Eli Jonsdtr
Anna Karina Jonsdtr
Marta Olsdtr
David William Gadtke
Debra Jean Gadtke
Siri Sveinsdtr
Anna Svensdtr
Malene Sveinsdtr
Anders Sveinson
Åge Pålson
Jone Vadla
Jens Vadla
Jon Joneson Vadla
Jone Vadla
Marta Karina Førre
Jone Osmund Førre
Guri Osmundsdtr
Jonas Førre
Nils Ramsfjell
Berta Vadla
Lars Vadla
Anna Karina Pedersdtr
Malenes Skaar
Gerd Oddny Skaar
Marta Vestersjø
Gudmund J Eiane
Serina Jonesdtr
Jone Eiane
Elen Sofia Jonsdtr
Berta Malena (Bibbi) Hauge
Jone Hauge
Arne Bergfinn Hauge
Kjell Hauge
Ragna Elisabet Hauge
Kari Jonasdtr
Jone Jonasson
Liva Jonasdtr
Magla Jonasdtr
Valborg Jonasdtr
Torborg Mikkelsdtr
Marta Hauge
Rasmus Hauge
Andreas Hauge
Valborg Hauge
Ola Hauge
Jone Hauge
Astrid Hauge
Olav Meland
Anna Gudmundsdtr
Anna Gudmundsdtr
Anna Jonsdtr
Anna Jonsdtr
Kari Jonsdtr
Salomon Salomonson
Anna Salomonsdtr
Jone G Eiane
Ola Gudmundson
Peder Pederson
Gjøri Pedersdtr
Jørgen Pederson
Malene Pedersdtr
Anna Pedersdtr
Eli Pedersdtr
Rasmus Østerhus
Ingrid Jonasdtr
Anna Østerhus
Judith Carolyn Arneson
David Harold Arneson
Donald John Arneson
Robert Michael Arneson
Kjetil Østerhus
Malene Serine Bergesdtr
Berge Breiland
Pål Olson
Jakob Olson
Osnund Olson
Berta Serina Breivik
Anna Serina Breivik
Jakob Breivik
Brita Mikkelsdtr
Kari Mikkelsdtr
Anna Bergøy
Øystein Bergøy
Kari Jensdtr
Peder Jensson
Jone Vadla Holmen
Marta Vadla
Jonas Førre
Kari Førre
Ingrid Larsdtr
Barbro Larsdtr
Siri Ramsfjell
Anna Ritland
Klara Ritland
Olga Ritland
Per Bergøy
Kari Bergøy
Peder Pederson
Anna Pedersdtr
Malene Gudmundsdtr
Gudmund Gudmundson
Cecilie Haustavik
Olava Johannesdtr
Jone Vestersjø
Marta Helena Vestersjø
Henrik Johan Vestersjø
Sigurd Johan Vestersjø
Berta Vestersjø
Johanna Vestersjø
Johannes Anton Dale
Karen Tomine Dale
Bertine Dale
Jone Dale
Olav Dale
Tormod Meland
Kjellaug Meland
Sigbjørg Meland
Marta Gjil
Elisabet Gjil
Knut Gjil
Torbjørg Gjil
Signe Berit Gjil
Liv Norun Gjil
Inga Hauge
Olaus Hauge
Judit Hauge
Liva Jonsdtr
Åge Jonson
Jonas Jonson
Borghild Jonsdtr
Ola Jonson
Magla Jonsdtr
Brita d.e. Olsdtr
Brita d.y. Olsdtr
Ola Olson
Ola Olson
Elisabet Olsdtr
Malene Olsdtr
Knut Olson
Jon Olson
Valborg Olsdtr
Rasmus Johannesson
Ola Olson
Kristoffer Olson
Ragnhild Olsdtr
Anna Olsdtr
Olga Mæland
Gudmund Larsson
Siri Larsdtr
Jens Larsson
Salomon Salomonson
Lisbet Salomonsdtr
Salomon Salomonson
Salomon Salomonson
Jakob Salomonson
Malene Salomonsdtr
Andreas Helgeland
Severin Helgeland
Daniel Lewis Ostero
Johanne Marie Osero
Anna Gudmundsdtr
Peder Gudmundson
Sofie Gudmundsdtr
Anna Ormsdtr
Margrete Kittelsdtr
Knut Førre
Kittel Førre
Guri Kittelsdtr
Marta Førre
Nils Førre
Odd Paulson
Ola Jakobson
Malene Jakobsdtr
Berta Øye
Øystein Tuntland
Ola Øysteinson
Lars Ramsfjell
Gurina Ramsfjell
Tomas Tomasson
Lars Fundingsland
Johne Tomasson
Tomas Tomasson
Johannes Dale
Kleng Dale
Sofie Dale
Malene Gudmundsdtr
Gudmund Gudmundson
Ola Gudmundson
Johannes Gudmundson
Faltin Gudmundson
Gudmund Aukland
Ola G Aukland
Inger Jensine Aukland
Johannes Gudmundson
Åge Henrikson
Sissela Henriksdtr
Marta Jonsdtr
Artur Vestersjø
Else Grethe Vestersjø
Jakob Dale
Ola Johannesson Dale
Johannes Johannesson Dale
Paul Øvrehus
Ragna Elisabet Øvrehus
Anna Serine Øvrehus
Signe Øvrehus
Anders Emil Øvrehus
Steinvor Gjil
Sven Gjil
Siri Gjil
Anna Pauline Ågesdtr Vestersjø
Ådel Martha Ågesdtr Vestersjø
Gustav Hauge
Ivar Johan Hauge
Liva Ågesdtr
Jone Ågeson
Sofie Åkesdtr
Jone Ågeson
Jørgen Ågeson
Åse Ågesdtr
Anna Ormsdtr
Jon Ormson
Torstein Ormson
Daniel Ormson
Kari Olsdtr
Olaus Hauge
Sissel Knutsdtr
Ola Knutson
Ola Olson
Sjur Olson
Marta Skiftun
Ola Skiftun
Kristoffer Skiftun
Inger Skiftun
Anna Maria Nilsdtr
Osmund Andreas Nilsson
Tobia Nilsdtr
Marta Torgilsdtr
Margit Åslaug Norheim
Edvard Norheim
Malene Maria Tjeltveit
Anna Karina Tjeltveit
Karl Tjeltveit
Gudmund Pederson
Siri Pedersdtr
Johanna Pedersdtr
Anna Jonsdtr
Orm Jonson
Siri Jonsdtr
Orm Torsteinson
Magla Torsteinsdtr
Ola Torsteinson
Sissela Torsteinsdtr
Orm Torsteinson
Gurina Gjil
Kittel Førre
Klara Førre
Marta Førre
Nils Førre
Jakob Olson
Guro Olsdtr
Erling Edvardsen Norheim
Anna Malena Larsdtr
Brita Larsdtr
Brita Larsdtr
Anik Osmundsdtr
Johannes Osmundson
Anna Osmundsdtr
Lars Osmundsson
Jone Fundingsland Thomsen
Berta Jakoba Fundingsland
Jorunn Pedersdtr
Rasmus Pederson
Anna Pedersdtr
Kleng Pederson
Ola Dale
Josef Johannesson
Gudmund Jensson
Inger Jensdtr
Karen Jensdtr
Konrad Norheim
Egil Norheim
Anne Karin Norheim
Ola Sveinson
Malene Sveinsdtr
Elen Sveinsdtr
Siri Sveinsdtr
Elen Olsdtr
Otto Aukland
Magnus Aukland
Mallin Aukland
Gudmund Osmundson
Anna Jakobsdtr
Johannes Jakobson
Siri Jakobsdtr
Jakob Jakobson
Liva Karine Olsdtr
Jone Olson
Kari Sissela Olsdtr
Borghild Olsdtr
Johanna Olsdtr
Tormod Øvrehus
Paul Øvrehus
Kari Hauskollsdtr
Siri Hauskollsdtr
Anders Hauskollson
Tormod Øvrehus
Bjarne Øvrehus
Jan Petter Øvrehus
Signe Torun Sigmundstad
Olav Moen
Anna Moen
Åge Jonson
Jon Oddson
Elisabet Oddsdtr
Marit Oddsdtr
Kari Oddsdtr
Tolleiv Oddson
Anna Oddsdtr
Jone Jonson
Karen Jonsdtr
Siri Jonsdtr
Bjørn Jonson
Gudmund Jonson
Åge Jonson
Valborg Jonsdtr
Peder Pederson Rødland
Ånen Jørgenson
Berte Jørgensdtr
Anna Jørgensdtr
Åge Jørgenson Hauge
Marta Jørgensdtr Natland
Orm Jonson
Jon Jonson
Anna Torsteinsdtr
Magla Torsteinsdtr
Ola Torsteinson
Totstein Olson
Anna Danielsdtr
Ola Danielson
Ola Knutson
Peder Knutson
Lars Pederson
Ola Pederson
Berte Pedersdtr
Jorunn Pedersdtr
Ola Pederson
Hans Pederson
Anna Danielsdtr
Orm Danielson
Ola Pederson
Jone Pederson
Peder Pederson
Siri Pedersdtr
Ola Sjurson
Kirsti Knutsdtr
Anna Knutsdtr
Jone Knutson
Malene Knutsdtr
Inger Knutsdtr
Gyri Hjorteland
Lars Hjorteland
Marta Dagny Hjorteland
Øystein Magnus Hjorteland
Daniel Hjorteland
Kari Jonsdtr
Kari Sissela Jonsdtr
Johanna Jonsdtr
Mallin Åsland
Karneles Joneson
Solveig Hebnes
Olga Skiftun
Nils Hansson Tjeltveit
Ole Andreas Lien
Torgils Hansson
Peder Hansson
Helena Nesvik
Torbjørn Tjeltveit
Knut Tjeltveit
Tore Johan Tjeltveit
Osmund Andreas Toreson
Peder Olson
Marta Olsdtr
Anna Olsdtr
Anne Lise Norheim
Anna Ormsdtr
Ola Ormson
Marit Ormsdtr
Torstein Olson
Orm Olson
Åsa Olsdtr
Jørgen Olson
Kari Olsdtr
Torstein Olson Åsland
Ola Ormson Hetland
Anna Ormsdtr Hetland
Sven Nagne Østerhus
Normann Førre
Margit Førre
Målfrid Førre
Kjell Førre
Marton Bjerga
Sofie Johanne Johnsdtr Larsen
Jakob Johannesson
Johannes Johannesson
Jakob Johannesson
Borghild Johannesdtr
Ola Johannesson
Elisabet Gurine Rasmusdtr
Sjur Rasmusson
Einar Nikolai Thomsen
Jone K. Mæland
Ånen Severin Mæland
Anna Mæland
Lars Mæland
Ingvald Mæland
Kornelius Mæland
Eldrid Sjovatsdtr
Peder Klengson
Lars Klengson
Johannes Rasmusson
Sofie Rasmusdtr
Anna Rasmusdtr
Sissela Rasmusdtr
Johannes Rasmusson
Johannes Rasmusson
Marta Halldorsdtr
Sofie Halldorsdtr
Inger Johannesdtr
Svein Johannesson
Eli Olsdtr
Johannes Olson
Mallin Olsdtr
Inger Skår
Ola Erikson Vestersjø
Sigrunn Aukland
Astri Aukland
Leif Inge Eike
Tore Anderson
Odd Andersson
Anders Oddson
Odd Oddson
Odd Oddson
Eldri Oddsdtr
Ølver Oddson
Marta Oddsdtr
Anders Oddson
Ragnhild Oddsdtr
Peder Bjørnson
Anna Bjørnsdtr
Ragnhild Olsdtr
Johannes Olson
Peder Rasmusson
Marta Torsdtr
Ola J. Sæbø
Sverre Rasmussen
Åse Rasmussen
Johanne Jonsdtr
Ola Jonson
Hallvard Fosså
Johanna Fosså
Olav Fosså
Inge Fosså
Tolleif Knutson
Elisabet Knutsdtr
Tolleiv Tolleivson
Ivar Torson
Brita Toresdtr
Siri Toresdtr
Anna Karina Ågesdtr
Øystein Østerhus
Andreas Åkesson
Åke Østerhus
Bjarne Østerhus
Sofia Bjørnsdtr
Gudmund Bjørnson
Børild Bjørnsdtr
Lars Bjørnson
Ingeborg Ester Kleiveland
Haldor Joneson Kleivaland
Bjarne Sigmundstad
Sigmund Sigmundstad
Leif Sigmundstad
Sven Gjil
Endre Gjil
Valborg Olsdtr, Gil
Rannveig Henriksdtr
Ola Henrikson
Liva Henriksdtr
Henrik Henrikson
Jon Rasmusson
Susanne Jonsdtr
Gudmund Jonson
Jone Gudmundson
Malene Gudmundsdtr
Gudmund Jonson
Marta Jonsdtr
Hans Jonson
Jone Gudmundson
Lars Gudmundson
Malene Gudmundsdtr
Anna Gudmundsdtr
Guri Gudmundsdtr
Jone Jonson
Jone Jonson
Marta Jonsdtr
Bergit Knutsdtr
Ola Knutson
Anna Knutsdtr
Trond Jonson
Guraa Johnsdtr Gryte (Josdal)
Jon Jonson Gryte
Helge Jonsen
Brita Jonsdtr
Ingeborg Jonsdtr
Johanna Jonsdtr
Inger Olava Øgreid
Børild Hallvorsdtr
Marit Hallvorsdtr
Marit Hallvorsdtr
Knut Olson
Kari Larsdtr
Peder Olson
Sissel Pedersdtr
Peder Pederson
Brita Pedersdtr
Sissel Jonsdtr
Anna Pedersdtr
Anna Pedersdtr
Peder Jonson
Anna Jonsdtr
Jone Jonson
Jone Jonson
Anna Jonsdtr
Ola Jonson Foss
Daniel Gjil
Karind Gjil
Malene Gurine (Mallin) Knutsvik
Ola Olson
Ola Olson
Hans Olson
Mallin Olsdtr
Marta Olsdtr
Mallin Olsdtr
Kari Johannesdtr
Lars Johannesson
Johannes Johannesson
Torkel Severin Skiftun
Ommund Nesvik
Johan T Nesvik
Knut Severin Tjerandson Nesvik
Mandius Nesvik
Karen Nesvik
Johannes Nesvik
Berta Tomine Nesvik
Olav Foss
Hans Magnus Tjeltveit
Marta Torgilsdtr
Kari Torgilsdtr
Marta Torgilsdtr
Lars Torgilsson
Guro Torgilsdtr
Eli Gunnarsdtr
Tarald Foss
Serina Nilsdtr
Knut Knutson
Osmund Knutson
Torstein Knutson
Kari Knutsdtr
Brita Torbjørnsdtr
Ola Pederson
Anna Pedersdtr
Kari Pedersdtr
Ola Hansson
Siri Hansdtr
Marta Hansdtr
Hans Hansson
Torbjørn Hansson
Ola Skiftun
Malene Oletta Skiftun
Sissela Åsland
Elisabet Dorthe Åsland
Ola Åsland
Torkel Åsland
Olaf Hetland
Gjertrud Pauline Bjelland
Lars Østerhus
Anna Østerhus
Liva Østerhus
Laurits Østerhus
Torgeir Østerhus
Jan Hauge
Odd Helgesen
Anne Margrete Helgesen
Ola Holmen
Anna Holmen
Aasvald Holmen
Johannes Torsteinson
Borghild Torsteinsdtr
Anders Jakobson
Johannes Johannesson
Rasmus Johannesson
Rasmus Grønnevik
Lene Grønnevik
Anna Larsdtr
Liva Larsdtr
Inger Larsdtr
Lars Larsson
Theodor Nesvik
Arthur Nesvik
Magnus Nesvik
Kåre Nesvik
Sigfrid Nesvik
Susanne Pedersdtr
Anna Pedersdtr
Malene Pedersdtr
Marta Kristine Pedersdtr
Ellen Johannesdtr
Sjur Larsson
Ola Larsson Randa
Siri Sveinsdtr
Malene Sveinsdtr
Svein Sveinson
Nils Sveinson
Ingrid Johannesdtr
Johannes Johannesson
Brita Johannesdtr
Erik Vestersjø
Lene Olsdtr Vestersjø
Anna Vestersjø
Anna Pedersdtr
Barbro Johannesdtr
Østen Johannesson
Herbjørn Øysteinson
Øystein Øysteinson
Åge Øysteinson
Jonas Johannesson
Jone Jonasson
Ola Osmundson
Ånen Osmundson
Samson Olson
Guro Olsdtr
Ola Samsonson
Jens Gudmundson
Anna Gudmundsdtr
Johanna Jensdtr
Gudmund Jensson
Kristine Jensdtr
Jens Gudmundson
Kari Gudmundsdtr
Brynhild Gudmundsdtr
Kari Gudmundsdtr
Sissela Gudmundsdtr
Jens Larsson
Ei Datter,
Lars Sigmundstad
Berta Kristine Thomsen
Johannes Thomsen
Erling Wegner Thomsen
Einar Johannes Wegner
Orm Berdines Thomsen
Ola Thomsen
Berte Kristine Thomsen Lid
Bergitte Thomsen
Anna Margrete (Ane) Thomsen
Henrik Olson
Berta Johanna Ramsfjell
Henrik Ramsfjell
Torbjørn Pederson
Rasmus Pederson
Jon Pederson
Karina Nesvik
Ordin Nesvik
Bernhard Nesvik
Borghild Nesvik
Berta Johanna Nesvik
Karstein Nesvik
Harald Nesvik
Ola Pederson
Anna Pedersdtr
Samson Jørgenson
Siri Jørgensdtr
Ola Jørgenson
Ola Gudmundson
Peder Gudmundson
Hans Gudmundson
Marta Gudmundsdtr
Malene Gudmundsdtr
Anna Gudmundsdtr
Brynhild Sveinsdtr
Siri Sveinsdtr
Svein Sveinson
Brita Bergesdtr
Anna Børgesdtr
Eli Børgesdtr
Kristoffer Børgeson
Jone Børgeson
Børge Børgeson
Jone Torson
Øysiein Torson
Marta Torsdtr
Gunnhild Toresdtr
Malena Torsdtr
Jakob Lien Høyland
Marta Larsdtr
Inger Larsdtr
Ola Olson
Gudmund Olson
Marta Olsdtr
Kari Olsdtr
Ola Skiftun
Kornelius Skiftun
Ola Skiftun
Jakob Nesvik
Kornelius Nesvik
Berte Johanna Nesvik
Lars Nesvik
Johanna Pauline Nesvik
Kornelia Nesvik
Johannes Nesvik
Berta Johanna Nesvik
Gudmund Haug
Eli Haug
Anna Haug
Ola Foss
Knut Foss
Berta Malene Gunnarsdtr
Borghild Tøtland
Anna Karina Pedersdtr
Ola Asheim
Kari Olsdtr
Peder Olson
Eli Olsdtr
Ola Hallvorson
Hans Erikson
Kornelius Skiftun
Ola Bøen Skiftun
Anna Elfrida Olsdtr Skiftun
Aslaug Johanna Skiftun
Kornelius Karstein Åsland
Berta Åsland
Ommund Olaus Åsland
Mallin Helena Åsland
Klara Hetland
Arne Sandvik
Rasmus Sandvik
Bjarne Sandvik
Marta Sandvik
Artur Sandvik
Olav Wegner Thomsen
Ottar Thomsen
Endre Larsson
Anna Larsdtr
Meldred Hovet
Normann Hovet
Mayr Jorie Hovet
Maynard Hovet
Jakob Ånenson
Lars Ånenson
Berta Sandanger
Berta Olava Driftland
Berta Knutsdtr
Gunnar Olson
Nils Olson
Gunla Staurland
Knut Staurland
Ola Olson
Elling Olson
Ola Jakobson
Anna Maria Kåda
Edith Thompson
Lars Sjurson
Sjur Larsson
Lars Larsson
Liva Larsdtr
Bjørn Larsson
Ola Olson
Eli Olsdtr
Svein Olson
Malene Olsdtr
Ola Olsen
Jone Erikson
Marta Eriksdtr
Osmund Olson Rosså
Østen Olson
Marta Ågesdtr
Jone Rosså
Åge Ågeson Rosså
Sissela Ågesdtr
Henrik Rosså
Sven Rosså
Johannes Rosså
Serine Olsdtr
Johannes Olson
Rasmus Olsen
Magdalene Olsdtr
Kirsti Jakobsdtr
Ånen Jakobson
Ola Bergeson
Øystein Knutson
Åge Johannesson
Anna Johannesdtr
Gunhild Johannesdtr
Marta Johannesdtr
Lorents Østenson
Osmund Olson
Ola Trondson
Rasmus Trondson
Guro Trondsdtr Flathetland
Anna Knutsdtr
Lars Knutson
Knut Knutson
Lars Larsson
Eli Larsdtr
Brynhild Larsdtr
Johanna Larsdtr
Borghild Larsdtr
Jens Einarson
Gundla Einarsdtr
Mallin Einarsdtr
Inger Einarsdtr
Borghild Einarsdtr
Einar Einarson Østerhus
Lene Malene Einarsdtr
Dortea Einarsdtr
Hans Olson
Helga Olsdtr
Jone Olson
Jens Larson
Lars Jensson
Svein Sveinson
Ola Sveinson
Peter Sigmundstad
Inger Susanna (Sanna) Halvorsen
Daniel Olson Halvorsen
Johanne Marie Johannesdtr
Tårn Hovda
Berta Serina Hovda
Sofie Tårnsdtr
Johannes Hovda
Tårn Hovda
Anne Katrine Hovda
Ivar Fister
Inger Fister
Ola Olson
Anna Eriksdtr
Erik Fister
Mallin Fister
Berge Jonson
Kristoffer Jonson
Inger Jonsdtr
Anna Jonsdtr
Jone Joneson
Berge Olson
Berge Kristofferson
Ola Kristofferson
Marta Kristoffersdtr
Ola Jørgenson
Siri Bergesdtr
Rannveig Fosså
Johannes Fosså
Berta Ramsfjell
Julian Knutsen
Agnes Knutson
Ola Knutson
Marta Knutsdtr
Gunla Tøtland
Peder Jonson
Rasmus Olson
Sissela Olsdtr
Siri Torbjørnsdtr
Peder Torbjørnson
Halvard Torbjørnson
Ånen Skiftun
Levard Skiftun
Inger Teodora Foss
Johan Knutsvik
Janet Knutsen
Kenneth Knursen
Elsa Ramsland
Tor Knutsvik
Johan Knutsvik
Malene Olsdtr
Ola Olson
Marit Olsdtr
Ola Olson
Sissel Nilsdtr
Nils Nilsson
Nils Tysdal
Margrete Sveinsdtr
Elen Karine Nilsdtr
Svein Nilsson
Siri Margrete Nilsdtr
Marta Nilsdtr
Malene Nilsdtr
Marta Østerhus
Kornelius Nesvik
Johan Nesvik
Margit Nesvik
Magda Nesvik
Reidun Nesvik
Målfrid Nesvik
Lars Reidar Nesvik
Einar Nesvik
Kjell Tore Nesvik
Elsa Nesvik
Signe Torill Nesvik
Gerd Torfrid Åsland
Ruth Laila Rørheim
Arne Gerry Rørheim
Alf Magne Rørheim
Severine Skiftun
Olav Skiftun
Berge Skiftun
Jens Langvik
Kjell Langvik
Magne Langvik
Liv Marta Langvik
Knut Pederson
Erik Pederson
Kari Pedersdtr
Brita Pedersdtr
Inger Haug
Brønla Karina Rosså
Odd Foss
Brita Danielsdtr
Beita Ormsdtr
Hans Ormson
Orm Ormson
Laurits Kornelius Asheim
Elen Kristoffersdtr
Børge Kristofferson
Elisabet Kristoffersdtr
Peder Sandvik
Eline Sandvik
Olaug Sandvik
Kristin Øvrebø
Brita Larsdtr
Halvor Larsson
Lynn Koppang
Clinton Koppang
Adelaide Koppang
Berta Serina Sandanger
Ola Gunnarson Melhus
Bordy Olivia Melhus
Rakel Karina Olsdtr
Gunnar Olson
Ola O Sandanger
Anna Olsdtr
Berta Karina Olsdtr
Daniel Olson
Ola Pederson
Malena Pedersdtr
Marta Karoline (Lina) Korneliusdtr
Gustav Severin Gunnarson
Kristoffer Solberg
Ola Martin Sandanger
Bjørn Bjørkeland
Jakob Bjørkeland
Elen Kvaløy
Petra Karoline Kvaløy
Peder Danielson
Knut Danielson
Rasmus Pederson
Faltin Pederson
Karen Serine Pedersdtr
Margrete Kristoffersdtr
Malene Kristoffersdtr
Svend Kristofferson Barnevik
Tora Pauline Sandanger
Bjarne Sandanger
Jakob Herbjørnson Bjørkeland
Daniel Dagfinnson
Peder Faltinson
Kari Faltinsdtr
Orm Faltinson
Kornelius Faltinson
Randi Pedersdtr
Nils Pederson
Sofie Bergesdtr
Kristoffer Bergeson
Sofie Bergesdtr
Ola Bergeson
Peder Bergeson
Malene Bergesdtr
Kristoffer Barnevik
Klara Barnevik
Hallvor Hallvorson
Jorunn Lid
Osmund Hallvorson
Ole Martin Øye
Per Karstein Øye
Jorun Sandanger
Bergitte Ormsdtr
Hallvor Haugsland
Johan Haugsland
Bertel Haugsland
Jonny Mathea Husstøl
Knut Staurland
Dagny Staurland
Nora Staurland
Knut Larsson
Alice Amb
Carl Amb
Irene Amb
Margrete Klengsdtr
Signi Ellingsdtr
Guri Ellingsdtr
Marta Ellingsdtr
Lars Olson
Gurine Olsdtr
Svein Ågeson
Åge Ågeson
Marta Jonsdtr
Åge Jonson
Ola Ågeson
Åge Ågeson
Jone Ågeson
Elen Serine Ågesdtr
Åge Ågeson
Robert Fletcher
Connie Fletcher
Tor Olson Østerhus
Lars Østerhus
Kristian T Østerhus
Solveig Østerhus
Kristen Olson
Ola Olson
Anna Olsdtr
Siri Olsdtr
Rannveig Toresdtr
Siri Danielsdtr
Ola Kristenson
Villum Villumson
Marta Villumsdtr
Åsa Villumsdtr
Åsa Johanna Jørmeland
Ola Berdines Jørmeland
Johannes Peder Jørmeland
Anna Pauline Jørmeland
Berge Berdines Jørmeland
Peder Olai Jømeland
Villum Villumson
Tolleif Hagen
Lars Knutson
Gurina Knutsdtr
Elling Jensson
Anna Danielsdtr
Daniel Danielson
Ola Johannesson
Marta Torsdtr
Ola Torson
Tore Torson
Tore Olson
Ingrid Johannesdtr
Jakob Johannesson
Villum Olson
Sofie Jensdtr
Svein Sveinson
Søren Hansson
Anna Hansdtr
Anna Tårnsdtr
Johannes Tårnson
Tårn Tårnson
Åge Tårnson
Østen Tårnson
Toril Byre
Anders Romsbotn
Astrid Romsbotn
Marie Romsbotn
Lina Karina Førre
Jonas Øvrehus
Marta Jonasdtr
Sjur Jonasson
Siri Jonasdtr
Siri Jonasdtr
Jonas Jonasson
Marta Jonasdtr
Kristoffer Olson
Malene Olsdtr
Stein Olson
Ola Knutson Fosså
Knut Tjeltveit
Knut Olson
Lars Olson Helgaland
Ola Olson
Cecilie Olsdtr
Martin Olson Midtbø
Karl Saghaug
Johannes Eivindson
Eivind Johannesson
Malene Johannesdtr
Siri Johannesdtr
Johannes Johannesson
Siri Ånensdtr
Nils Sveinson
Malene Knutsdre
Torbjørn Knutson
Ludvig Iverson Munthe
Iverine Marie Sofie Iversdtr, Munthe
Marie Sofie Jensdtr
Judith Helene Munthe
Johanne Marie Bergøy
Østen Bergøy
Dorte Sofie Bergøy
Selmer Bergøy
Marta Oline Kåda
Anna Johannesdtr
Ola Olson
Anna Olsdtr
Bjørn Sandvik Nessa
Mona Nessa
Beverly Hovet
June Hovet
Allen Hovet
Gerd Irene Espeland
Sigrund Espeland
Halvard Lid
Tomas Wegner Lid
Halvard Lid
Eli Lid
Elen Malena Bastlid
Ingeborg Laurentse Bastlid
Oletta Bastlid
Kolbein Skiftun
Åsa Kolbeinsdtr
Berta Kolbeinsdtr
Kornelius Hagen Knutsvik
Marta Pauline Hagen
Peder Hagen
Marton Hagen
Brita Knutsdtr
Anna Knutsdtr
Ola Øysteinson
Anna Olsdtr
Marta Hallvorsdtr
Tjerand Hallvorson
Marta Teodora Skipavik
Karina Pedersdtr
Ola Pederson
Peder Olson
Anna Olsdtr
Torborg Pedersdtr
Ola Pederson
Malene Pedersdtr
Ingeborg Tjerandsdtr
Torgils Tjerandson
Hallvor Tjerandson
Gudmund Tjerandson
Tjerand Tjerandson
Anna Gudmundsdtr
Anna Toresdtr
Guri Berntsdtr
Torborg Berntsdtr
Peder Berntson
Karina Jakobsdtr
Ingeborg Lien
Jakob Johannesson
Marta Hansdtr
Johannes Hansson
Åge Rosså
Ottar Rosså
Serina Øye
Søren Øye
Georga Øye
Åsa Eriksdtr
Anna Eriksdtr
Siri Hallvorsdtr
Marit Hallvorsdtr
Øystein Sandvik
Tore Sandvik
Torbjørg Odland
Betty Lou Hovet
Åsa Sørensdtr
Tårn Ågeson
Ane Johanna Tårnsdtr
Tora Teoline Tårnsdtr
Jone Jonson
Jone Jonson
Brynhild Olsdtr
Ola Kittelson
Johanna Kittelsdtr
Ivar Kittelson
Torstein Kittelson
Anna Kjetilsdtr
Svein Jonasson
Brynhild Jonasdtr
Haldor Jonasson
Tora Helgaland
Peder Johannesson Breiland
Marta Malena Johannesdtr Breiland
Eli Johannesdtr Breiland
Berge Johannesson Breiland
Oliver Midtbø
Ingeborg Knutsdtr
Brita Knutsdtr
Anna Bertine Mæland
Johanna Mæland
Selmer Åsland
Jakob Åsland
Kari Jakobsdtr
Berge Jakobson Skiftun
Sesilia Årtun
Johannes Kittelson
Adeline Hovet
Milton Hovet
Roger D. Hovet
Duane Hovet
Ola Olson
Karen Ormsdtr
Johannes Ormson
Rannveig Torkjellsdtr
Sissel Torkelsdtr
Jone Torkjellson
Hans Johannesson
Ole Sørenson
Ole Andreas Sørenson Øye
Artur Øye
Magla Ellingsdtr
Erik Ellingson
Anna Eriksdtr
Hallvor Knutson
Hallvor Endreson
Endre Olson
Tarald Olson
Ola Taraldson
Randi Sveinsdtr
Jone Pederson
Ole Johan Helgøy
Jørgen Helgøy
Malene Sesilia Helgøy
Johanna Helgøy
Jone Helgøy
Kristen Helgøy
Nils Nilsson
Erik Ivarson
Ivar Ivarson
Johan Ivarson
Kittel Torsteinson
Anna Torsteinsdtr
Brynhild (Brønla) Torsteinsdtr
Oddbjørn Kleppa
Karina Torsteinsdtr
Nils Severin Pederson Tøtland
Knut Tytland
Peder Jonson
Jone Tolleivson
Tolleiv Jonson
Jone Tolleivson
Sjur Tolleivson
Ivar Tolleivson
Gaute Tolleivson
Trygve Tytland
Anna Ramsli
Rakel Tobia Ovesdtr
Brita Einervoll
Svein Johannesson Bjelland
Ola Bjelland
Eli Karina Bjelland
Paul Berdines Bjelland
Jone Johannesson
Ola Johannesson
Orm Johannesson
Tore Johannesson
Johannes Olson
Torkjell Olson
Jon Knutson
Ola Gunnarson
Halldor Gunnarson
Henrik Jansen
Selma Breiland
Anton Breiland
Bodil Grønnevik
Åsmund Grønnevik
Kristen Olaus Grønnevik
Kristen Olson
Marta Serine Olsdtr
Peder Olson
Ola Kornelius Pederson Mosnes
Johannes Mosnes
Alf Mosnes
Nils Mosnes
Torstein Sveinson
Kari Torsteinsdtr
Anna Salomonsdtr
Anna Laurentse Bjelland
Nils Bjelland
Daniel Nilsson Bjelland
Jorunn Nilsdtr
Lars Oddson
Salomon Oddson
Kari Larsdtr
Anna Larsdtr
Rasmus Jonson
Brita Jonsdtr
Anna Kristensdtr
Inger Meltveit
Kristina Meltveit
Olaus Meltveit
Bertine Meltveit
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Kari Nilsdtr
Bjørn Nilsson
Malene Nilsdtr, Hegland
Ola Bjelland
Gaute Gauteson
Helge Arneson
Marta Arnesdtr
Jorunn Arnesdtr
Marta Jørgensdtr
Gunla Knutsdtr
Kari Knutsdtr
Torbjørn Knutson
Anna Knutsdtr
Knut Knutson Østerhus
Ingrid Knutsdtr
Gunla Sveinsdtr
Ragnhild Sveinsdtr
Jakob Olson
Jakob Bergeson
Nils Bjørnson
datter av Knut Pederson
Jørgen Knutson
Ola Knutson
Peder Tormodson
Siri Jørgensdtr
Elisabet Jørgensdtr
Gunnhild Olsdtr
Jan Olson
Margrete Olsdtr
Tore Ommundsen Lekvam
Ingeborg Henriksdtr
Oline Martine Skår
Liva Borghild Skår
Reidar Skår
Kristen Meltveit
Anna Meltveit
Ola Meltveit
Ottar Meltveit
Magne Olaus Meltveit
Marta Nilsdtr
Ola Olson
Anders Olson
Margrete Olsdtr
Svein Sveinson
Ola Sveinson
Anna Bjelland
Ommund Danielson Bjelland
Knut Olson
Magla Holmen
Marit Jonsdtr
Helga Samsonsdtr
Anna Samsonsdtr
Jørgen Samsonson
Marit Samsonsdtr
Magnhild Meltveit
Ivar Reiarson
Marta Reiarsdtr
Gustav Toreson Breiland
Andreas Torson
Tore T. Breiland
Anna Andersdtr
Knut Andersson
Ola Larsson
Jon Torsteinson
Lars Torsteinson
Peder Pederson
Gudmund Pederson
Peder Kleppa
Henrik Pederson Kleppa
Brita Hansdtr
Anna Gautesdtr
Brita Guttormsdtr
Sissel Guttormsdtr
Torstein Samuelson
Brita Pedersdtr
Ånen Pederson
Marta Fosså
Borghild Oddsdtr
Halldor Fosså
Borghild Kleppa
Gudmund O Aukland
Ole Henrik Olsen
Tore Olson
Ola Olson
Kari Olsdtr
Ragnhild Olsdtr
Berta Karina Olsdtr
Ola Solberg
Dagfinn Solberg
Brit Marie Solberg
Marta Solberg
Ola Olson
Kristen Kristenson
Karen Kristensdtr
Knut Kristenson
Kristen Knutson
Lars Ånenson
Kjell Ragnar Rødde
Solveig Rødde
Ånen Larsson
Malene Josefsdtr
Kleng Oddson
Svein Oddson
Østen Kvaløy
Marta Sørensdtr
Søren Sørenson
Tjerand Sørenson
Johannes Tjerandson
Søren Tjerandson
Tjerand Johannesson
Reiar Johannesson
Ingeborg Tjerandsdtr
Anna Tjerandsdtr
Karoline Einarsdtr Meland
Reidar Einarsdtr Meland
Inger Malena Meland
Ingeborg Einarsdtr Meland
Jensine Meland
Marta Rødde
Malene Rødde
Martine Rødde (Hetland)
Rakel Karoline Rødde
Torkel Rødde
Knut Rødde
Anders Rødde
Tore Øvrabø
Lars Øvrebø
Olaus Øvrabø
Siri Henriksdtr
Anna Henriksdtr
Tore Henrikson
Ola Henrikson
Sigbjørn Eikelid
Valborg Larsdtr
Jan Andreas Sjursen
Anne Espeland
Daniel Hansson
Borghild Tytlandsvik
Inger (Enger) Tytlandsvik
Odith Tytlandsvik
Johan Tytlandsvik
Rakel Karina Jakobsdtr
Ragnhild Jakobsdtr
Laurentse Jakobsdtr Foss.
Siri Pedersdtr
Brita Pedersdtr
Siri Larsdtr
Brønla Larsdtr
Anna Filipsdtr
Brita Filipsdtr
Sofie Filipsdtr
Filip Filipson
Marta Larsdtr
Johannes Jonson
Jakob Pederson
Filip Jensson
Filip Knutson
Ånen Knutson
Knut Knutson
Knut Ånenson
Filip Øysteinson
Anna Filipsdtr
Ola Pålson
Johannes Pålson
Eli Pålsdtr
Kari Pålsdtr
Ola Ånenson
Anna Olsdtr
Malena Espeland
Østen Espeland
Ola Torson
Anders Torson
Peder Torson
Tore Torson
Ingeborg Ellingsdtr
Sissela Ellingsen
Maria Jonsdtr
Sjur Olson
Siri Samsonsdtr
Rasmus Olson
Ola Olson
Anna Olsdtr
Ånen Olson
Åsa Olsdtr
Ola Olson
Sjur Olson
Anna Olsdtr
Brita Olsdtr
Ragnhild Jakobsdtr
Borghild Rasmusdtr
Torstein Rasmusen
Rasmus Rasmussen
Anna Rasmusdtr
Marta Rasmusdtr
Liva Rasmusdtr
Ingeborg Josefsdtr
Ola Josefson
Josef Jonson
Kari Olaug Mørk
Johannes Mørk
Olga Olsdtr Mork
Siri Danielsdtr
Lars Knutson
Magla Villumsdte
Knut Sjurson
Brita Sjursdtr
Ola Osmundson
Osmund Olson
Siri Olsdtr
Brita Olsdtr
Åsmund Olavson Kilane
Gunnar Erikson
Sissela Nilsdtr
Nils Nilsson
Peder Gudmundson
Peder Jonson
Tea Pedersdtr
Peder Sveinson
Brynhild Olsdtr
Anna Karine Larsdtr
Rasmus Ommundson
Ola Ellingson
Elling Sveinson
Odd Harald Olsen
Tjerand Nilsson Ørestrand
Siri Osmundsdtr
Berta Nilsdtr
Nils Jonson
Siri Larsdtr
Ola Johannes Tytlandsvik
Johanne Sofie Tytlandsvik
Knutiana Sjursdotter
Inger Marie Olsdtr
Inger Marie Olsdtr
Harald Olson
Elen Maria Olsdtr
Siri Jonsdtr
Gyri Larsdtr
Lars Larsson
Anders Jonson
Lise Hansson
Osmund Pålson
Ingeborg Paulsdtr
Brynhild Olsdtr
Elling Olson
Guri Ellingsdtr
Ola Ellingson
Sjovat Njålson
Lars Jonson
Anna Sjovatsdtr
Bjørn Olson
Brita Olsdtr
Njål Sjovatson
Ola Bjørnson
Gjertrud Ånensdtr
Brita Arnesdtr
Mari Arnesdtr
Rasmus Olson
Gunnhild Andersdtr
Ingeborg Tolleivsdtr Rennå
Tolleiv Olson
Johanne Olsdtr
Jon Olson
Marta Filipsdtr
Johanna Olsdtr
Svein Larsson
Tore Larsson
Lars Finnson
Ola Finnson
Åsa Finnsdtr
Ivar Finnson
Datter av Tore Breiland
Helga Toresdtr
Anna Jonsdre
Anna Jonsdtr
Rasmus Sveinson
Siri Rasmusdtr
Elen Rasmusdtr
Gunhild Olsdtr
Kari Larsdtr
Svein Gauteson
Anna Jensdtr
Ola Jensson
Brita Jensdtr
Kari Jensdtr
Jens Jensson
Marta Jonsdtr
Jens Olson
Brita Jensdtr
Jens Jensson
Elen Sofie Jensdtr
Signe Hauge
Sigfrid Hauge Diddi
Brynhild Børgesdtr
Jens Børgeson
Sissel Pedersdtr
Kari Hallvordsdtr
Hilde Tuntland
Jone Simondson
Liva Simondsdtr Laugaland
Kristi Olsdtr
Osmund Olson
Kristian Hauge
Sigrid Nilsdtr Hauge
Ole Olsen Øvre Fjelde
Kari Jensdtr
Einar Jensson
Guri Jensdtr
Lars Hansson
Brita Hansdtr
Hans Ommundson
Ommund Osmundson
Georg Reistad
Nils N. Hauge
Inger Hauge
Mallin Tveiten
Rakel Johanne Nilsdtr
Jakob Toreson
Jan Magne Eskevik
Målfrid Eskevik
Nils Nilson
Ånen Torsteinson
Ingeborg Torsteinsdtr Riskedal
Ola Torsteinson
Jone Torsteinson
Jone Jonson
Jone Eivindson
Anna Eivindsdtr
Svein Eivindson
Kjell Magne Driftland
Reiar Anderson
Andersine (Sina) Tveit
Borghild Kristine Reiarsdtr Tveit
Brita Olsdtr
Anna Sofie Olsdtr
Nils Nilson
Ingeborg Nilsdtr
Kristen Nilsson
Marta (Brita) Reiarsdtr
Peder Reiarson
Marta Reiarsdtr
Jakob Reiarson
Reiar Pederson
Kari Samuelsdtr
Samuel Ebbeson
Siri Jonsdtr
Eli Sofia Jonsdtr
Mari Øysteinsdtr
Jon Øysteinson
Ingeborg Jonsdtr
Siri Jonsdtr
Tore Jonson
Olina Rasmusdtr Teigen
Jorun Tolleivsdtr
Jone Jonson
Ingeborg Jonsdtr
Maria Jonsdtr
Marta Serina Jonsdtr
Nils Larson
Lars Larsson
Marta Malena Jonsdtr
Johan Marius Jonson
Marta Rasmusdtr
Arne Torsteinson
Ånund Torsteinson Riskedal
Torstein Johan Ånenson
Siri Torbjørnson
Askjeld Torbjørnson
Brita Torbjørnsdtr
Torbjørn Torbjørnson
Marta Olsdtr
Eldri Gjesfjell
Lars Nilsson
Kirsten Marie Ingvaldstad
Tora Ingvaldastad
Ellen Kristine Ingvaldstad
Olav Olson
Kristen Olaus Ingvaldstad
Magnhild Olena Olsdtr
Ole Johan Olson
Karoline Ingvaldstad
Karen Malena Olsdtr
Serina Olsdtr
Olav Eggebø
Magne Eggebø
Ola Olson Ingvaldstad
Ola Olson
Benjamin Ingvaldstad
Karl Anton Ingvaldstad
Ingeborg Kristina Ingvaldstad
Ola Benjamenson Ingvaldstad
Annbjørg Olava Ingvaldstad
Nils Larsson
Karen Malena Rasmusdtr Ausitgard
Jone Larson Vadla
Johan Severin Larsson
Johannes Larsson
Lars Larson Vadla
Lars Severinson Vadla
Liv Severinsdtr
Sverre Sigurd Vadla
Olaug Elisabet Vadla
Siri Vadla
Norun Vadla
Liv Vadla
Sedsela Johannesdtr
Lars Jonson
Johanna Jonsdtr
Ingeborg Ivarsdtr
Maria Ivarsdtr
Berta Ivarsdtr
Johannes Hetlelid
Mikkel Johannesson
Ola Johannesson
Johannes Johannesson
Siri Kristensdtr
Siri Kristensdtr
Kirsti Ådnesdtr
Ola Ådneson
Kari Olsdtr
Ådne Olson
Ola Olson
Ola Olson
Sissel Olsdtr
Eivind Olson
Magla Leivsdtr
Ola Leivson
Jens Jensson
Magla Jensdtr
Berta Halvorsdtr
Jens Jensson
Ragnhild Bjørnsdtr, Erland
Hansine Erland
Georg Bjørnson Erland
Gjørina Hallvardsdtr
Ånen Hallvarson
Kristen Halvarson
Bjørn Gunnarson
Oline Andersdtr
Siri Andersdtr
Malena Anderesdtr
Kleng Andersson
Peder Kristiansen
Severine Malene Kristiansdtr
Magnus Bernard Kristiansen
Sara Kristiansdtr
Finn Jørgrnsen
Ane Matilde Gudmundsdtr Riskedal
Anna Gudmundsdtr
Ada Antonie Valås, Riskedal
Adolf Antoni Riskedal
Gudmund Olson
Marta Karina Riskedal
Anna Larsdtr Riskedal
Jon Austigard
Åsa Bjelland
Jensine Bjelland
Johanna Eiane
Gudrun Matilde Mæle
Lars Mæhle
Per Mæhle
Johar Mæhle
Aslaug Varland
Odd Geir Soppeland
Magla Vigane
Johannes Vigane
Olav Vigane
Marta Syvertsdtr
Johan Olson Soppeland
Ola Johanson
Johannes Johansen
Anna Serina Olsdtr
Ola Olson
Marta Jonsdtr
Gunnar Gunnarson
Anna Gunnarsdtr
Knut Danielson Driftland
Ivar Johanson
Rakel Johanna Johansdtr
Tobias Ivarson
Karoline Ivarsdtr
Johan Ivarson
Kari Ivarsdtr
Berta Kristina Ivarsdtr
Trine Ivarsdtr
Marta Ivarsdtr
Kjell Johan Vigane
Ivar Torgrimson
Trine Kristine Torgrimsdtr
Keistoffer Torgrimsson
Torgrim Ivarson
Anna Ivarsdtr
Marta Ivarsdtr
Siri Ivarsdtr
Ivar Torgrimson
Brita Torgrimsdtr
Berte Alette Tobiasdtr
Ola Tobiasson
Rasmus Tobiasson
Johan Tobiasson Ullestad
Trine Tobiasdtr
Olav Tobiasson
Trygve Ullestad
Odd Annfinn Ullestad
Jon Sigurd Ullestad
Ingrid Olava Olsdtr Ullestad
Rasmus Olson
Nils Olson
Anders Klengson
Bård Klengson
Johanna Knutsdtr
Daniel Knutson
Jone Hagalid
Kristian Hagalid
Anna Olsdtr
Inger Olsdtr
Ingeborg Ormsdtr
Sissel Ormsdtr
Malena Ormsdtr
Orm Olson
Ola Jakobson
Daniel Sveinson Kleppa
Øystein Sveinson Kleppa
Eli Kleppa
Torleiv Kleppa
Nils Nilsson Nessa
Magne Nessa
Solveig Olea Nilsdtr
Jon Nordal Nessa
Rannveig Olsdtr
Jonas Olson
Magla Olsdtr
Mallin Pedersdtr
Berta Olena Pedersdtr
Helga Pedersdtr
Johannes Pederson
Peder Pederson
Svein Pederson
Malene Pedersdtr
Peder Klengson
Malena Klengsdtr
Bård Klengson
Kleng Klengson
Anders Klengson
Kleng Hansson Skeie
Karoline Ur
Hans Berdines Samuelson
Susanne Dortea Nessa
Rakel Kristine Nilsdtr
Elen Johanna Nilsdtr
Nils Jørgen Nilsson
Susanna Kristine Nilsdtr
Anna Maria Nilsdtr
Nils Nilson
Olena Nessa
Anna Nilsdtr
Halldis Bertine Rødde
Jens Rødde
Elen Malene Nessa
Ellen Kristine Johannesdtr
Johan Smidt Johannesson
Ludvig Johannesson
Peder Johannesson
Kari Olsdtr
Johannes Olson
Ola Johannesson
Johannes Olson
Dagmar Gundersen
Elen Bertine Helgøy
Daniel Nilsson
Josefine Nilsdtr
Laura Dortea Helgøy
Eli Danielsdtr
Åsmund Danielson
Marta Dortea Danielsdtr
Ingeborg Eline Danielsdtr
Leiv Øysteinson Kleppa
Øyvind Valdemar Kleppa
Marta Olsdtr
Daniel Olson
Kjellaug Olsdtr Riveland
Sigfrid Olsdtr Riveland
Mallin Olsdtr
Trine Andersdtr
Ola Anderson
Ivar Anderson
Elen Nilsdtr
Anna Jensdtr
Siri Jensdtr
Jone Jenson
Sigrid Bertine Jensdtr
Mallin Osmundsdtr
Marta Osmundsdtr
Taletta Bergeland
Ola Osmundson
Jens Osmundson
Søren Osmundson
Nils Rasmusson
Kristi Rasmusdtr
Magnus Hetland
Inger Andersdtr
Nils Anderson
Eli Andersdtr
Malena Danielsdtr
Anders Danielson
Peder Danielson
Osmund Danielson
Daniel Anderson
Anders Andersson
Daniel Anderson
Siri Andresdtr
Eli Pedersdtr
Malena Pedersdtr
Peder Osmundson
Berit Osmundsdtr
Peder Larsson Mæle
Ingfrid Maria Larsdtr Mæle
Lars Pederson
Per (Peder) Reiarson
Magne Hetland
Elling Olson
Anna Nilsdtr. ST. Nessa
Marta Nilsdtr
Nils Jonson
Kari Jonsdtr
Ola Sveinson
Malena Sveinsdtr
Tore Sveinson
Ola Eivindson
Jon Eivindson
Eivind Sveinson
Berta Sveinsdtr
Marta Nilsdtr
Anna Nilsdtr
Nils Knutson
Knut Jørgenson
Johannes Knutson
Jørgen Knutson
Daniel Toreson
Gudmund Toreson
Anna Toresdtr
Svein Toreson
Berta Toresdtr
Jon Toreson
Gunhild Danielsdtr
Tore Danielson
Helga Danielsdtr
Daniel Toreson
Tore Danielson
Anna Olsdtr
Reiar Olson
Ola Reiarson
Brita Reiarsdtr
Samson Reiarson
Ingeborg Olsdtr
Ola Olson
Jakob Hegland
Aslaug Hegland
Svein Eivindson
Johanna Rasmusdtr
Lars Rasmusson Rose
Ola Olson
Reiar Olson
Siri Olsdtr
Ola Olson
Ola Reiarson
Inger Reiarsdtr
Berta Reiarsdtr
Ola Reiarson
Reiar Jonson
Berta Jonsdtr
Jon Eivindson
Ola Larsson
Malene Knutsdtr
Ola Knutson
Anna Knutsdtr
Knut Knutson Måland
Svein Knutson
Ingeborg Sveinsdtr
Svein Olson
Anna Olsdtr
Eivind Jonson
Knut Jonson
Malena Jonsdtr
Anna Johanna Jonsdtr
Ola Jonson Leidå
Anna Olsdtr
Jone Olson Leidå
Berta Toresdtr
Jone Toreson
Johanna Toresdtr
Ane Henrikka Toresdtr
Tore Joneson
Knut Jonson Igland
Lars Nilsson
Jone Toreson
Brita Torsdtr
Anna Sebjørnsdtr
Siri Sebjørnsdtr
Kari Jonsdtr
Henrik Torson
Tore Samuelson
Samuel Gunnarson
Osmund Olson
Ingeborg Olsdtr
Anna Olsdtr
Berta Knutsdtr
Anna Olsdtr
Knut Knutson
Halvor Anderson
Ane Serina Andersdtr
Serine Svadberg
Teodor Andersson Svadberg
Brita Rasmusdtr
Anders Rasmusson
Anna Torgrimsdtr
Anna Bårdsdtr
Helga Bårdsdtr
Siri Bårdsdtr
Berta Pedersdtr
Malene Eivindsdtr
Ola Eivindson
Gunhild Eivindsdtr
Eivind Sveinson
Rasmus Olson
Ola Olson
Sofia Olsdtr
Ola Rasmusson
Lars Rasmusson
Jakob Rasmusson
Rannveig Tormodsen, Hetland
Tormod Tormodson
Guri Toresdtr
Knut Toreson
Mari Olsdtr
Berge Olson
Jone Gjertson
Gjert Gjertson
Jone Jonson
Jone Jonson
Anna Osmundsdtr
Karen Elise Hetland
Jone Jonson
Inger Andersdtr
Helga Andersdtr
Marta Olsdtr
Åge Ågeson
Reidun Dagfrid Tjentland
Ivar Magne Tjentland
Gerhard Betram Ivarson
Samson Godtskalson
Ivar Godtskalson
Nils Torleiv Hetland
Johannes Samsonson
Margit Nikoline Samsonsdtr
Johannes Danielson Mæle
Anna Matilde Danielsdtr
Turid Jensdtr Sie
Berta Malena Ivarsdtr
Ivar Sveinson
Malena Sveinsdtr
Brita Sveinsdtr
Odd Sveinson
Eivind Sveinson
Svein Sveinson
Jens Jonson Sie
Anders Joneson Sie
Magnhild Sie
Brita Rasmusdtr
Erik Rasmusson
Rasmus Eivindson
Brita Eriksdtr
Henrik Erikson
Eivind Olson
Ester Tordis Dalane
Trygve Andersson Dalane
Torleiv Dalane
Anders Jakobson
Elen Jakobsdtr
Johanna Jakobsdtr
Helena Jakobsdtr
Jakob Halvorson
Daniel Nilsson
Ola Nilsson
Marta Karina Nilsdtr
Svein Nilsson Tysdal
Torstein Johan Jonson
Sven Borgen
Jon Borgen
Borghild Borgen
Tordis Magna Borgen
Kåre Borgen
Terje Borgen
Magne Borgen
Svein Sveinson
Ane Martine Sveinsdtr
Borghild Bjelland
Bjarne Bjelland
Anders Jonson
Anik Jonsdtr
Jone Anderson Sedberg
Johanna Sedberg
Jone Anderson
Anders Jonson
Jone Anderson
Malena Andersdtr
Nils Sveinson
Anders Sveinson
Brita Bjørnsdtr
Eivind Bjørnson
Nils Bjørnson
Bjørn Nilsson
Bjørn Berntson Erfjord
Kjell Erfjord
Olaug Johansdtr
Gunvor Johansdtr Ur
Johan Olson
Bertel Malenius Olson Ur
Inger Malena Johannesdtr
Sofie Olsdtr
Ola Johannesson
Anna Johannesdtr
Knut Johannessen
Borghild Gudmundsdtr
Marta Gudmundsdtr
Malene Jonsdtr
Jone Jonson
Anna Johannesdtr
Guri Johannesdtr
Lars Sørskår
Johannes Larsson
Anna Kristine Sørskår
Sofia Olenna Larsdtr
Gudmund Jakobson
Brita Gudmundsdtr
Johanna Gudmundsdtr
Gudmund Gudmundson
Anna Andersdtr
Malena Andersdtr
Gudmund Anderson
Osmund Osmundson
Malena Osmundsdtr
Gunhild Osmundsdtr
Osmund Osmundson
Johanna Osmundsdtr
Karoline Osmundsdtr
Marta Karina Osmundsdtr
Johanna Osmundsdtr
Ola Johan Osmundson
Olga Elfrida Olsdtr Mæle
Jon Olson Mæle
Olaug Mæle
Marta Osmundsdtr
Berta Osmundsdtr
Osmund Osmundson
Elen Osmundsdtr
Siri Osmundsdtr
Brita Samsonsdtr
Kari Klengsdtr
Kleng Knutson
Marta Olsdtr
Ola Olson
Anik Olsdtr
Einar Staurland
Kari Lise Knutsdtr Staurland
Nils Reiarson
Anna Reiarsdtr
Reiar Kristenson
Daniel Kristenson
Marta Kristensdtr
Kristen Reiarson
Kari Reiarsdtr
Anna Danielsdtr
Gunhild Olsdtr
Malene Olsdtr
Eivind Olson
Kolbein Olson
Johannes Olson
Anders Olson
Marta Olsdtr
Ola Kolbeinson
Målfrid Ullestad
Else Målfrid Valheim
Magnhild Eline Valheim
Olga Melfredsdtr Valheim
Ingvald Melfred Anderson
Anna Reiarsdtr
Nils Reiarson
Elen Reiarsdtr
Rasin Reiarson, Skogarbø
Olav Reiarson
Reiar Nilsson
Osmund Nilsson
Nils Reiarson
Rasmus Andersson
Anders Nilsson
Brita Osmundsdtr
Barbro Osmundsdtr
Marta Osmundsdtr
Åsa Osmundsdtr
Anders Nilsson
Eli Andersdtr
Anders Knutson
Ånen Torjussen Haugen
Knut Pederson
Eli Pedersdtr
Anders Pederson
Jone Pederson
Ingeborg Andersdtr
Svein Anderson
Mons Oddson
Eli Oddsdtr
Valborg Monsdtr
Gunvor Synnøve Kaltveit
Anna Osmundsdtr
Eivind Ommundson
Malena Ivarsdtr
Peder (Per) Ivarson
Guro Ivarsdtr
Ivar Ivarson
Ivar Ivarson
Joren Halvardsdtr
Ole Halvardson Tjørhom II
Osmund Sørenson Kaltveit
Jenny Marenotte Sørensdtr
Gustav Sørenson
Anders Sørenson
Anna Olava Sørensdtr
Ola Toreson
Lars Toreson
Haldis (Alis) Toresdtr
Henrik Thorsen
Kolbein Kolbeinson
Inger Kolbeinsdtr
Tjærand Kolbeinson
Kåre Bernt Skogarbø
Anna Karoline Lakåsen
Kornelius Nilsson
Ola Olson
Torjus Ånensen Haugen
Berte Ånensdtr
Berta Alette Olsdtr
Osmund Osmundson
Andreas Sveinson
Bernt Sveinson
Berta Bergesdtr Helgeland
Gudrun Erfjord
Borgny Erfjord
Sven Olai Andersson Erfjord
Margreta Sveinsdtr
Berta Olena Sveinsdtr
Svein Bjørnson
Margreta Bjørnsdtr
Bjørn Jakobson
Jakob Johannesson
Johannes Henrikson
Marita Henriksdtr
Anna Johannesdtr
Johanna Haugsland
Hanna Johannesdtr
Margreta Johannesdtr
Karina Johannesdtr
Johannes Olson
Ola Olson
Ola Olson
Johannes Olson
Paul Paulson
Anders Paulson
Paul Paulson
Ånen Paulson
Siri Paulsdtr
Siri Sinonsdtr
Gudmund Jonasson
Laurensa Jonasdtr
Jonas Jonasson
Kari Jonasdtr
Berta (Brita) Olavsdtr
Torgeir Olavson
Halvard Olson Tjørhom
Kari Bjørnsdtr
Torgeir Moen
David Andreas Moen
Borgny Hidle
Gunhild Hidle
Halldis Hidle
Henny Hidle
Helga Hidle
Solfrid Hidle
Edvart Olson Bøen
Petra Oletta Bøen
Ola Endreson Bøen
Endre OlsonTednesbøen
Åsmund Jakobson
Sissel Jakobsdtr
Jakob Torgeirson
Sissel Åsmundsdtr
Ragnhild Halvardsdtr
Siri Åsmundsdtr
Siri Åsmundsdtr
Gunnar Hallvardson
Ånun Hallvardson
Åsmund Hallvardson
Ola Endreson
Knut Endreson
Anna Endresdtr
Endre Larsson
Berta Larsdtr
Lars Olson
Anna Dagfinsdtr
Peder Dagfinnson
Sigurd Johanson
Johan Øysteinson
Marta Karina Kilane
Øystein Torgeirson
Halvard (litle H.) Knutsen d.y Tjørhom
Nils Knutsen Tjørhom
Sigrid Korneliusdtr
Åsa Serina Larsdtr
Lars Jonasson
Jonas Gudmundson
Jone Gudmundson
Gudmund Jonson
Kristen Jonson
Marie Jonesdtr
Tea Gudmundsdtr
Jon Kristenson
Johanna Keistensdtr
Peder Pederson Røydland
Johannes Hallvardson
Johanna Hallvardsdtr
Hilda Hallvardsdtr
Borghild Torsteinsdtr
Lurentsa Torsteinsdtr
Serina Johannesdtr
Ola Olson
Ingrid Olsdtr
Halvard Nilsen Tjørhom/Solheim
Ole Johan Nilsen Tjørhom
Ola Johannesson
Jorunn Johannesdtr
Ingerid Johannesdtr Tveit
Hallvard Kristenson
Johannes Kristenson
Kristen Paulson
Paul Kristenson
Kristen Anderson
Åke Sørhus
Kari Sørhus
Sønneva Nilsdtr
Sønneva Olena Hallvardsdtr
Hallvor Hallvorson
Marta Pedersdtr
Hallvard Pederson
Tolleiv Halvardson Solheim
Johannes Hallvardson
Sønneva Hallvardsdtr
Gunla Olsdtr
Guro Paulsdtr
Sønneva Paulsdtr
Kari Halvardsdtr
Beita Halvorsdtr
Anna Hallvorsdtr
Anna Gunnarsdtr
Hallvard Gunnarson
Gunnar Gunnarson
Dagfinn Dagfinnson
Anders Dagfinnson
Dagfinn Dagfinnson
Peder Johannesson
Magla Johannesdtr
Ola Johannesson
Guro Andersdtr
Ingemund Andersson
Bjørn Bjørnson
Kari Sissel Sandvik
Johanna Bjørnsdtr
Bjørn Bjørnsen
Halvard Solheim
Rasmine Bjørnsdtr
Bjørn Bjørnson
Ola Hallvorson Haugsland
Paul Torin Våge
Paul Våge
Anna Seselia Paulsdtr
Hanna Bergitte Paulsdotter
Anna Sesilia Ånensdtr
Laurentsa Ånundsdtr
Paul Ånundson
Sissel Vågane
Siri Larsdtr
Lars Hallvardson
Hallvard Hallvardson
Gustav Kjøllevik
Olga Olsdtr
Hilda Danielsdtr
Ola Danielson
Daniel Danielson
Anna Larsdtr
Johannes Olson
Siri Olsdtr
Sissel Larsdtr
Daniel Larsson
Helene Nilsdtr
Nils Olson
Sven Svenson Hia
Sven Jonson
Hans Helgeson
Jone Anderson
Lisbet Andersdtr
Peder Anderson
Anders Anderson
Knut Anderson
Peder Andersson
Elen Danielsdtr
Sissel Åsmundsdtr
Torkel Klengson Erfjord
Marta Pedersdtr
Torborg Sveinsdotter
Kleng Torkelson
Kari Torkelsdtr
Brita Torkelsdtr
Brita Larsdotter
Elisabet Henriksdtr
Siri Henriksdtr
Brita Henriksdtr
Henrik Larsson
Lars Henrikson
Asta Moen
Dagfinn Moen
Åsa Olsdtr
Ola Jonasson
Ola T Moen
Kari Larsdtr
Johanna Olsdtr
Eldrid Fyljesvoll
Ola Larsson
Ottar Bjørge Mæle
Siri Olavsdtr
Johanna Håland
Elen Martine Håland
Gudmund Hadleson
Margit Håland
Olav Håland
Hadle Åsmundson
Magla Karine Hansdtr, Jektevik
Gunla Gudmundsdtr
Olav Gudmundson
Marta Gudmundsdtr
Gudmund Olavson
Olav Gudmundson
Gudmund Olavson
Marta Olsdtr
Olav Gudmundson
Gudmund Olavson
Berit Olsdtr
Olav Gudmundson
Osmund Gudmundsen
Jone Olson
Åge Olson
Sønnøve Totbjørnsdtr
Torbjørn Sveinson
Omund Tjerandson
Johannes Tjerandson
Tjerand Johannesson
Lisbet Nilsdotter
Inger Larsdtr
Ruth Kristensen
Inger Enoksdotter Røydland
Tjalve Lekvam
Lars Kristenson
Askjell Kristenson
Kristen Larsson
Torkel Larsson
Inger Askjellsdtr
Anna Nilsdtr
Ingerid Olavsdtr
Halvard Ånenson
Brita Samsonsdtr
Godtskalk Samsonson
Tore Danielson
Ingeborg Maria Danielsdtr
Marta Serina Danielsdtr
Marta Maria Danielsdtr
Mari Reiarsdtr
Inger Reiarsdtr
Ola Reiarson
Johannes Reiarson
Daniel Toreson
Ola Jonson
Rasmus Jonson Byrkja
Tore Danielson
Ingeborg Olsdtr
Peder Olson
Gudmund Olavson
Thomas Wegner Olson
Knut Olson
Paul Paulson
Sigvald Fyljesvoll
Sigrun Fyljesvoll
Margit Korneliusdtr Helgeland
Kornelius Helgeland
Peder Nilsson
Berta Gurina Olsdtr Byrkja
Johanna Olsdtr Byrkja
Tor Olson Byrkja
Nils Torkelson
Berta Nilsdtr
Ingerid Johannesdtr
Svenine Bårdsdtr
Borghild Johannesdtr
Knut Johannesson
Margit Knutsdtr
Brynhild Knutsdtr
Elen Sofie Jonasdtr Hjelm
Margrete Jonasdtr Hjelm
Jonas Jensson Hjelm
Margrete Jensdtr
Torstein Pederson
Johannes Knutson
Ola Åkeson
Jone Ågeson
Jone Ormson
Anna Ormsdtr
Per O Mæle
Olav Btrger Mæle
Peder Olaus Eivindson
Eivind Nilsson
Magla Pedersdtr
Anny Byrkja
Olav Byrkja
Ruth Tonny Byrkja
Kristine Hallvorsdtr
Anders Hallvordson Svadberg
Tårn Sigvartson Schmidt
Bergit Sofie Sigvartsdtr
Sigvart Kristoffer Sørenson Schmidt
Søren Kristoffer Sørenson Schmidt
Karoline Sørensdtr Schmidt
Anders Nikolai Skår
Nils Andreasson Skår
Jone Skår
Adolf Marselius Skår
Anna Jonsdtr Soppeland
Rakel Johanna Jonsdtr
Leikny Johanna Skår
Astrid Norun Skår
Andreas Rasmusson
Rasmus Ivarson
Marit Ivarsdtr
Ola Pederson
Peder Olson
Margrete Olsdtr
Kari Olsdtr
Marta Ivarsdtr
Ola Ivarson
Ivar Eivindson
Eivind Eivindson
Ola Eivindson
Brita Knutsdtr
Einar Joneson
Jonas Einarson
Laura Elisabet Einarsdtr
Einar Livastøl
Bergit Johansdtr
Hallvard Johanson
Magnhild Johansdtr
Mabel Johansdtr
Gerd Siril Bøen
Bjørn Tore Bøen
Anette Bøen
Johan Endreson Byrkja
Bergit Marie Endresdtr Byrkja
Berta Larsine Johannesdtr
Anna Pedersdtr Svadberg
Anders Pederson
Jone Pederson
Mallin Andersdtr
Inga Pedersdtr
Lars Pederson
Malena Pedersdtr
Inger Larsdtr
Tore Olson
Ivar Olson
Peder Torson
Johannes Melankton Erikson Tjelmeland
Einar Tjelmeland
Liv Johannesdtr
Brita Sjursdtr
Marta Sjursdtr
Sivert (Sjur) Larsson
Nils Toreson
Marta Toresdtr
Elisabet Torsdtr
Inger Toresdtr
Tore Nilsson
Brita Olsdtr
Kristi Olsdtr
Inger Larsdtr
Siri Toresdtr
Torkild Toreson
Reiar Toreson
Thore Thorsen Bjørheimshauen
Britta Jerandsdtr
Marta Jeransdtr
Johanna Jeransdtr
Anna Olsdtr
Thore Olsen Heien
Reiar Torkelson
Kristi Jonsdtr
Malena Jonsdtr
Gunhild Torkelsdtr
Malena Torkelsdtr
Tore Reiarson
Siri Torsdtr
Ingeborg Bjørnsdtr
Berta Nilsdtr
Malla Jacobia Endresdtr
Gudmund Emanuel Endreson
Endre Jakobus (Jakob) Endreson
Peder Rasin Endreson Byrkja
Knut Halvorsen Øgreid
Nils Nilsson
Berta Nilsdtr
Nils Nilsson
Peder Nilsson
Tore Ivarson
Marta Reiarsdtr
Daniel Anderson
Anders Danielson
Berta Tysdal
Jakob Mandius Tjørandson
Tore Tjærandson
Nils Ommundson
Ommund Olson
Rasmus Rasmusson
Guro Rasmusdtr Gjesfjell
Trond (Tormod) Rasmusson
Jone Rasmusson
Ola Osmundson
Ola Osmundson
Brita Osmundsdtr
Åsa Larsdtr
Lars Bårdson
Åsa Larsdtr
Ivar Ivarson
Bergitta Ivarsdtr
Ivar Toreson
Ivar Ivarson
Øystein Klengson
Johannes Reiarson
Magda Reiarsdtr
Ronald Frank Royland
Linda Kay Royland
John Olav Royland
Ronda Lynn Royland
Howard Arthur Solberg
Loren Arthur Solberg
Lynnette Elaine Solberg
Gregory Lynn Solberg
Daniel Owen Solberg
Christinc La Rae Solberg
Eli Rasmusdtr
Inger Rasmusdtr
Emest Amold Solberg
Joan Marilyn Solberg
Stanley Peter Carl Solberg
Terrance Vermon Solberg
Estelle Marie Solberg
Jeffrey Albert Solberg
Eric Lawton Solberg
Sarah Beth Solberg
Marta Hermansdtr
Eli Jensdtr
Jens Jensson
James Arthur Berg
Lauritz Alfred Berg
Margraet Betsy Ann Berg
Lioyd Albert Berg
Constance (Connie) Arlene Berg
Helen Alexandra Berg
Laurel Ann Berg
Robert Alison Berg
Paul Duglas Berg
Mark Steven Berg
Beth Alida Berg
Endre Gudmundson
Rasmus Gudmundson
Gudmund Gudmundson
Richard Arthur Berg
Elizabeth Ev Anne Grommcsh
Gary Michael Solberg
Bruce Jerome Solberg
Eva Marie Solberg
David Benjamin Solberg
Diane Melanie Solberg
Pamila Jean Barham
Vera Mae Barham
Jeffrey Aaron Baldwin
Gemaline Rasmusdtr
Ane Petra Rasmusdtr Byrkja
John Holmberg
Sharon Solberg
Carlyss Kurtti
Marta Larsdtr
Knut Larsson
Soffi Larsdtr
Lars Larsson
Marta Larsdtr
Kari Larsdtr
Rasmus Larsson
Borghild Larsdtr
Lars Larsson
Guro Rasmusdtr
Johannes Rasmusson
Rasmus Olson
Øystein Olson
Astrid Torstensdtr
Åsa Torsteinsdtr
Ola Torsteinson
Johan Hjorteland
Larsine Larsdtr
Lars Larsson
Lars Larsson
Marta Larsdtr
Kari Larsdtr
Lars Bergson
Lisbet Larsdtr
Berg Larsson
Paula Gerhardsdtr Wigestrand
Ragnvald Gerhardson Wigestrand
Karl Gerhardson Wigestrand
Marta Bergesdtr
Lars Bergson
Lars Larsson
Berg Larsson
Lars Johannesson
Kari Johannesdtr
Johannes Johannesson
Anna Johannesdtr
Barbro Larsdtr
Johannes Larsson
Elisabte Meland
Valborg Johannesdtr
Johanna Johannesdtr
Ludvig Hoftun
Lars Halvorson Hoftun
Halvor Olson
Kari Larsdtr
Lars Åkeson
Olena Kristiansdotter
Mette Meland
Lars Meland
Marta Meland
Jakob Meland
Jakob Olson
Johannes Olson
Ola Jakobson
Eivind Jakobson
Brita Østensdtr
Gjertrud Øysteinsdtr
Signe Eivindsdtr
Østen Eivindson
Eldrid Ånensdtr
Ingrid Ånensdtr
Kirsti Ånensdtr
Ånen Gauteson
Ola Gauteson
Gaute Ånenson
Ingrid Ånensdtr
Kari Ånensdtr
Barbro Ånensdtr
Ånen Gauteson
Ranveig Gautesdtr
Gaute Gauteson
Torstein Jenson, Byrkja
Berta Maline Jensdtr Byrkja
Jensine Jensdtr Byrkja
Ingeborg Johanna Jensdtr Byrkja
Steinvor Ånensdtr
Johannes Johannesson
Anna Torina Johannesdtr Meland
Martine Johannesdtr
Johannes Larsson
Anna Larsdtr
Lars Johannesson
Eldri Larsdtr
Johannes Larsson
Helga Larsdtr
Nils Tollefson
Guri Tollefsdtr
Anna Tollefsdtr
Osmund Tollefson
Anna Oddsdtr
Ingrid Oddsdtr
Lisbet Oddsdtr
Marta Bergsdtr
Mette Johannesdtr
Johannes Johannesson
Lars Johannesson
Eli Johannesdtr
Peder Ingvald Nilson, Byrkja
Nille Bertine Nilsdtr, Byrkja
Johannes Johannesson
Johannes Johannesson
Barbro Johannesdtr
Mette Johannesdtr
Steinvor Nilsdtr
Ingeborg Torsdtr
Brita Olsdtr
Astrid Olsdtr
Marta Pedersdtr
Borghild Pedersdtr
Ola Pederson
Brita Pedersdtr
Peder Olson
Østen Olson
Randi Larsdtr
Jakob Larsson
Paul Paulson
Gunnar Paulson
Ingeborg Gurina Reinersdtr Byrkja
Gurina Elisa Reinerdsdtr Byrkja
Jens Reinerdsson Byrkja
Inga Torsdtr
Ingrid Gabrielsdtr
Marta Gabrielsdtr
Nils Stråbø
Gaute Ånenson
Ånen Gauteson
Gaute Olson
Ingrid Elisabet Larsdtr
Marta Larsdtr
Torsten Østenson
Magla Torstensdtr
Borghild Larsdtr
Lisbet Larsdtr
Lars Larsson
Guro Larsdtr
Valborg Hjorteland
Kari Hjorteland
Tordis Hjorteland
Johan Larsson Holmen
Lars Holmen
Åsa Johannesdtr
Kari Larsdtr
Kjersti Lorentsdtr
Marta Jakobsdtr
Jakob Jakobson
Kolbein Jonson
Osmund Nilsson
Marta Nilsdtr
Lars Nilsson
Brita Nilsdtr
Borghild Nilsdtr
Nils Osmundson
Marta Svensdtr
Margit Eggebø
Asbjørn Eggebø
Judit Eggebø
Jon Eggebø
Ruth Eggebø
Sven Larsson
Ragnhild Jakobsdtr
Guri Jakobsdtr
Kari Jakobsdtr
Rasmus Jakobson
Helene Holgersdtr
Marta Holgersdtr
Ola Øysteinson
Marta Østensdtr
Øystein Øysteinson
Borghild Pedersdtr
Solveig Tjøstheim
Per Sveinson
Daniel Hjorteland
Lars Larsson
Lars Danielson
Ambjørg Danielsdtr
Ingrid Danielsdtr
Elisabet Danielsdtr
Mikkel Larsson
Daniel Larsson
Johannes Larsson
Ragnar Jensson Byrkja
Johan Jensson Byrkja
Lars Mikkelson
Mikkel Mikkelson
Helga Mikkelsdtr
Anna Mikkelsdtr
Kari Øysteinsdtr
Leiv Østenson
Østen Erikson
Helga Johannesdtr
Eldri Johannesdtr
Eldri Gabrieldsdtr
Gunnar Gabrielson
Ambjørg Gabrielsdtr
Sigrid (Siri) Jonsdtr
Jon Kolbeinson
Osmund Nilsson
Osmund Nilsson
Marta Nilsdtr
Brita Nilsdtr
Lars Sjurson
Sjur Sjurson
Sjur Jakobson
Madli Jakobsdtr
Johannes Jakobson
Liv Jakobsdtr
Jakob Johannesson
Gjertrud Torkelsdtr
Guri Svensdtr
Torbjørn Svenson
Dordi Sveinsdtr
Valborg Osmundsdtr
Marta Osmundsdtr
Lars Danielson
Marta Danielsdtr
Odd Danielson
Osmund Danielson
Mette Olsdtr
Anna Olsdtr
Nils Torson
Berit Byrkja
Jens Inge Byrkja
Valborg Nilsdtr
Lars Ormson
Tore Ormson
Ola Nilsson
Paul Larsson
Anna Gunnarsdtr
Tore Oddson
Guri Oddsdtr
Ola Josefson
Eldri Josefsdtr
Inga Josefsdtr
Josef Josefson
Kristi Josefsdtr
Josef Olson
Anna Olsdtr
Inga Kolbeinsdtr
Daniel Knutson
Knut Osmundson
Åsmund Olson Nærheim
Josef Olson
Ola Josefson
Josef Olson
Siri Josefsdtr
Ola Josefson
Siri Josefsdtr
Lars Josefson
Lorents Markusson
Gjøa Halvorsdtr
Markus Halvorson
Peder Jakobsen Lien
Steinvor Gautesdtr
Nils Kolbeinson
Jon Kolbeinson
Kari Kolbeinsdtr
Borghild Nilsdtr
Tollef Nilsson
Ola Nilsson
Anna Nilsdtr
Kari Tollefsdtr
Jakob Jakobson
Bratt Jakobson
Jon Jakobson
Alfrid Hjorteland
Liv Olaug Hjorteland
Lars Oddson
Odd Larsson
Ambjørg Johannesdtr
Anne Grete Hausken
Siri Hausken
Johannes Larsson
Lars Mikkelson
Steinvor Mikkelsdtr
Ingrid Mikkelsdtr
Oskar Einervoll
Bergit Nilsdtr
Martine Olsdtr
Ingrid Olsdtr
Lars Rasmusson
Marta Rasmusdtr
Rasmus Larsson
Marta Larsdtr
Marta Larsdtr
Barbro Larsdtr
Malene Kristine Veka
Sveinung Sveinungson
Brita Larsdtr
Tore Larsson
Lars Larsson
Anna Larsdtr
Lars Larsson
Siri Knutsdtr
Inga Knutsdtr
Helga Knutsdtr
Lars Knutson
Knut Larsson
Marta Larsdtr
Lars Knutson
Bol Knutsdtr
Sveinung Olson
Marta Johannesdtr
Knut Nilsson
Torbjørn Aslakson
Eldri Askjeldsdtr
Kari Askjeldsdtr
Marta Torsdtr
Øystein Torgerson
Torger Torson
Marta Torjusdtr
Borghild Rasmusdtr
Svein Pederson
Jon Omundson
Valborg Omundsdtr
Brita Jonsdtr
Jon Oddson
Ambjørg Oddsdtr
Odd Oddson
Barbro Jakobsdtr
Odd Jakobson
Gyri Jakobsdtr
Barbro Johannesdtr
Jakob Johannesson
Guro Johannesdtr
Bol Larsdtr
Kari Larsdtr
Lars Tormodson
Lars Tormodson
Tormod Osmundson
Lars Danielson
Ingrid Danielsdtr
Ånen Osmundson
Barbro Osmundsdtr
n n Osmundsdtr
Randi Olsdtr
Kari Larsdtr Mokleiv
Erik Larsson
Johannes Tormodson
Marta Tormodsdtr
Brita Tormodsdtr
Albert Erikson
Nils Erikson
Kari Eriksdtr
Lisbet Eriksdtr
Brita Vigleiksdtr
Gabriel Vigleikson
Lisbet Gunnarsdtr
Nils Osmundson
Osmund Jakobson
Anna Jakobsdtr
Jakob Osmundson
Magla Pedersdtr
Johannes Larsson
Siri Torbjørnsdtr
Daniel Larsson
Osmund Larsson
Marta Larsdtr
Jon Larsson
Ola Larsson
Daniel Larsson
Anniken Larsdtr
Ola Knutson
Guri Knutsdtr
Lars Hadleson
Kirsti Hadlesdtr
Nils Olson
Valborg Olsdtr
Paul Olson
Narve Olson
Lars Jonson
Ingeborg Jonsdtr
Ola Jonson
Marta Jonsdtr
Siri Jonsdtr
Ola Paulson
Paul Olson
Ola Paulson
Kari Olsdtr
Paul Olson
Ola Paulson
Lars Olson
Liv Jorunn Sukka
Haldis Ormsdtr
Guro Ormsdtr
Lars Paulson
Eldri Paulsdtr
Odd Halvorson
Kari Torsdtr
Tore Torstenson
Borghild Jørgensdtr Steinsland Gjesfjell
Jørgine Steinsland
Agnette Steinsland
Margit Steinsland
Brita Osmundsdtr
Osmund Olson
Barbro Johannesdtr
Ingrid Johannesdtr
Gyri Nilsdtr
Johannes Nilsson
Peder Olson
Valborg Olsdtr
Valborg Olsdtr
Josef Olson
Ingrid Larsdtr
Erik Larsson
Lars Erikson
Erik Nilsson
Gjertrud Nilsdtr
Østen Nilsson
Birger Olson Sandvik
Ambjørg Larsdtr
Lars Oddson
Kari Larsdtr
Brita Larsdtr
Ingrid Larsdtr
Lars Johannesson
Marta Johannesdtr
Anna Oddsdtr
Brita Håvardsdtr
Odd Håvardson
Nils Larsson Mokleiv
Ola Oddson
Ola Jørgenson
Helmer Olav Hausken
Lotte Hetland
Ingrid Paulsdtr
Valborg Rasmusdtr
Osmund Rasmusson
Jakob Rasmusson
Anna Torsdtr
Anna Torsdtr
Ola Torstenson
Jon Oddson
Orm Oddson
Tjerand Oddson
Aslak Jonson
Siri Jonsdtr
Aslak Aslakson
Lars Aslakson
Malene Torbjørnsdtr
Siri Torbjørnsdtr
Askild Askildson
Tormod Nilsson
Hadle Nilsson
Kari Nilsdtr
Lars Å. Steinsland
Sissela Ånensdtr Steinsland
Guro Johanna Ånensdtr Steinsland
Jørgen Steinsland
Marta Å. Steinsland
Bertine Ånensdtr Steinsland
Johannes Larsson
Siri Larsdtr
Rasmus Larsson
Anna Larsdtr
Borghild Oddsdtr
Omund Nilsson
Brita Larsdtr
Knut Larsson
Brita Jonsdtr
Odd Torson
Torsten Knutson
Marta Knutsdtr
Nils Oddson
Sofie Oddsdtr
Elen Askjeldsdtr
Severin Askjeldson Eggebø
Johannes Askjeldson, Eggebø 18
Tjerand Toreson
Ambjørg Torsdtr
Tore Tjerandson
Guri Tjerandsdtr
Brita Tjerandsdtr
Ragna Gabrielsdtr
Vigleik Gabrielson
Gunnar Knutson
Lars Johannesson
Kari Tormodsdtr
Jon Jonson
Tormod Paulson
Valborg Paulsdtr
Nils Paulson
Gyri Paulsdtr
Valborg Narvesdtr
Guri Narvesdtr
Siri Larsdtr
Albert Larsson
Lars Albertson
Inga Albertsdtr
Leiv Albertson
Eldri Albertsdtr
Knut Albertson
Helga Pedersdtr
Anna Larsdtr
Johanna Andersdtr, Slagstad
Guri Knutsdtr
Brita Gabrielsdtr
Lars Gabrielson
Lars Gabrielson
Randi Gabrielsdtr
Tormod Larsson
Halvor Larsson
Gabriel Larsson
Nils Tormodson
Eldri Tormodsdtr
Kristen Torbjørnsen
Tormod Nilsson
Lisbet Nilsdtr
Anna Nilsdtr
Ola Oddson
Valborg Oddsdtr
Mikkel Oddson
Brita Osmundsdtr
Valborg Omundsdtr
Anna Osmundsdtr
Anders Omundson
Borghild Olsdtr
Ola Olson
Siri Olsdtr
Ola Olson
Ola Tjerandson
Siri Tjerandsdtr
Kari Tjerandsdtr
Kari Østensdtr
Marta Østensdtr
Torkel Østenson
Ola Aslakson
Lars Knutson
Alfred Tønnesson
Kornelius Tønnesson
Diamander Tønnesson
Bendik Skjerahaug
Melia Tønnesdtr Skjerahaug
Monrad Tønnesson Skjerahug
Tønnes Tønnesson Skjerahaug
Alida Johanna Skjerahaug
Hartvik Tønnesson Skjerahaug
Sigve Tønnesson Skjerahaug
Marta Larsdtr
Erik Aslakson
Aslak Aslakson
Inga Larsdtr
Aslak Aslakson
Brita Aslaksdtr
Lars Sondreson Mokleiv
Marta Olsdtr
Paul Nilsson
Tollef Nilsson
Brita Jonsdtr
Anna Jonsdtr
Berta Sveinsdtr
Tønnes Sveinson
Tore Ingvarson
Kristi Jonsdtr
Gunla Torsdtr
Nils Tormodson
Eldri Larsdtr
Inga Larsdtr
Ola Larsson
Lars Olson
Østen Tjerandson
Odd Tjerandson
Kari Kolbeinsdtr
Jon Kolbeinson
Peder Kolbeinson
Ola Kolbeinson
Nils Østenson
Anna Dagfinsdotter
Grete Dagfinnsdtr
Sofie Larsdtr
Sissela Larsdtr
Ranveig Jonsdtr
Albert Jonson
Askjer Jonsdtr
Jon Jonson
Tore Oddson
Siri Nilsdtr
Brita Nilsdtr
Guri Nilsdtr
Marta Tormodsdtr
Nils Tormodson
Knut Torstenson
Lars Albertson
Kari Albertsdtr
Odd Albertson
Brita Albertsdtr
Lisbet Albertsdtr
Albert Albertson
Anders Ingemundson
Dagfin Ingemundson
Kari Nilsdtr
Albert Larsson
Kari Larsdtr
Peder Albertson
Albert Albertson
Jone Larsson
Lars Jonson
Kari Knutsdtr
Anders Albertson Slagstad
Albert Aslakson
Brita Jonsdtr
Sigrid Gurina Jonsdtr
Anna Eriksdtr
Anna Eriksdtr
Svein Torkelson
Kleng Torkelson
Gunla Erfjord
Marta Tollefsdtr
Odd Toreson
Inga Oddsdtr
Tormod Nilsson
Torbjørn Nilsson
Albert Torbjørnson
Odd Oddson
Mikkel Oddson
Odd Oddson
Guri Oddsdtr
Odd Oddson
Dordi Oddsdtr
Odd Østenson
Øystein Øysteinson
Tore Øysteinson
Osmund Halvorson
Anna Halvorsdtr
Magla Halvorsdtr
Åsmund Hadleson
Berta Ragnhild Hadlesdotter
Laurentse Hadlesdtr
Ola Nilson Øen Ramsland
Nils Knutson
Gjertrud Knutsdtr Meland
Ola Rasmusson
Kari Rasmusdtr
Gjertrud Larsdtr
Knut Nilsson
Sofie Knutsdtr
Knut Knutson
Valborg Knutsdtr
Sofie Olsdtr
Ola Samuelson
Odd Samuelson
Jon Samuelson
Hadle Åsmundson Erøy
Nils Hadleson
Josef Hadleson
Hadle Hadleson
Kristi Josefsdtr
Marta Josefsdtr
Samuel Oddson
Dordi Oddsdtr
Anders Oddson
Marta Oddsdtr
Odd Andersson
Nils Tollefson
Brita Tollefsdtr
Anna Olsdtr
Valborg Olsdtr
Torbjørn Olson
Mikkel Olson
Ranveig Olsdtr
Ingeborg Torsdtr
Ola Aslakson
Aslak Aslakson
Knut Markuson Driftland
Aslak Olson
Sondre Kjetilson
Lisbet Larsdtr
Marta Larsdtr
Guro Josefsdtr
Kristi Josefsdtr
Barbro Andersdtr
Ola Andersson
Anders Olson
Ola Larsson
Malene Larsdtr
Lars Olson
Brita Larsdtr
Marta Osmundsdtr
Osmund Osmundson
Kristine Driftland
Markus Driftland
Berta Serina Driftland
Lars Driftland
Ane Ragnhilde Driftland
Siri Jonsdtr
Lisbet Oddsdtr
Erik Oddson
Siri Olsdtr
Eldri Olsdtr
Ola Olson
Magla Oddsdtr
Lars Johannesson
Odd Johannesson
Brita Johannesdtr
Johannes Knutson
Odd Torkelson
Østen Torkelson
Mette Torkelsdtr
Kari Torkelsdtr
Tjerand Oddson
Ingrid Østensdtr
Nils Paulson
Eldri Albertsdtr
Eli Malene Andersdtr
Aslak Halvorson
Jon Albertson
Albert Jonson
Guri Albertsdtr
Valborg Olsdtr
Tore Gabrielson
Jakob Gabrielson
Ole Andreas Osmundsen Røyland
Ingeborg Sofie Osmundsdtr Røyland
Sofie Osmundsdtr Røyland
Toron Torstensdtr
Magla Bjednesdtr
Ingeborg Torsdtr
Torla Pedersdtr
Anna Pedersdtr
Siri Larsdtr
Tormod Osmundson
Helga Osmundsdtr
Magla Pedersdtr
Bjørn Pederson
Gabriel Bjørnson
Erik Nærheim
Ole Sivertsen Litlehei
Kari Eriksdtr
Ola Erikson
Erik Oddson
Marta Oddsdtr
Odd Erikson
Marta Olsdtr
Barbro Johannesdtr
Malene Johannesdtr
Johannes Larsson
Lars Hjorteland
Kåre Hjorteland
Klara Nilsdtr
Borghild Ingemundsdtr
Ingemund Ingemundson
Ingemund Ingemundson
Gjøa Ingemundsdtr
Ingemund Ingemundson
Ingemund Ingemundson
Brita Samuelsdtr
Anna Samuelsdtr
Borghild Olsdtr
Samuel Olson
Daniel Olson
Samuel Jonson
Jon Jonson
Kolbein Jonson
Ingrid Olsdtr
Marta Olsdtr
Ola Johannesson
Ingrid Johannesdtr
Anna Leivsen
Lars Bråtveit
Osmund Knutson
Leiv Leivson
Kari Bråtveit
Marta Kolbeinsdtr
Kolbein Kolbeinson
Anna Torbjørnsdtr
Marta Torbjørnsdtr
Kari Anna Stenusdtr
Torbjørn Andersson
Anders Torbjørnson
Torstein Torbjørnson
Torbjørn Torstenson
Lars Torstenson
Torstein Torbjørnson
Brita Torstensdtr
Borghild Førland
Anna Jonsdtr
Valborg Torbjørnsdtr
Torstein Torbjørnson
Brita Samueldsdtr
Hadvar Torjussen Aarrestad
Marta Jakobsdtr
Lisbet Larsdtr
Guro Nilsdtr
Ola Larsson
Gjertrud Olsdtr
Marta Jakobsdtr
Lars Olson
Ola Knutson
Jon Olson
Kjersti Olsdtr
Tjerand Olson
Ola Jonson
Inga Olsdtr
Jon Olson
Kari Eriksdtr
Siri Torbjørnsdtr
Gabriel Oddson
Kolbein Oddson
Ingeborg Jonsdtr
Gabriel Jonson
n n Askildsdtr
Sjur Askildson
Askild Sjurson
Marta Sjursdtr
Brita Larsdtr
Randi Gabrielsdtr
Ola Larsson
Kari Knutsdtr
Knut Nilsson
Nils Knutson
Ingrid Larsdtr
Kari Larsdtr
Gabriel Olson
Gunnar Olson
Lars Olson
Brita Nilsdtr
Halvor Nilsson
Gjertrud Tormodsdtr
Kari Tormodsdtr
Knut Gunnarson
Ola Gunnarson
Ola Gunnarson
Sømjo Torstenson
Siri Sømjosdtr
Siri Sømjosdtr
Marta Johannesdtr
Johannes Olson
Eldri Nilsdtr
Erik Nilsson
Ingrid Eriksdtr
Lars Jakobson
Brita Rasmusdtr
Osmund Osmundson
Brita Osmundsdtr
Gyrid Osmundsdtr
Johannes Johannesson
Eli Johannesdtr
Jakob Larsson
Marta Martine Bråtveit
Ingrid Tjerandsdtr Bråtveit
Tjerand Jonson Bråtveit
Marta Oddsdtr
Anna Larsdtr
Jon Tjerandson Bråtveit
Bjørn Svensen Sandbekk
Brita Halvorsdtr
Odd Tormodson
Svein Oddson
Ingrid Oddsdtr
Marta Oddsdtr
Ingrid Oddsdtr
Odd Sveinson
Brita Sjursdtr
Sofie Albertsdtr
Nils Halvorson
Kari Larsdtr
Kari Jonsdtr
Lars Sandvik
Jon Leivson Sandvik
Anna Tordis Sandvik
Tora Torsdtr Vetrhus
Larsine Torsdtr
Sigrid Albertsdtr
Leiv Larsson Sandvik
Tore Torson
Herborg Jakobsdtr
Øystein Øysteinson
Jakob Østenson
Kjersti Eriksdtr
Severine Olsdtr
Ågot Olsdtr
Ingrid Østensdtr
Randi Østensdtr
Kari Østensdtr
Østen Torjusson
Gjertrud Tormodsdtr
Anna Torkelsdtr
Anna Torkelsdtr
Torkel Danielson
Lars Leivson
Anna Gabrielsdtr
Gabriel Larsson
Anna Olsdtr
Erik Olson
Eldri Eriksdtr
Erik Nilsson
Tormod Paulson
Brita Paulsdtr
Torjus Østenson
Magla Østensdtr
Johannes Østenson
Tormod Mikkelson
Herborg Larsdtr
Erik Larsson
Anna Mikkelsdtr
Marie Pedersdtr
Anna Solberg
Oscar Solberg
Clara Solberg
Selmer Solberg
Jon Mo
Albert Albertson
Albert Albertson
Albert Albertson
Johannes Johannesson
Ingrid Johannesdtr
Lars Tormodson
Øystein Gunnarson Gauthun
Gunnar Jørgenson
Siri Jørgensdtr
Sissela Gustavsdtr Breiland
Inger Larsdtr Nese
Marta Østensdtr
Jørgen Gunnarson
Tora Gunnarsdtr
Kari Olsdtr
Anna Olsdtr
Kari Olsdtr
Borghild Nilsdtr
Ragnhild Nilsdtr
Disa Olsdtr
Svein Torbjørnson
Torbjørn Halvorson
Ragnhild Leivsdtr
Bjørn Leivson
Kleng Pederson
Marta Pedersdtr
Christen Pedersen
Sissel Breiland
Malena Kristensdtr
Åsa Nilsdtr
Peder Danielson
Markus Øysteinson
Øystein Johannesson
Herborg Markusdtr
Nils Tormodson
Elisabet Nilsdtr
Aasa Einervoll
Olina Jørgensdtr
Helleik Jørgenson Kvæstad
Marta Jørgensdtr
Jørgen Helleikson
Inga Pedersdtr
Helleik Helleikson
Osmund Olsen Røyland bnr2
Kristian Asbjørnson
Tobias Asbjørnsen
Bertha (Betsy) Hookland
Sivert Matias Sigbjørnsen, Haukland
Svein Sondreson
Eli Pedersdtr Byrkja
Tore G Odland
Gunnar Gunnarson
Torbjørg Nilsdtr
Eli Odland
Lars Nilsson
Kari Olsdtr
Ingebjørg Olsdtr
Jens Nicolay Røyland
Marie Røyland
Tonette Elisabet Andreasdtr. Røyland
Serina Hausken
Elen Sofie Hausken
Olav Kornelius Hausken
Hildor Hausken
Nellichen Tonette Bjørnsdtr
Bjørn Larssen
Lars Bjørnsen
Ingeborg Bjørnsdatter
Elias Olsen
Ole Olsen
Ingrid Brynildsdatter
Berte Svensdtr
Thore Svensen
Sven Svensen
Andr. Andreassen
Kristian Andreassen
Valborg Olsdtr
Valborg Andersdtr
Kolbein Anders Helland
Johannes Torgerson
Barbro Torgersdtr
Lars Johannesson Holmen
Kari Andersdtr
Ola Osmundson
Jens Hausken
Kari Jonsdtr
Jone Jonson
Johannes Jonson
Anna Jonsdtr
Nils Osmundson
Torger Mikkelson
Ingrid Andersdtr
Anders Andersson
Omund Andersson
Mikkel Mikkelson
Ranveig Levarsdtr
Samson Levarson
Odd Samsonson
Levar Samsonson
Gaute Aslakson
Levar Aslakson
Marianne Hausken
Ranveig Levarsdtr
Knut Nilsson
n. n. Nilsdtr
Eli Knutsdtr
Sissela Oddsdtr
Laurense Haugsland
Herborg Olsdtr
Barbro Bårdsdtr
Sjur Bårdson
Jon Bårdson
Bård Sjurson
Brønla Jonsdtr
Ingrid Østerhus
Magla Østerhus
Gurina Sveinsdtr
Nils Taraldson
Tarald Bårdson
Eli Taraldsdtr
Johanna Margrete Lovra
Johannes Jonasson
Dorte Sofie Rasmusdtr
Rasmus Johannesson
Borghild Sjursdtr
Gustava Karina Breiland
Nils Breiland
Inger Breiland
Sigurd Breiland
Berta Kristine Knutsdtr
Brita Knutsdtr
Marta Johannesdtr
Anna Sissela Bergesdotter
Knut Olson
Knut Olson
Ola Knutson
Magla Knutsdtr
Knut Olson
Ådne Saghaug
Ølver Oddson
Odd Ølverson
Torjus Ingvaldson Epteland
Knut Torbjørnson
Anna Torbjørnsdtr
Siri Ånundsdtr
Peder Ånenson
Hallvor Ånenson
Siri Ånensdtr
Peder Johannesson
Ola Johannesson
Johannes Olson
Gjertrud Jonsdtr
Jon Narveson
Narve Nilsson
Lars Nilsson
Ommund Narveson
Nils Narveson
n.n. Narvesdtr
Gunnhild Pedersdtr
Peder Olson
Brita Nilsdtr
Magla Nilsdtr
Nils Knutson
Karl Andreasson
Andreas Klengson
Kleng Klengson
Inger Askjellsdtr
Peder Samsonson
Karine Pedersdtr
Hadle Olson
Daniel Olson
Mikkel Omundson
Dordi Mikkelsdtr
Brita Halvorsdtr
Halvor Hansson
Brita Dagfinnsdtr
Dagfinn Andersson
Brita Pauldstr
Torstein Leivson
Tormod Leivson
Anders Leivson
Rasmus Larsson
Brita Larsdtr
Osmund Larson
Elianna Hegland
Ragnhild Olava Hegland
Brita Nilsdtr
Tore Jonson
Gunhild Toresdtr
Brønla Marie Jakobsdtr
Eli Rasmusdtr
Vigdis Øvstebø
Loyd Jay. jr.
Karen AmandaRoyland
Bette Ann Royland
Johne A. Kvame
Cindy Kay Godak
Melissa Anne Godak
Helmer Ness
Clayten Ness
Marlin Frafjord
Asbjørn Magnus Tjellesvik
Marie Tjellesvik
Dina Tjellesvik
Anne Sigfrid Uppstad
Tina Rusdal
Gry Bodil Rusdal
Kristel Rusdal
Brent Jason Parkin
Deanna Amanda Parkin
Sigbjørn Kristianson
Bjørn Kristian Sigbjørnson
Hans Kristian Røyland
Ola Olson
Ingeborg Karina Olsdtr
Jens Jenssen V Kjellesvik
Jens Tobias Jenssen V
Sara Dorthea Sigbjørnsdtr
Sigbjørn Jenssen
Ole Andreas Sigbjørnsen
Ivar Kjellesvik
Anny Johanne Kjellesvik
Arvid Kjellesvik
Arild Volden
Marta Karina Olsdtr
Kristine Olsdtr
Frode Sømme
Kjersti Risøy
Kristi Andreasdtr
Andreas Pedersen Lærdal
Kari Pedersdtr
Peder Pedersen
Peder Pedersen
Nils Pedersen
Ola Hetlelid
Anna Marie Hetlelid
Mikkel Hetlelid
Kristen Hetlelid
Johan Hetlelid
Magnus Hetlelid
Arne Hetlelid
Olga Hetlelid
Gurina Gunnufsen
Gunnuf (Gunnufsen) Sande
Johanne Gunnufsen
Marta Gunnufsen
Peder Nilsen
Johannes Nilsen
Nils Johannesen
Johannes Nilsen
Nils Johannesen
Johannes Halvardsen
Peder Halvardsen
Halvar Lauritsen
Kristi Davidsdtr
Peder Nilsen
Dordi Pedersdtr
Peder Pedersen
Gjertrud Olsdtr
Rasmus Olson
Gunhild Pedersdtr
Kari Pedersdtr
Peder Sivertsen
Sivert Torgeirsen
Torgeir Gundersen
Ingeborg Størkersdtr
Sissel Rasmusdtr
Størker Sivertsen
Marita Olsdtr
Ole Jakobsen
Jakob Torstensen
Marit Olsdtr
Oluff Blikra
Elluf (Narvesen)
Brita Johannesdtr
Gunla Godskalksdtr
Anna Samuelsdtr
Samuel Monsen
Anna Johannesdtr
Anna Valentinsdtr
Valentin Osmundsen
Peder Osmundsen
Olga Kristine Mæland
Brynhild Osmundsdtr
Osmund Johannesen
Astrid Johannesdtr
Knut Johannesson Lovra
Siri Johannesdtr
Ole Johannesen
Johannes Olsen
Ole Kolbeinsen
Malene Olsdtr
Brynhild Johannesdtr
Johannes Olsen
Torborg Nilsdtr
Nils Larsen
Lars Jonsen
Lisbet Johannesdtr
Peder Pedersen
Dorte Torgersdtr
Ånen Torgersen
Kari Torstensdtr
David Mikalson
Liv Ritland Vormeland
Johannes Ritland
Berit Ritland
Leif Berge
Lars Larsson Berge
Lars Kntsson
Anna Pedersdtr
Per (Peder) Kolbeinsson
Kolbein Simonsson
Simon Kolbeinsson
Siri Bårdsdtr
Astrid Ingebrigtsdtr
Ingebrigt Olsson
Margreta Vinsensdtr Galtung
Johan Vinsens Galtung
Bertel Elve
Torbjørn Elve
Siv Turid Haukland
Harry Olav Haukland
Gunhild Åmlid
Oskar Torleif Haukland
Helga Lunde
Karen Nådland
Inga Nådland
Bjørn Nådland
Johanna Nådland
Jone Nådland
Olav Nådland
Brynhild Nådland
Astrid Nådland
Klara Judith Nådland
Toralf Nådland
Aud Petra Bakkedal
Olav Bakkedal
Sigurd Bakkedal
Berit Bakkedal
Kjellaug Bakkedal
Øyvind Bakkedal
Vigdis Bakkedal
Bente Bakkedal
Audun Bakkedal
Wence Karin Urdal
Yngvil Urdal
Åsa Kløv
Sofie Olsdtr Kløv
Sølvi Bakkedal
Anne Bakkedal
Irene Bakkedal
Guri Bjørg Bjørnsen
Brit Ingunn Bjørnsen
Ola Bjørnsen
Bjørg Nådland
Svein Helge Høyvik
Brit Oddrun Høyvik
Johanne Sofie Andreasdtr. Eike
Anna Karoline Andreasdtr. Eike
Karl Johan Andreassen Eike
Marie Andreasdtr. Eike
Alfrida Andreasdtr. Eike
Karin Sande
Gunnulf Sande
Anne May Sande
Jorid Sande
Anja Sande
Kjell Jan Nådland
Kate Reidun Nådland
Ola Nærheim
Ove Bernt Nådland
Marit Nådland
Oddhild Nådland
Arild Pedersen
Oddbjørg Pedersen
Sverre Eikesås
Olav Eikesås
Hanne Gunn Bøen
Brita Olaug Bøen
May-Brit Nådland
Jorunn Oddny Nådland
Signe Vormeland
Astrid Vormeland
Tolleiv Osmundson
Ingeborg Oddsdtr
Målfrid Oddsdtr
Guri Tjerandsdtr
Odd Tjerandson
Ola Larsson
Jakob Gunnufsen
Jon Halvorsson Ulleren
Anne Halvorsdtr Ulleren
Torgeir Halvorsson Ulleren
Herbjøen Halvorsson Jore
Svein Helleiksson Holm
Margit Helleiksdtr Holm
Birgit Helleiksdtr Holm
Sigrid Helleiksdtr Holm
Kjetil Herbjørnsson Bjørntuft
Sigrid Herbjørnsd. Gaustad
Gro Herbjørnsdtr Gaustad
Nils Herbjørnsson Gaustad
Gjermund Herbjørnsson Gaustad
Hølje Herbjørnsson Skeie
Jakob Gunnulvsson Sanden
Sigrid Gunnulvsdtr Sanden
Ola Gunnulvsson Sanden
Herbjørn Gunnulvsson Kanton,
Gro Gunnulvsdtr Sanden
Øystein Gunnulvsson Sanden
Helga Olsdtr Dale
Guro Olsdtr Dale
Gjermund Nilsson Gaustad
Herbjørn Nilsson Gaustad
Astrid Nilsdtr Gaustad
Gunhild Nilsdtr Gaustad
Birgit Nilsdtr Gaustad
Svånaug Nilsdtr Gaustad
Ola Jonsson Dale
Tov Jonsson Møli
Margit Jonsdtr Dale
Åsne Jonsdtr Berge
Guro Jonsdtr Dale
Torgeir Olsson Mæland
Gro Olsdtr Mæland
Gunhild Olsdtr Mæland
Nils Trulsson Gaustad
Birgit Trulsdtr Gaustad
Ågot Trulsdtr Gaustad
Svånaug Trulsdtr Gaustad
Anna Trulsdtr Gaustad
Liv Trulsdtr Gaustad
Goro Trulsdtr Gaustad
Turid Trulsdtr Gaustad
Sigrid Herbjørnsdtr Bjørtuft
Kjell Birger Hetlelid
Kåre Johannes Hetlelid
Øystein Høljesson Grønskei
Kjetil Høljesson Einung
Ola Høljesson Einung
Aslaug Høljesdtr Grømskei
Liv Høljesdtr Grønskei
Kari Høljesdtr Grønskei
Gunhild Kjetilsdtr Einung
Margit Kjetilsdtr Einung
Ola Torgeirsson Mæland
Aslaug Torgeirsdtr Mæland
Liv Torgeirsdtr Mæland
Gro Torgeirsdtr Mæland
Gro Øysteinsdtr Grønskei
Margit Øysteinsdtr Grønskei
Sigrid Øysteinsdtr Grønskei
Hølje Øysteinsson Grønskei
Gunhild Øysteinsdtr Grønskeid
Truls Gjermundsson Gaustad
Åse Gjermundsdtr Gaustad
Gro Gjermundsdtr Gaustad
Truls Gjermundsson Gaustad
Per Gjermundsson Gaustad
Torgrim Taraldsson Bjørtuft
Herbjørn Taraldsson Bjørtuft
Gjermund Simondsson Bakka
Torbjørg Simondsdtr Bakka
Jorån Simondsdtr Bakka
Sigrid Simondsdtr Bakka
Aslaug Kjetilsdtr Lurås
Gunhild Kjetilsdtr Grønskei
Kari Kjetilsdtr Lurås
Kjetil Kjetilsson Sønstebø
Knut Kjetilsson Lurås
Knut Olson
Guro Olsdtr, Gjesfjell
Torgeir Olsson Mæland
Ola Eivindsson Einung
Helga Eivindsdtr Grønskei
Margit Eivindsdtr Grønskei
Åse Eivindsdtr Grønskei
Per Eivindsson Såheim
Øystein Eivindsson Grønskei
Liv Eivindsdtr Grønskei
Nils Eivindsson Grønskei
Torgeir Eivindsson Grønskei
Ola Øysteinsson Øverland
Gunnulv Øysteinsson Øverland
Torgeir Øysteinsson Øverland
Rønnaug Øysteinsdtr Øverland
Aslaug Øysteinsdtr Øverland
Liv Øysteinsdtr Øverland
Birgit Persdtr Gaustad
Turid Persdtr Gaustad
Elen Kristine Rasmusdtr Byrkja
Ellen Gurine Rasmusdtr Byrkja
Klara Olaug Byrkja
Tarald Olsson Bjørtuft
Øystein Olsson Bjørtuft
Barbrau Olsdtr Bjørtuft
Ola Jonsson Dale
Ola Jonsson Håkaland
Astrid Jonsdtr Miland
Guro Jonsdtr Miland
Ragnhild Jonsdtr Miland
Gunhild Jonsdtr Miland
Åse Gjermundsdtr Bakka
Sigurd Gjermundsson Bakka
Simon Gjermundsson Bakka
Birgit Bjørnsdtr Asland
Daniel Olsson Byrkja
Kjetil Syversen Lurås
Halvor Syverssen Sønstebø
Kari Olsdtr Lurås
Eli Tovsdtr Rollag
Hølje Tovsson Rollag
Jon Tovsson Rollag
Gro Tovsdtr Rollag
Gunhild Tovsdtr Rollag
Knut Persson Haddeland
Barbrau Persdtr Haddeland
Jone Skogen
Jakob Skogen
Magnus Severin Skogen
Martin Skogen.
Magda Skogen
Ragnhild Skogen
Øystein Jonsson Svadde
Per Jonsson Gaustad
Margit Jonsdtr Svadde
Halvor Torgrimsson Møli
Ola Torgrimsson Bjørtuft
Syver Bjørnsen Sønstebø
Halvor Bjørnsson Toen
Tarran Kittilsdtr Bråflot
Halvor Kittilssen Bråflot
Tårån Olsdtr Haddeland
Sigrid Olsdtr Haddeland
Ingeborg Olsdtr Haddeland
Gro Olsdtr Haddeland
Tore Syversen Loftsgarden
Bjørn Syversen Toen
Oluf Pedersen Skjønne
Torstein Pedersen Skjønne
Kittil Pedersen Bråflot
Aslak Pedersen Sønsterud
Bergit Pedersdtr Skjønne
Ingebjør Pedersdtr Skjønne
Turid Pedersdtr Skjønne
Peder Torsteinsen Skjønne
Halvor Jonsson Ulleren
Hellek Sveinsson Holm
Halvor Jonsson Eggerud
Liv Halvorsdtr Brekka
Margit Jore
Liv Jonsdtr Låvekåse
Olga Olsdtr Einung
Hans Einung
Olav Hansson Einung
Jon Eggerud
Anne Eggerud
Ola Eggerud
Liv Marumsrud
Gisle Marumsrud
Astrid Einung
Halvor Eggerud
Anni Eggerud
Ola Jakobson
Sigrid Olsdtr Leirhammer
Torbjørn Svendsen
Marianne Svendsen
Per Ttorgersen Neset
Gunhild Torgersdtr Neset
Guro Torgersdtr Neset
Ove Gudmundson
Jakob Gudmundson
Olav Torsen Rønningen
Knut Torsson Rønningen
Asbjørn Knutsen
Knut Asbjørnsen
Asbjørn Knutsen
Malene Knutadatter
Guri Olsdtr
Knut Asbjørnsen
Asbjørn Knutsen
Ingeborg Soofie Toresdtr
Sara Toresdtr
Peder Jakobson
Anna Jakobsdtr
Gudmund Jakobsen
Jone Jakobson
Brita Jakobsdtr
Sofie Jakobsdtr
Jakob Jakobson
Thore Svensen
Sven Thoresen
Kristian Hansson
Berte Marie Pedersdtr
Sven Pedersen
Peder Svensen
Sveinung Olsen
Ole Sveinungsen
Sven (Sveinung) Brynildsen
Siri Iversdatter
Bodil Tollaksdatter
Tollak Pedersen
Peder Jenssen
Jens Kristoffersen
Magle (Malrne) Kristoffersdatter
Laurits Kristoffersen
Sara Kjellsdatter
Kjell Svensen
Sven Larssen
Anna Hansdatter
Berte Malene Stålesdatter
Lars Stålesen
Ståle Larssen
Berte Ingvardsdatter
Jakob Pederson Jørmeland
Bratt Pederson
Ingvar Hågensen
Serine Nilsdtr
Helene Gurina Nilsdtr
Olena Nilsdtr
Hans Kristian Bjørnsen
Sara Bjørnsdtr
Sigbjørn Bjørnsen
Ingeborg Kristoffersdtr
Siri Kristoferdatter
Bjørn Sigbjørnsen
Sigbjørn Bjørnsen
Bjørn Olsen
Gunhild Oladatter
Siri Kristiansdatter
Ola Jonson
Jakob Jonsen
Guro Jonsdtr
Jone Jonson
Gudmund Jonson
Kristian Jenssen
Anna Jensdatter
Jens Kristiansen
Jon Sigbjørnsen
Sigbjørn Torsteinsen
Kirsten Didriksdatter
Jon Assersen Ege
Marta Assersdtr
Kirsten Sveinungsdatter
Jens Jenson I
Sissela Gudmundsdtr
Jens Olsen
Ole Anstensen
Hans Anstensen
Peder Staaleson
Karl Stålesen
Todne Stålesdatter
Guri Stålesdatter
Ståle Karlsen
Berte Marie Bjørnsdtr
Bjørn Sigbjørnsen
Grete Didriksdtr
Didrik Sigbjørnsen
Sigbjørn Svensen
Marie Johanne Rasmusdtr
Sven Sigbjørnsen
Lars Breiland
Lowell Allan Breiland
Siri Nilsdtr
Nils Kristenson
Kristine Lorentsdtr Østensen
Signe Østensen
Lorents Østensen
Tor Dagfinn Torbjørnsen
Erna Borghild Finnvik
Gunhild Nilsdtr
Kirsten Andersdatter
Berte Karlsdatter
Aksel Lorentz Hanson
Wence Kristine Hansson
Berte Marie Hansdtr
Berte Salvesdatter
Salve Sigbjørnsen
Sigbjørn Didriksen
Todne Didriksdatter
Marta Torgersdtr
Guri Omundsdtr
Ane Sofie Kristiansdtr
Bodil Didriksdatter
Dirdrik Sigbjørnsen
Else Jørgensdtr
Endre Jonson
Gudmund Jonson
Gunvor Pedersdatter
Prder Nilssen
Bodil Nilsdatter
Kristian Anfinsen
Anfinn Kristiansen
Sigbjørn Sigbjørnsen
Marta Ansteinsdatter
Siri Hoskuldsdatter
Hoskuld Salvesen
Salve Hoskuldsen
Berite Hokskuldsdatter
Jone Endreson
Anna Endresdtr
Brita Endresdtr
Ola Endreson
Gudmund Endreson
Gunnuf Jakobson
Margit Jakobsdtr Sanden
Niels Jakobsson Sanden
Guro Jakobsdtr Sanden
Hoskuld Salvesen
Salve Hoskuldsen
Sigurd Øye
Njål Øye
Johannes Skår
Ruth Skår
Marta Johanna Reidarsdtr Skaar
Sigrun Skår
Brita Rasmusdatter
Jorunn Andersdtr
Brita Johansdtr
Bodil Brynildsdatter
Brynild Stenusen
Bodil Stenusdatter
Stenu Brynildsen
Siri Brynildsdatter
Åsa Olsdtr
Svein Gautason
Mallin Jonsdtr
Johannes Jonson
Siri Jonsdtr
Malena Jonsdtr
Malena Jonsdtr
Kristen Danielson
Gunhild (Gundla) Danielsdtr
Osmund Danielson
Taletta Olsdtr
Karen Maria Gjertsdtr
Malene Gjertsdtr
Jensine Jonsdtr
Marie Arntsdtr
Knut Tolleifson
Anders Tolleifson
Tolleiv Tolleivson
Johannes Vestersjø
Jon Eivind Vestersjø
Sofia Johannesdtr
Ivar Olsson
Kari Olsdtr
Ola Olson
Brita Pedersdtr
Johannes Pederson
Johanna Malena Johannesdtr
Sivert Berdines Johannesson
Lars Jonson
Anna Olsdtr Bergaland
Bernt Robert Teodor Olsson Bergeland
Jone Larsson Svadberg
Rakel Secilia Endresdtr
Ingeborg Øysteinsdtr
Susanne Smidt Persdtr
Elen Kristina Pedersdtr
Tomas Jonson
Gunla Olsdtr
Jorunn Olsdtr
Guri Knutsdtr
Johannes Røgelstad
Jenny Malene Røgelstad
Olga Røgelstad
Olene Olausdtr
Olaus Gabrielsen
Otto Gabrieldsen
Gabriel Olsen
Berent Tobias Olsen
Ole Gabrielsen
Bergitte Berentsdatter
Ole Røgelstad
Alf Røgelstad
Gabriel Asbjørnsen
Lisbet Kirstine Asbjørnsdatter
Anne Marie Larsdatter
Malene Stålesdatter
Nils Gunnarson
Gunnar Einarson
Anna Gunnarsdtr
Guri Gunnarsdtr
Gunnar Olson
Sigbjørn Rusdal
Ingrid Rusdal
Jone Hausken
Åsmund Hausken
Johanna Margrete Hausken
Tone Hove
Kolbein Rusdal
Tønnes S Rusdal
Sven Oliver Hove
Signy Hove
Oline Klara Amanda Rusdal
Tora Steinberg
Tordis Rusdal
Peder Erikson
Oline Olsdtr
Elen Andreasdtr
Sigurd Skjervik
Ola Jensson
Peder Jensson
Ola Jonson
Erling Olsen
Bjørg Fugledal
Gudrunn Hauge
Hjalmar Fugledalen
Johannes Børreson
Børre Bjørnson
Rasmus Bjørnson
Bjørn Bjørnson
Bjørn Knutson
Olaug Sandanger
Thea Johanna Vodalen
Peder Olai Sveinson
Anna Faltinsdtr
Jakob Kjøllevik
Marie Kjøllevik
Terje Kjøllevik
Oddny Måland
Johanna Bø
Solveig Bø
Johannes Marselius Bø
Maria Serina Jakobsdtr
Jakob Bø
Jakob Knutson
Knut Jakobson
Jakob Knutson
Olena Olsdtr
Dorte Bjørnsdtr
Ola Bjørnson
Malena Bjørnsdtr
Kristine Knutsdtr
Knut Joneson Bokn
Gunnar Bokn
Jone L Bokn
Leif Amdal, Stavanger
Anna Henrikke Jakobsdtr
Sissela Jakobsdtr
Maria Jakobsdtr
Sesilia Lauvsnes
Malena Karia Rasmusdtr
Marta Olsdtr
Bjørn Olson
Malena Olsdtr
Marta Olsdtr
Knut Jonson
Marta Sofie Guttormsdtr
Lars Jonsson
Marta Oline Jonsdtr
Ola Børgeson
Siri Børgesdtr
Ola Jonson
Jone Jonson
Anna Jonsdtr
Arne Byre
Samson O Byre
Anna Bergitte Byre
Tora Byre
Ola Samsonson
Ingeborg Maria Samsonsdtr
Roald O. Byre
Anna Malena Jonsdtr
Anna Olsdtr
Ola Roaldson
Elen Roaldsdtr
Ola Roaldson
Roald Olson
Jone Kristenson
Sissel Olsdtr
Iver Johan Olson
Anna Jonsdtr
Kristen Jonson
Inger Jonsdtr
Kari Breivik
Olga Tveit
Øystein Johannesson
Rakel Elisabet Lid
Nils Ravnås
Tora Gerharda Ravnås
John Ravnås
Talette (Tilly) Ravnås
Martha Ravnås
Beate Otelia Ravnås
Ola Johanson Einervoll
Malene Johansdtr
Knut Johanson
Berta Johanne Johansdtr
Iver Johan Johanson
Jens Johanson
Olaus Nilsen Ravnås
Taletta Nilsdtr Voster
Nils Thorsen Voster
Thore Olsen Voster
Siri Olsdtr
Lars Olson
Ole Olsen Alsvik
Ole Olsen
Ole Larsen Alsvik
Berta Maria Jakobsdtr Vervik
Malene Jakobsdtr Vervik
Ivar Klausen Alsvik
Talette Kristoffersdtr
Ole Kristoffersen
Kristoffer Olsen
Anna Olsdtr
Ole Rasmussen Vervik
Ole Rasmussen
Johan Einervoll
Elen Severine (Eli) Einervoll
Søren Einervoll
Gjertrud Halvardsdtr
Berta Halvorsdtr
Halvard Halvardson
Halvard Halvardson
Holger Voster
Margrete Bergesdtr
Borghild Danielsdtr
Daniel Larsson
Siri Holgersdtr
Serina Thorsdtr Barka
Kristoffer Thorsen Barka
Maria Thorsdtr
Olava (Lava) Eriksdtr Nag
Erik Tormodsen Nag
Thore Tormodsen
Lars Tormodsen Nag
Siri Torbjørnsdtr
Kristi Eriksdtr
Guttorm Eriksen
Gunvor Eriksdtr
Erik Rasmussen
Holger Keistoffersen
Marta Holgersdtr
Holger Holgersen
Kristoffer Kristofferson
Berta Elisa Steinsland
Lars Steinsland
Elisa Steinsland
Johan Steinsland
Malene (Mallin) Steinsland
Brønla Jonsdtr
Jon Jonson
Ingeborg Jonsdtr
Hanna Jonsdtr
Johanna Jonsdtr
Martin Jonson
Siri Jakobsdtr
Anna Jakobsdtr
Jone Olson
Gustav Tobias Ottosen Tverdal, Volden
Karl Leielsen
Bjørn Leielsen
Anna Bjørnsdtr
Asbjørn Ansteinsen
Ansten Asbjørnsen
Asbjørn Anstensen
Hans Steinsland
Andreas Asbjørnsen
Anton Andreassen
Asbjørn Hove
Anna Tonette Omundsdtr
Inger Sofie Stålesdtr
Ståle Karlsen
Karl Stålesen
Ståle Torstensen
Helga Karlsdatter
Anna Karlsdtr
Anna Steinsland
Karl Omundsen
Omund Karlsen
Joren Omundsdtr
Omund Atlaksen
Karl Omundsen
Atlak Omundsen
Asbjørn Omundsen
Omund Asbjørnsen
Berete Asbjørnsdatter
Guri Asbjørnsdtr Skjeggestad
Ståle Asbjørnsen
Ingeborg Asbjørnsdttr
Knut Torstensen
Taletta Torsdtr
Asbjørn Steinsland
Gunvor Steinsland
Thore Torbjørnsen Fjelde
Torbjørn Nilsen Øvre Fjelde
Nils Torbjøensen Øvre Fjelde
Eli Thorsdtr Nag
Siri Samueldsdtr
Samuel Larsen Nag
Lars Samueldsen Nag
Gurine Kristoffersdtr
Kristoffer Thorsen
Thore Thorsen
Knut Thorsen Barkved
Thore Kristoffersen Barkved
Anna Kristoffersdtr
Berta Kristoffersdtr
Kristoffer Knutsen Barkved
Berta Kristoffersdtr Barkved
Anna Olsdtr
Ivar Olsen
Thore Olsen Barkved
Kari Ivarsdtr Barkved
Siri Olsdtr
Siri Olsdtr
Erik Ivarsen
Ole Ivarsen Barkved
Marta Ivarsdtr
Tormod Eriksen
Siri Rasmusdtr
Kristi Jonsdtr Barka
Kristi Thorsdtr Voster
Marta Thorsdtr
Thore Thorsen
Olga Egeland
Johannes Egeland Husstøl
Alma Serina Egeland
Hans Egeland
Thore Thoresen
Kristoffer Thoresen
Thore Kristoffersen Svines
Samuel Jonsen
Siri Pedersdtr
Peder Knutsen Barka
Gudrun Knutsdtr
Thore Knutsen
Siri Jonsdtr Barka
Ole Jonsen
Marta Endresdtr Barka
Knut Knutsen
Siri Knutsdtr
Knut Knutson
Øystein Tuntland
Kari Salomonsdtr
Elen Marie Torkelsdtr
Malena Eivindsdtr
Ingeleiv (Ingeborg) Eivindsdtr
Ingeborg Toresdtr
Marta Ingebretsdtr
Ingebret Gulleikson
Anders Gulleikson
Johannes Gulleikson
Siri Rasmusdtr
Ivar Rasmussom
Børge Johan Tuntland
Bernt Hjalmar Tuntland
Brita Karina Tuntland
Kleng Olaus Pederson
Brita Jensdtr
Svein Olson
Lisbet Olsdtr
Malena Olsdtr
Ole Magne Egeland
Lise Egeland
Linda Merete Watland
Ola Rasmusson
Susanna Olsdtr
Nils Olson
Nils Danielson
Svein Jonson
(Anna) Kristine Rasmusdtr
Berit Margrete Lauvsnes
Tor Lauvsnes
Tomas Lauvsnes
Anna Margrete Tomasdtr
Tomas Thorsen
Gunvor Irene Barka
Konrad Barka
Gudny Jenny Barka
Karen Malene Johanesdtr Eike
Andreas Johan Johannessen Eike
Sara Tonette Johanesdtr Eike
Anna Sofie Johanesdtr Eike
Sigrid Hjelm Strand
Ivar Andreas Henriksen, Strand
Knud Henriksen, Strand
Henrik Knutsen Strand
Kari Henriksdtr
Berta Pedersdtr
Henrik Pedersen Strand
Gunhild Thorsdtr Tau
Berta Larsdtr
Mikkel Thorsen
Jone L Munthe
Ludvig Munthe
Thore Mikkelsen
Serine Fredriksdtr Hjelm
Berta Fredriksdtr Hjelm
ChristianeMargrethe Pedersdtr Hjelm
Inger Pedersdtr Hjelm
Fredrich Georg Christian Pedersen Ugelid
Peder Clausen Hjelm Ugelid
Claus Winther Hjelm
Peder Hjelm
Anna Rose
Ingeborg Rasmusdtr
Ragnhild Rasmusdtr
Rasmus Rasmussen Idse
Rasmus Thoresen
Sigrid Kleppa Munthe
Ludvig Munthe
Erling Munthe
Olav I Hauge
Brita Olsdtr
Ola Olson
Anna Rasmusdtr
Linda Lee Hutchins
Matthen L. Small
Marta Hansdtr
Ludvig Munthe
Jorun Munthe
Torbjørn Torbjørnson
Daniel Danielson
Tore Danielson
Peder Pederson
Nils Pederson
Ingunn Munthe
Christoffer Thorsen Fjelde
Ole Torjesen (Målar)
Torjei Haaheller
Anna Salvesdatter
Anna Jonsdatter
Torborg Sivertsdatter
Sivert Knutsen
Ånen Ånensen Haugen
Halvard Olsen
Todne Tolleivsdtr
Madli Knutsdtr
Knut Gunnarsen
Gunnar Gunnarsen
Madli Tolleivsdatter
Siri Jørgensdatter
Jørgen Salvesen
Joren Sigbjørnsdatter
Ånen Jørgenson
Guro Jørgensdtr
Marta Sjursdtr
Siri Sjursdtr
Siri Josefsdtr
Marta Josefsdtr
Henrik Henrikson
Kari Henriksdtr
Marta Henriksdtr
Sten Henriksen
Siri Henriksdtr
Henrik Gudmundson
Anna Sieinsdtr
Adlaug Guttormsdtr Nes
Guttorm Guttormsen
Borghild Steinsland
Lars L Steinsland
Ellen Sofie Steinsland
Guttorm Guttornsen
Marta Larsdtr Sagård
Peder Larsen Sagaard
Mauritz Pedersen Sagård
Ingwar Godwin Sagård
Unni Østerhus
Siri Andersdtr
Kristen Andersson
Anders Kristenson
Kleng Bårdson
Brita Bårdsdtr
Lars Kristian Larsson Tuntland
Marta Larsdtr Tuntland
Magdalene Larsdtr Tuntland
Brita Jakobsdtr
Ola Jakobson
Siri Jakobsdtr
Anna Sveinsdtr
Anna Svendsdtr
Svend Rasmussen
Anna Svendsdtr
Torfinn Svendsen
Anna Pedersdtr
Jens Pederson
Åse Kristoffersdtr
Jakob Eilivson
Syvert Tuntland
Anna Torsteinsdtr
Torstein Olson
Ola Torsteinson
Ola Olson
Ola Olson
Ola Olson
Ola Larsson
Sissela Steinsdtr
Rolf Volden
Laura Kristine Tuntland
Ole Knutson Solbjørg
Malene Knutsdtr
Ånen Knutson Solbjørg (Owen)
Otto Emanuel Volden
Siri Olsdatter Sandsmark
Ingrid Olsdatter Regevik
Ole Olsen
Anna Torsdtr
Omund Karlsen
Ågot Karlsdtr
Siri Toresdtr
Tore Eriksen
Torsten Asbjørnsen
Karl Asbjørnsen
Randi Asbjørnsdtr
Asbjørn Hove
Ågot
Siri Torjusdatter Liland
? Olsdtr
Gullik Olsen
Kristofer Jenssen
Siri Jensdtr
Kristian Jenssen
Kristin Jansdtr
6Laurits (Lars)Jenssen
Jens Lauritssen
Bodil (Boel) Lauritsdtr
Berete Pedersdatter
Sven Pedersen
Peder Svendsen
?? Sveinsdtr
Sven Pedersen ( Idlesven)
Magnus Tuntland
Ellen Tuntland
Sigmund Tuntland
Peder Atlaksen
Ole Torgeirson
Berte Svensdtr
Guri Brynildsdatter
Stenu Brynildsen
Udbjør Stenusdtr
?? Gammelsdtr
Guri Asbjørnsdatter
Asbjørn Kjetilson
Marete Torgersdte
Ola Mikkelson Sandsmark
Peder Kvame
Johannes Kvame
Mikkel Torkelsen
Siri Salvesdtr
Salve Sivertsen
Sivert Geitreim
Torborg Pedersdtr
Peder Tollaksen
Barbro Olsdatter
Gitlaug Østensdatter
Brynild Stenusen
Anna Pedersdtr
Johannes Kvame
Paul Kvame
Peder Atklaksen
Atlak Steinberg
Salve Larssen
Lars Salvesen
Tolleiv Salvesen
Joren Knutsdatter
Ånen Torjusen
Gunnar Torjussen
Torjus Ohnsen
Marta Ånundsdtr
Helga Eileivsdtr
Per Kvame
Ånun Knutsen
Knut Ådnesen
Joren Torufsdtr
Toruf Gundersen
Gunnar Pedersen
Ole Halvardsen
Tolleiv Halvardson
Todne Ohnsdtr
Ohn Salvesen
Halvard Tolleivson
Helga Ådnesdatter
Elin Kvame
Ådne Knutsen
Salve Knutson
Sigbjørn Olsen
Ole Sigbjørnsen
Astrid Jørgensdtr
Jørgen Torjeison
Adlaug Halvardsdtr
Halvard Rolleivson
Todne Torsteinsdatter
Torstein Torkelsen
Rolleiv Åsulvson
Jon Børve
Joren Rolleivsdtr
Berit Salvesdtr
Rolleiv Bjørnsen
Bjørn Ådnesen
Ansten Ånensen
Ånen Ansteinssen
Anstein Børildsen
Ingrid Torjusdatter
Anders Gulliksen
Bergitte Leielsdtr
Sveinung Leielsen
Børild Svendsen
Svend Tjellesvik
Gjøa Larsdatter
Kristofer Larssen
Torsten Nilssen
?? Guttormsdtr
Nils Jensen
Jens Nilsen
Siri Sigbjørnsdatter
Leiel Bjørnsen
Bjørn Leielsen
Villas Leielsen
Magnhild Helgaland
Torbjørg Helgaland
Torgeir Helgaland
Berte Bjørnsdtr
Gunhild Jonsdtr
Jon Olsen
Todni Sigbjørnsdtr
Sigbjørn Tollaksen
Tollak Ljødesen
Ljøde Kjetilson
Kjetil Mauritsen
Johannes Andreasen Eike
Karl Kjørberg
Lisebet Halvorsdtr
Berent Karlsen
Karl Larssen, Flatestøl
Berete Omundsdtr
Halvor Torjersen
Anna Karlsdtr
Karl Jonsen
Jon Stålesen
Todne Stålesdatter
Anna Osmundsdtr
Per Ståle Ulvestad
Kjellaug Ulvestad
Ommund Karlsen
Lars Berentsen
Marta Larsdtr
Lars Håvardsen
Anna Torsdte
Berent Jonsen
Jon Bjørildsen
Guri Ådnesdtr
Andreas Frank Moi
Halvard Sæbø
Magnhild Sæbø
Jonas Andreassen Moi
Andreas Jonassen Moi
Jonas Andreassen
Olava Amalie Haukland
Olav Ludvigson Ingvaldstad
Arthur Johan Ludvigson Nessa
Tobias Guttormson Lauvsnes
Lisabet Larsdtr
Guttorm Nilsson Hauskje
Nils Guttormson
Guttorm Nilsson
Nils Guttormson
Marta Guttormsdtr
Siri Guttormsdtr
Anna Jakopsdtr
Anniken Tårnsdtr
Borghild Eriksdtr
Erik Jakopsson
Margrete Jakopsdtr
Jakop Eivindson
Anna Eivindsdtr
Eivind Jakopson
Tore Østensen
Jakop Johannesson
Karen Eriksdtr
Erik Sæbjørnson
Mari (Maren) Osmundsdtr
Jakop Andersson Kingestad
Osmund Andersson
Marie Langeland
Thore Ivarsen
Gurine Olsdtr
Kjell Lorents Østensen
Ole Olsen Tungland
Gunvor Guttormsdtr
Ivar Ivarsen Langeland
Berta Ivarsdtr
Siri Rasmusdtr Kvalshaug
Rasmus Olsen
Ole Thorsen Jørpeland
Thore Olsen Jørpeland
Ole Thorsen Jørpeland
Thore Olsen Jørpeland
Ole Ivarsen Jørpeland
Guri Ivarsdtr
Ola Sæbø, Almenningen
Ånen Sæbø
Borghild Sæbø
Ivar Kristoffersen Jøroeland
Thore Thorsen
Kristina Thorsdtr
Ole Thorsen
Thore Thorser
Inger Knutsdtr
Sissel Johannesdtr
Anna Jonsdtr
Kristi Jonsdtr
Thore Jonsen
Jone Pedersen
Knut Pedersen
Berta Pedersdtr
Kari Pedersdtr
Peder Knutsen
Thore Knutsen
Knut Thorsen
Thore Pedersen
Johan Almenningen
Agnis Almenningen
Knut Knutsen
Katrine Pedersdtr
----Pederdtr Stud
Kirsten Pedersdtr
Anna Thorsdtr
Thore Jonsen
Anna Bjørnsdtr
Gunhild Bjørnsdtr
Kristi Olsdtr Kvam
Matilde Thorsdtr Lekvam
Mari Pedersdtr
Ola Almenningen
Arne Almenningen
Tron Almenningen
Rasmus Torsteinsen
Anders Torsteinsen
Torstein Andersen
Eli Andersdtr
Kari Rasmusdtr
Kari Thorsdtr
Kåre Johannes Riveland
Ingunn Riskedal
Anny Larsdtr
Ingeborg Tollaksdtr
Tollak Kristiansen
Marta Johannesdtr
Gjertrud Martine Johannesdtr
Ane Sofia Johannesdtr
Ingeborg Reiarsdtr
Ingeborg Taraldsdtr
Tarald Andersen
Anders Taraldsen
Marta Mortensdtr
Sofie Jensdtr
Berte Sofie Jensdtr
Jens Jenssen III
Rasmus Torson
Thore Eriksen
Thore Kristoffersen
Kristi Rasmusdtr
Anna Torfinnsdtr
Ingolf Barkved
Kornelius Ivarsen
Inger Samueline Knutsdtr
Thore Knutsen
Anna Thorsdtr
Knut Thorsen
Ragnhild Thorsdtr
Reidun Segadal
Thore Samuelsen
Gunhild Thorsdtr
Ingeborg Thorsdtr
Thore Thorsen
Kristi Thorsdtr
Thore Pedersen
Eli Olsdtr
Ole Eriksen
Peder Eriksen
Ole Thorsen
Anna Pedersdtr
Sonja Vastveit
Harald Eide
Henrik Ingemundsen Eie
Ola Ingemundson
Ingemund Henrikson
Malene Kristensdtr
Christine Christensen
Ola Kristenson Selvaag
Kristen Olsen
Kari Olsdtr
Inger Kristensdtr
Kristen Olson
Kari Toresdtr
Ingeborg Pedersdtr
Rasmus Erikson
Jenny Sæbø
Ola Pederson
Malene Måland
Peder Olson
Eliane Thoresdtr
Torger Olsen
Ole Andersen
Johan Olson Sæbø
Rakel Olsdtr
Anna Olsdtr
Anna Olsdtr
Sigurd Bjørheim
Knut Jakobsen
Jakob Jakobsen
Jakob Jakobsen
Jakob Jakobsen
Siri Pedersdtr
Torfinn Torfinnsen
Brynhild Torfinnsdtr
Marta Torfinnsdtr
Jakob Jonsen
Peder Pedersen
Torbjørg Hansen
Peder Ivarson
Jone Jakobsen
Siri Assersdtr
Siri Assersdtr
Kleng Asserson
Assar Reiarson
Reiar Asserson
Siri Olsdtr
Jakob Jonson
Malena Ivarsdtr
Ivar Keistofferson
Marit Klengsdtr
Berte Klengsdtr
Henrik Hansen
Ingeborg Sveinsdtr
Trygve Torsteinsenm, Fiskå
Signe Torsteinsdtr
Thorstein Trygvesen Fiskå
Ingebjørg Trygvesdtr Fiskå
Kolbjørn Fiskå
Anna Karine Oddsdtr
Åsine Kolbeinsdtr
Liv Mosnes
Kolbein Mosnes
Berta Pedersdtr
Anne Marit Tuntland
Peder Bjørnsen
Solveig Meling
Håkon Meling
Sofie Hetland
Syvert Andreas Hetland
John Ur
Ole Mikal Ur
Sigrid Ur
Johannes Ur
Eli Sveinsdtr
Ola Sveinson
Elisabet Sveinsdtr
Jonas Sveinson
Johan Varland
Solveig Warland
Andreas Asbjørnsen Warland
Asbjørn Rasmussen Nerhus
Marta Rasmusdtr
Rasmus Asbjørnsen Bjørheim
Knut Asbjørnsen
Asbjørn Rasmussen Bjørheim
Berta Rasmusdtr
Severine Endresdtr
Marta Endresdtr
Endre Endreson
Malene Endresdtr
Solveig Østerhus
Konrad Mandius Østerhus
Knut Knutsen
Svein Olson Øye
Gunnar Olson Øye
Knut Knutsen
Ragnhild Ivarsdtr
Tormod Holgersen Tau
Gudrun Alsvik
Kristoffer Olsen
Inger Johanne Jensdtr
Marta Endresdtr
Magla Endresdtr
Endre Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Udbjørg Thorsdtr
Joren Ånensdtr
Knut Ånenson Ousdal
Knud Aanensen Solbjørg
Torjus Ånenson Tveiten
Margit Lekvam
Berit Lekvam
Olga Lekvam
Kari Sigfrid Lekvam
Tordis Lekvam
Ola Lekvam
Kjellaug Marie Lekvam
Turid Lekvam
Tor Lekvam
Thore knutsen
Lisbet Håvardsdtr
Knut Håvardsen
Magla Håvardsdtr
Marta Helene Pedersdtr
Peder Pedersen
Ragnhild Kristoffersdtr
Kristoffer Ivarsen
Ivar Torsteinsen
Udbjørg Knutsdtr
Siri Knutsdtr
Knut Asgautsen
Svein Sveinson
Asgaut Svendsen
Guri Haldorsdtr
Haldor Markusson
Markus Haldorson
Haldor Andersson
Belest Andersson
Kari Markusdtr
Olaf Amdal
Otto Amdal
Malvin Amdal
Oddbjørg Amdal
Margrete Olsdtr
Inger Olsdtr
Marta Olsdtr
Anna Olsdtr
Kristoffer Olaisen
Olai Rasmussen
Rasmus Olsen
Karine Olsdtr
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Lars Olsen
Kari Thorsdtr
Johannes Johanessen
Ole Kristoffersen
Ola Sjurson
Eli Sjursdtr
Anna Sjursen
Siri Pedersdtr
Malena Rasmusdtr
Inger Rasmusdtr
Rasmus Rasmusson
Rasmus Knutsen
Magla Rasmusdtr
Marta Rasmusdtr
Bjørn Rasmusson
Ivar Rasmussen
Dorte Bjørnsdtr
Bjørn Henriksen
Anna Ivarsdtr
Ivar Lauritsson
Laurits Ivarson
Jakob Olson
Sjur Olson
Tarald Olson
Sofie Olsdtr
Ola Olson
Marta Olsdtr
Berge Olson
Bernahrd Pedersen
Reinert Olai Bårdsen
Marie Bårsdtr
Bård Veland
Sverre Veland
Berthine Voster
Merien Selma S Voster
Severin Olsen
Adolf Olsen Voster
Ole Olsen
Anna Pedersdtr
Jone Jonson Skår
Berta Jonsdtr
Anna Gurina Jonsdtr
Anna Knutsdtr
Knut Jonsen
Marta Johnsdtr Bjørheim
Gunnar Olaus Øye
Malene Pedersdtr
Peder Pedersen
Brita (Berta) Pedersdtr
Magnhild (Mangele) Jonesdtr
Jone Jonson
Jone Ivarsen
Berta Ivarsdtr
Magnhild Jonsdtr
Knut Knutsen
Thore Nilsen
Anna Jonsdtr
Jone Rasmusson
Kari Rasmusdtr
Rasmus Bjørnson
Johannes Øye
Olav Johan Øye
Svein Øye
Bjørn Rasmusson
Malena Henriksdtr
Henrik Sjurson
Jon Asgautsen Nag
Anna Asgautsdtr
Peder Augustsen
Anna Pedersdtr
Nils Pederson
Peder Pedersen
Siri Ivarsdtr
Ivar Kristoffersen
Kristoffer Pedersen
Peder Pedersen
Peder Pedersen Voster
Peder Pedersen
Gerd Synøve Øye
Peder Ingebretsen
Ingebret Pedersen
Peder Jonsen
Kari Ivarsdtr
Rasmus Ivarsen
Torfinn Ivarsen
Ivar Torfinsen
Torfinn Svendsen
Jon Knutsen
Ingrid Olsdtr Vastveit
Anna Olsdtr
Ole Eriksen
Erik Paulsen
Ingeborg Paulsdtr
Paul Eriksen
Erik Paulsen
Marta Ingebretsdtr
Sven Torfinnsen
Eli Osmundsdtr
Osmund Eriksen
Erik Gunnarsen
Asta Helene Holst
Anna Pedersdtr
Jon Magne Øye
Anna Olsdtr, Sinnes brn3
Anna Serina Olsdtr
Keistina Olsdtr Sørskår
Ole Malenius Olsen Sørskår
Ruth Bjørlo
Magnus Øjørlo
Peder Christensen Bjørlo
Ola Larsson
Serine Pedersdtr
Peder Holgersen
Ingrid Olsdtr
Ingrid Ovesdtr
Lars Oveson
Siri Torbjørnsdtr
Malene Torbjørnsdtr
Sissel Jakobsdtr
Torbjørn Halvardson
Marit Sjovartsdtr
Erik Sjovartsson
Kari Eriksdtr
Peder Nilsson
Brita Askjellsdtr
Jens Askjellson
Askjell Larsson
Nils Pederson
Mari Paulsdtr
Lars Paulsen
Paul Ingebretsen
Ingeborg Rasmusdtr
Kristen Nilsson
Klaus Nilsen
Rasmus Endresen
Endre Endresen
Magla Jensdtr
Anna Ingemarestr
Jens Torfinnsen
Torfinn Ivarsen
Per Audun Bjørlo
Holger Pedersen
Siri Ivarsdtr
Kristi Ivarsdtr
Anna Klausdtr
Malene Klausdtr
Brita Klausdtr
Kari Torfinnsdtr
Peder Holgersen
Ivar Rasmussen
Kristoffer Rasmusson
Signe Svendsen
Ole Svendsen
Svend Hansen
Siri Kristinsdtr
Kristen Kristensen
Ingeborg Knutsdtr
Eli Knutsdtr
Brita Jonsdtr
Jakob Jonson
Guro Jonsdtr
Knut Henrikson
Einar Ånenson
Klara Grødem
Kristoffer Halvorsen
Kristofa Serina Grødem
Anna Karine Christensdtr
Olaus Christensen Grødem
Christen Pedersen
Peder Christensen
Kari Pedersdtr
Elen Kristofa Johansdtr
Aksel J Krogevoll
Anna Osmundsdtr
Samson Osmundson
Jone Osmundson
Åsa Osmundsdtr
Anna Aslaksdtr
Tobias Magneson Østerhus
Marit Alvhilde Tobiasdtr Østerhus
Magne Knutson
Ragnhild Tollaksdtr
Udbjørg Tollaksdtr
Halvard Ivarson Østerhus
Kristiane Ivarsdtr Østerhus
Marta Ivarsdtr Østerhus
Knut Ivarsen, Østerhus
Ivar Ivarsen Bjørheim
Ivar Halvardsen
Kari Gudmundsdtr
Marta Knutsdtr
Tollak Thorsen
Stenvor Thorsdtr
Agnes Krogevoll
Ragnhild Eriksdtr
Erik Eriksen
Siri Olsdtr
Ole Olsen
Sissel Olsdtr
Ole Larsen
Lars Knutsen
Anna Knutsdtr
Gjertrud Larsdtr
Ola Jakobson
Jone Olson
Guri Thorsdtr
Thore Åselsen
Ingeborg Thorsdtr
Thore Johannessen
Johannes Olsen
Marta Halvardsdtr
Halvard Andersen
Peder Kristoffersen
Kristoffer Pedersen
Anna Olsdtr
Anna Olsdtr
Peder Klengson
Kari Oddsdtr
Odd Knutsen
Anna Pedersdtr
Daniel Pederson
Jone Pederson
Ola Pederson
Sofia Danielsdtr
Orm Danielson
Søren Jakobson
Knut Torson
Tore Toreson
Rakel Serina Toresdtr
Tore Torson
Siri Knutsdtr
Knut Jensson
Elisabet Olsdtr
Anna Olsdtr
Ola Erikson
Marta Eriksdtr
Anna Torsteinsdtr
Lisbet Torsteinsdtr
Elisabet (Lisbet) Olsdtr
Torstein Olson
Ola Pederson
Anna Pedersdtr
Ola S. Hegland
Malene Bertine (Mallin) Heggland
Andreas Jonsen Ege
Sven Jonsen Eike
Kirstine Jonsdtr Eike
Berte Jonsdtr Eike
Kristian Jonsen Eike
Karen Sofie Jonsdtr
Marta Knutsdtr
Sigrid Gunnufsen
Reidar Skogarbø
Lars Hetland
Margit Hetland
Margrete Viga
Ingeborg Pedersdtr
Anna Pedersdtr
Paul Johanneson
Torgrim Ivarson
Ingeborg Jakobsdtr
Reiar Knutson
Marie Knursdtr
Hartvik Amdal
Karen Tobia Klausdtr Veland
Elen Johanne Svendsdtr
Svend Ådnesen
Leif Steinsland
Magne Steinsland
Ådne Knutsen
Reidar Knutsen
Ole Ingvaldsen
Marta Serine Reiersdtr
Ingeborg Svendsdtr
Svein Sveinson
Brynhild Madsdtr
Ragnar Egil Johanson Maurset
Albin Henry Johanson Maurset
Jakob Kleppa
Brita Kleppa
Jan Sverreson, Kvam, Vastveit,
Sverre Kvam
Clara Arnetta Moen
Bill (Frank William) Johnsen
Thoms Wegner Thomsen
Kari Nilsdtr
Nils Nilsson
Leif Magne Kleppa
Bodil Lauritzdatter
Ingrid Pedersdtr
Dordi (Dorte) Villasdatter
Johan Kristian Kristenson (Buer)
Arne Korneliusson Risa
Gunnar Tveit
Ola Gunnarson
Gunnar Mikkelson
Mikkel Larsson
Lars Mikkelson
Ola Mikkelson
Randi Gunnarsdtr
Kari Østensdtr
Inger Olsdtr
Kari Olsdtr
Jens Olson
Øystein Olson
Jakob Olson
Malena Knutsdtr
Ellen Olsdtr
Siri Olsdtr
Margrete Jonasdtr
Gudrun Kvelland
Nils Brakstad
Odd Mikalson
Olga Helene Laurentse Larsson
Jakob Johannesson
Marta Olsdtr
Siri Johannesdtr
Berta Johannesdtr
Sjur Johannesson
Jakob Olson Bergeland
Siri Olsdtr
Olaug Dorthea Lea
Lars Lea
Bertine Bertelsdtr Førland
Bertel Halvardsen Dalen
Halvard Halvardsen
Martin Larssen Lea
Dorte Sofie Ormsdtr
Inger Talette Andersdtr
Ivar Olsen Barkved
Marit Fjelde
Kristi Thorsdtr
Thore Augustsen
Kari Pedersdtr
Kristi Pedersdtr
Anna Torfinnsdtr
August Pedersen
Asgaut Pedersen
Eli Bjørnsdtr
Liv Jenny Eide
Roar Jokannes Mørk Langvik
Abigael Petronelle Johanne Paulsdtr Hofg
Ivar Olson
Olav Bernhard Olson
Bjarne Olav Ivarson
Peder Christian Thoreson Heggheim
Thore Bjørnsen Heggheim
Bjørn Thorsen Heggheim
Elisabet Thoresdtr
Jens Kjellesvik II
Thore Pedersen Heggheim
Siri Asbjørnsdtr
Peder Asbjørnsen Heggheim
Sigrid Voster
Knut A. Vastveit Voster
Berta Knutsdtr Vasstveit
Rasmus Knutsen Vastveit
Hanne Margrete Holmen
Klara Varland
Syvert Varland
Jens Sjovatson
Anna Jensdtr
Magla Jensdtr
Gurina Andersdtr
Kari Pedersdtr
Peder Jonson
Udbjør Pedersdtr
Siri Olsdtr
Inger Olsdtr
Anders Torgeirson
Jon Torkelson
Hauskoll Nilsson
Inger Larsdtr
Raymund Børve
Orm Ormson
Ane Johanna Ormsdtr
Tea Fallontine Nessa
Severin Mandius Ormson
Orm Ormson
Lukretia Jonsdtr
Kristiane Førland
Holger Førland
Martha Eørland
Ingeborg Johannesdtr
Jone Jonson
Villum Jonson
Marta Gudmundsdtr
Kari Sjursdtr
Susanne Smidt Weltzin
Svein Olson
Oline Bertine Olsdtr
Samson Godtskalkson
Jon Godtskalkson
Otelia Jonsdtr Lunde
Inger Ur
Jon Ur
Johanna Ur
Bjarne Bertelson Ur
Sofia Jonsdtr
Ole Olsen Øvre Fjelde
Gunvor Knutsdtr
Siri Nilsdtr
Knut Nilsson
Astrid Rosså
Anny Tordis Kjelsnes
Daniel Toreson
Torleiv Danielson, Kirkhus.
Ole Endresen Øvre Fjelde
Kari Endresdtr, Øvre Fjelde
Tordis Bjørg Kirkhus
Jone Sveinson
Serina Toresdtr
Maria Tønnesdtr
Svein Sveinson
Gudmund Sveinson Valheim
Solveig Sveinsdtr Valheim
Sverre Magnus Sveinson Valheim
Magnhild Sveinsdtr Valheim
Reidar Ravnås
Berit Målfrid Ravnås
Olav Ravnås
Margrethe Ravnås
Helga Synnøve Ravnås
Sigmund Hatløy
Marta Svadberg
Odd Samsonson Tjentland
Jerand (Tjerand) Rasmusson
Rasmus Jerandson
Inger Johanna Tjærandsdtr
Mallin Tysdal
Rasmus Olson
Terje Knut Førland
Edvin G Førland
Peder Torgersen Fjelde
Bertha Torgeirsdtr Barka
Geoline Torgersdtr Barka
Torger Olsen
Marit Reidun Tungland
Talette Sørina Knutsdtr
Knut Teodor Larsson Vestersjø.
Torgjerd Sørensdtr
Torborg Hadlesdtr
Berte Pedersdatter
Sigbjørn Pederson
Sara Tonette Pedersdtr
Ingfrid Taletta Osmundsdtr Kaltveit
Gudrun Osmundsdtr Kaltveit
Borghild Synnøve Osmundsdtr Kaltveit
Einar Osmundson Kaltveit
Anna Audny Osmundsdtr Kaltveit
Ivar Olson Eie
Bergliot Olsdtr Eie
Sigurd Olson Eie
Olaf Olson Eie
Sem Olson Eie
Aspel Olson Eie
Henrik Olson Eie
Ole Eie
Johannes Eie
Bjarne Eie
Magnhild Eie
Ellen Johanne Nesvik
Anna Johanna Jakobsdtr Geitaskjer
Ole Grødem
Rakel Malene Fiskå
Olga Malene Vatland
Talette Vatland
Selma Vatland
Peder Thorson Kjølevik
Thomine Serine Pedersdtr Kjøllevik
Johanna Malene Olsdtr
Ola Jonson
Malena Bjørnsdtr
Malena Rasmusdtr
Marta Marie Johnsdtr, Geitaskjer
Johne Johnsen Geitaskjer
Mari Bergesdtr
Margrete Bergesdtr
Berge Johnsen
Mari Larsdtr
Paul Larsen Helland
Ole Thorsen Vatland (Rag)
Anton Thorsen Watland
Thore Asgautsen Kjølevik
Ola Olson
Haldis Kristine Strand
Ivar Maleniusson
Anna Sørskår
Kari Martine Sørskår
Kristine Olsdtr
Ole Olsen Næss
Olava Olsdtr
Ola Bårdson
Bård Ivarson
Anna Knutsdtr
Udbjørg Knutsdtr
Knut Jonsen
Jon Knutsen
Astrid Aasen
Knut Svendsen Bjørheim
Orm Olson
Ola Nilsson
Nils Nilsson
Njål Østerhus
Audny Olsdtr Østerhus
Harald Østerhus
Olaf Severin Nilson
Ole Thorsen Aasen
Serine Thorsdtr Åsen
Sikke Olava Thorsdtr Åsen
Signe Johanna Egeland
Andreas Johannesson Egeland
Jens Johannesson Egeland
Kjellaug Nilsdtr
Anders Anderson
Erling Strand
Harald Holgersen Strand
Gunvor Gunnarsdtr
Holger Holgersen Strand
Inger Talette Holgersdtr
Liva Helgeland
Eldrid Knutsdtr Helgaland
Berta Cecilia Larsdtr
Ingeborg Johanna Olsdtr
Ola Kristofferson
Kristoffer Kristofferson
Jorun Gunnarsdtr
OLaus Larsen
Lisabet (Maria) Larsdtr
Lars Larsson
Serine Tormodsdtr
Holger Tormodsen
Lars Olson
Lisabet Olsdtr Vignes
Siri Asbjørnsdtr Vignes
Karen Kristensdtr Flesjå
Marta Larsdtr
Lars Pederson
Marta Olsdtr Eike
Peder Larsson
Anna Pedersdtr
Udbjørg Larsdtr Strand
Siri Larsdtr
Lisbeth Olsdtr Strømstad
Ola Pederson, Berge
Peder Halvorson
Halvor Karlson
Karl Jensson
Jens Karlson
Kirstine Veland
Kristian Guttormsen
Jens Kristiansen
Torborg Kristiansdtr
Guri Jensdtr
Lars Olsen Strand
Jens Pederson
Peder Jakobson
Jakob Guttormson
Guttorm Jakobson
Marta Andersdtr
Anders Jensson
Inger Johannesdtr
Udbjørg Larsdtr Strand
Anna Serine Gard
Anders Andersson
Anders Olson
Ola Andersson
Anders Olson
Eivind Olson
Ola Jakobson
Jakob Rasmusson
Elen Marie Sjursdtr
Siri Torbjørnsdtr
Torbjørn Andersson
Lars Larsen Strand
Udbjørg Olsdtr
Ola Belestson
Johannes Tøtland
Rolv Halsne Breivik
Johanne Svendine Halsne
Elisabet Torjusdtr
Henrik Torjusson Halsne
Torjus Rasmusson
Bergit Torjusdtr
Rasmus Jonson
Gurina Fjelde
Tormod K. Fjelde
Jon Rasmusson
Anna Serina Henriksdtr
Henrik Jakobson
Dorte Sofie Henriksdtr
Henrik Olson
Marta Henriksdtr
Henrik Gunnarson
Ola Pederson
Jannike Asgautsdtr
Dortea Sofie Tanche
Rasmus Holgersen Førland
Serine (Sina)Holgersdtr
Ola Bjelland
Ola Olson
Marit Byre
Anna Larsdtr
Lars Andersson
Anna Levinsdtr
Siri Rasmusdtr
Rasmus Rasmusson
Rasmus Jonson
Gunhild Jakopsdtr
Siri Torsdtr
Holger Rasmussen
Laurense Meltveit
Børre Gunnarsen
Lene Ivarsdtr
Ingeborg Øysteinsdtr
Borghild Østensdtr
Olaus Andreas Olson
Jone Villumson
Marta Sofie Rasmusdtr
Rasmus Gudmundson
Gudmund Velomson
Rasmus Rasmussen, Nedre Fjelde
Velom Jonson
Marta Larsdtr
Elen Ågesdtr
Guttorm Nilsson
Malene Larsdtr
Karen Margreta Bårdsdtr
Kirsti Knutsdtr
Bård Hansson
Hans Olson
Ola Olson
Rasmus Thorsen Nedre Fjelde
Berta Olsdtr
Lars Larsson
Kari Andersdtr
Tor Karsten Næss
Tore Olsen Næss
Siri Thoresdtr Sedberg
Thore Knutsen Sedberg
Knut Thoresen Sedberg
Siri Pedersdtr
Marta Ivarsdtr Sedberg
Torger Ivarsen
Ivar Torgersen
Torger Tollaksen
Tollak Torgersen
Magla Torgersdtr
Marta Ellefsdtr
Ellef Ivarsen
Ivar Eriksen Førland
Ågot Jonsdtr
Asser Jonsen
Sissela Hallvorsdtr Laugaland
Sofie Hallvorsdtr Laugaland
Ingvald Torjuson Epteland
Stenu Svensen, Skåland
Siri Jonsdatter
Karen Jonsdatter
Leiel Bjørnsen
Dorte Pedersdtr
Ingeborg Nilsdatter
Nils Andersen
Anna Skulesdtr
Ågot Atslaksdtr
Skule Sveinungaen
Henny Marie Hetlelid
Lars Osmundson
Åsmund Olson
Inger Knutsdtr
Siri Johannesdtr
Kristine Natland
Ånund Hallvorson Ramsfjell
Siri Ånensdtr
Hallvor Ånenson
Sofie Ånensdtr
Gudbjørg Olsdtr
Nils Nilsson
Liva Olsdtr
Osmund Knutson
Johanna Nilsdtr
Guro Johannesdtr
Marshall Tuntland
Mallin Tuntland
Ceneva Sisemore
Malene Jensdtr
Sofie Jensdtr
Mary Leech
Kari Torfinnsdtr
Torfinn Kristofferson, Lrkvam
Thore T Voster
Thore Larsen Voster
Marta Askvik (Berta Rasmine Jonasdtr 24c
Peder Jensson Pundsnes
Lars Jensson Pundsnes
Ole Ottosen Elve
Gjette Pedersdtr
Anna Pedersdtr Eike
Peder Svendsen
Anna Pedersdtr
Nils Sveinson
Svein Nilson
Marta Larsdtr
Marta Karina Danielsdtr
Daniel Olson
Kornelius Sjurson
Malene Larsdtr
(Kari) Karen Elisabet Åkesdtr
Samson Jenson
Anna Olsdtr
Eli Klengsdtr
Helga Klengsdtr
Eivind Eivindson
Gunnar Eivindson
Mari Ivarsdtr
Mallin Toresdtr
Peder Sørenson
Knut Knutson
Brita Knutsdtr
Brita Knutsdtr
Ola Knutson
Jens Knutson
Samson Knutson
Lars Osmundson
Inger Knutsdtr
Jens Olson
Magne Rasmusson Ullestad
Samuel Olson
Jakob Knutson
Jens Gauteson
Ragnhild Gautesdtr
Malene (Mallin) Gautesdtr
Anna Gautesdtr
Kirsti Larsdtr
Jone Larson
Ola Larsson
Anders Knutson
Svein Toreson
Anna Nilsdtr
Borghild Kleppa
Halvard Kleppa
Anders Reiarson
Ola Reiarson
Inger Reiarsdtr
Anna Reiarsdtr
Reiar Reiarson
Ola Sjurson
Ivar Reiarsin
Marta Reiarsdtr
Arne Kleppa
Marit Tollaksdtr Svalestad
Markus Anderson
Ivar Anderson
Jone Kjetilson
Kari Torgilsdtr
Malene Jensdtr
Kirsti Rasmusdtr
Torgils Halvorson
Eivind Knutson
Karen Elisa Kvame
Jens Andreas Kvame
Lars Kvame
Malene Elisabet Kvame
Gunnhild Marie Kvame
Syvert Kvame
Mallin Kvame
Kristen Kristemson
Malena Kvame
Peder T. Tytland
Åke Jonson
Jon Ågeson
Johannes Ågeson
Borghild Ågesdtr
Ola Olson
Hans Aslakson
Anna Olsdtr
Siri Hauskollsdtr
Kristoffer Hauskollson
Marta Hauskollsdtr
Brita Kristoffersdtr
Erling Kvame
Magnus Kvame
Olaus Kvame
Sofie Jakobsdtr
Salomon Jakobson
Johannes Helgeson
Anna Helgesdtr
Nils Helgeson
Olav Sæbø
Anna Karina Sæbø
Hjalmar Sæbø
Knut Erikson
Sigbjørn Sæbø
Ellen Helena Olsdtr
Gunnhild Eivindsdtr
Marta Karina Johannesdtr
Olaug Kleppa
Ola Ivarson Strømstad
Elisabet Torsteinsdtr
Erik Osmundson
Ole B Haugsland
Bergitte Haugsland
Svein Olson
Marta Olsdtr
Åshild Haugsland
Lars Andersson
Johannes Johannesson
Guro Andersdtr
Anders Klengson
Peder Jonson
Marta Kleppa
Svein Kleppa
Olav Kleppa
Daniel Ormson
Paul Breivik
Malene Johannesdtr
Brita Jonsdtr
Odd Kleppa
Liva Olsdtr
Hans Iversson Flatmoen
Christ Moen (Kristian Iverson Flatmoen.)
Iver Evensen
Iver Hansson Flatmo
Jon Hansson Flatmoen
Borghild Jonsdotter Flatmoen
Målfrid Jonsdotter Flatmo
Hans Jonson Flatmoen
Ingrid Jonsdotter Flatmo
Lodvar Jonson Flatmo
Jorun Jonsdotter Flatmo
Bjørn Oscaeson Larsen
Guri Oscarsdotter Larsen
Britt Oscarsdotter Jarsen
Peder Kleppa
Kari Hansdotter Flatmoen
Jon Hansson Flatmoen
Tor Hansson Flatmoen
Kjartan Erlingson Spidsberg
Tordis Pundsnes
Margrete Pundsnes
Palma Pundsnes
Kari Hansdotter Brentdal
Gro Hansdotter Brentdal
Mette Hansdotter Brentdal
Ola Pederson
Lene Jonsdtr
Peder Joneson
Serina Torsdtr, Lerstøl
Knut T lerstøl
Malene Toresdtr Lerstøl
Tor Toreson Lerstøl Pundsnes
Berta Torsdtr
Osmund Endreson
Ola Olson
Thor Lerstøl
Berta Lerstøl
Selmer Lerstøl
Elen Lerstøl
Karen Malena Lerstøl
Laura Erlinga Lerstøl
Gunnhild Bertea Lerstøl
Lars Salomonson
Anna Knutsdtr
Olav Kvame
Kåre Kvame
Guri Torbjørnsdtr Dranga
Ola Samsonson
Gunhild (Gundla) Jonesdtr
Jerand Jonson
Anna Karina Øysteinsdtr
Sven Espeland
Peder Johannesson
Sigrid (Signi) Gautesdtr
Kari Toresdtr
Malena Espeland
Aksel Espeland
Øystein Espeland
Mari Isaksdtr
Lisabet Aslaksdtr
Gaute Mikkelson
Signy Gautesdtr
Tore Klemmetson
Klemmet Toreson
Isak Torson
Hans Tuftene
Jon Andreas Hansson
Gunda Hauskevåg
Jone Hauskevåg
Ingebjørg Toresdtr
Tore Kristoffersen
Kristoffer Keistoffersen
Gunhild Ingemundsdtr
Kristi Håvardsdtr
Håvard Svensen
Liva Simondsdtr
Ingeborg Eriksdtr
Anna Karina Olsdtr
Marta Gurine Olsdtr
Jonas Severin Olson
Marta Oline Askvik
Mandius Olson
Erik Eriksen
Erik Sveinungsen
Gjøa Larsdtr
Ingeborg Johannesdtr
Johannes Sveinungsen
Mallena Olsdtr
Sivert Torkelsen Mauland
Torkild Knutsen
Knut Knutsen
Kari Olsdtr
Osmund Tuntland
Knut Aadnesen
Gunvor Taraldsdtr
Tarald Gitlesen
Marit Rasmusdtr
Sjur Tormodsen
Tormod Toresen
Kristi Sjursdtr
Gunvor Olsdtr
Ole Gitlesen
Mallin Tuntland
Marie Tuntland
Åslaug Johanna Tuntland
Olaf Tuntland
Oddny Tuntland
Ella Tuntland
Ommund Erikson
Anna Margrete Eriksdtr
Margrete Ommundsdtr
Erik Ommundson
Ommund Ommundson
Rasmus Ommundson
Lars Ommundson
Anna Serina Omundsdtr
Kristine Omundsdtr
Tomas Omundson
Berta Omundsdtr
Berta Kristine Bjørnsdtr
Malene Olsdtr Tuntland
Osmund O Tuntland
Ola Tuntland
Karoline Olsdtr Kyle
Laura Olsdtr Kyle
Ommund Olson Kyle
Olava Kristine Olsdtr Kyle
Rasmus Olson Kyle
Borgny Oletta Olsdtr, Lunde
Borghild Johanna Tomasdtr, Bjerga
Johannes Tomasson (Bjerga)
Ivar Torsteinson Aartun
Jorun Torsteinsdtr Aartun
Tor Torsteinson Aartun
Maud Oliv Bjerga
Torbjørg Bjerga
Laura Bjerga
Thomas Bjerga
Alfhild Bjerga
Judidh Helene Bjerga
Rasmus Jonson
Ola Jonson Tuntland
Kristine Olsdtr Kyle
Olav Olson Kyle
Magne Olson Kyle
Inger-Johanne Olavsdtr Ubøe
Olav Sigvart Ommundson Kyle
Jone Rasmusson
Torfinn Rasmusson
Jon Joneson Vadla
Jone Jonson Vadla
Magnus Karstein Hidle
Helge Hansson Hidle
Åsa Jakobsdtr
Øystein Jakobson
Tore Jakobson
Lars Rasmusson Nese
Ingrid Rødland
Teodor Knutson Nesvik
Magna Østine Nesvik
Dorit Nesvik
Borghild Nesvik
Klara Nesvik
Elisabet Torsteinsdtr
Torolf Johan Tngebrigtson
Borghild Kristiansdtr Hetlesæther
Per Nordtveit
Berit Nordtveit
Kirsti Nordtveit
Oskar Pundsnes
Bernard Pundsnes
Borghild Johanna Johannesdtr
Tårn Valentinson
Sissela Faltinsdtr
Anna Bjørnsdtr
Anne Marie Haldorsdtr Hidle
Torleiv Pundsnes
Haldor Gunnarson
Kari Gudmundsdtr
Jon Nilsson Hidle
Guri Tollaksdatter
Didrik Brynildsen
Laurits Lauritssen
? Torgersdtr
Laurits Lauritsen
Laurits Fuglestad
Grete Sesilie Eriksdtr Alstveit
Kristine Eriksdtr Alstveit
Gunnar Knutson Viga
Anna Karine Knutsdtr
Kristine (Kjistina) Helle
Tormod Helle
Arne Knutsen
Grethe Knutsen
Brita Knutsen
Kjersti Knutsen
Grete Karine Helle
Ingeborg Baustad
Inger Karin Baustad
Grete Kristin Baustad
Tormod Baustad
Elisabeth Baustad
Syvert Vika
Anna Cecilia Vika
Ellen Margrete Ladstein
May Brit Kallekot
Bertha Conradsdatter Weisenberg
Torstein Vika
Taletta Reiarsdtr
Marie Maegaret Ommundsdtr Kristiansen
Karl Ommundsen Kristiansen
Kari Ommundsdtr Kristiansen
Olav Ommundsen Kristiansen
Brynhild Ommundsdtr Kristiansen
Anna Bergitta Andersdtr
Rakel Thoresdtr Barkved
Gudrun Samuelsdtr Nag
Samuel Larsen Nag
Lars Larsen Nag
Samuel Norland
Sigurd Norland
Severin Pedersen Norland
Magnhild Hauskevåg
Karen Hauskevåg
Einar Hauskevåg
Peder Pedersen Norland
Anna Stensdtr
Ragnhild Sædberg
Johannes Jensen Sædberg
Henrik Paulsen Helland
Gunnar Henriksen
Henrik Gunnarsen Helland
Gunnar Henriksen Helland
Elfrid Kvelvane
Karen Elise Kvelvane
Gerda Helland
Henrik Helland
Inger Maria Nilsdtr
Terje Ivar Vastveit
Rasmus Vastveit
Asbjørn Vastveit
Solfrid Kleven
Nils Å. Kleven
Ådne Nilsen Kleven
Jorun Berit Helland
Hans Einar Steinsland
Dorte Maria Vermundsdtr Orrestad
Knud Tungland
Nils Knutsen Tungland
Marta Karina Sveivsdtr Tysdal
Birger Dahle
Peder Dahle
Brit Peggy Rasmusdtr Fjelde
Karstein Lerstøl
Henrik Lerstøl
Sverre Bernhard Lerstøl
Johannes Lerstøl
Rasmus P Fjelde
Bertha Johanne Fjelde
Karen Elisabet Ivarsdtr Barkved.
Sepla Olsdtr
Marta Toresdtr
Torborg Toresdtr
Anna Ådnesdtr
Ådne Knutson
Tore Knutson
Sigbjørn Lerstøl
Gulleik Johannesen
Sikke Christine Gulleiksdtr
Karen Lorentse Dahle
Egil Pedersen
Berta Aslaksdtr Håhammer
Aslak Evensen Håhammer
Eivind Jakobsen
Jakob Trondsen
Torolf Strand
Anne Karine Strand
Solveig Fjelde
Leiv Voster
Grete Synnøve Mæle
Paula Johanessen
Lars Olson
Sissel Olsdtr
Ludvig Larson
Grete Malene Johannesdtr Røgenes
Alfonse
Berta Olsdtr
Lars Olsen
Ole Jonson
Edvard Olson Mæle
Kjellaug Tordis Edvardsdtr Mæle
Inge Oddvar Edvartson Mæle
Ståle Eggebø
Inger Johanne Foldøy
Fritjof Foldøen
Sven Foldøen
Karina Breiland
Rakel Karina Breiland
Inga Breiland
Jon Jonsen Torsteinbøe
Jon Olsen Torstenbøe
Guraa Christensdatter
Ole Johnsen Slettestøl
Brynilde Osmundsdtr Birchetvedt
Marta (Marie) Osmundsdtr (Birketveit)
Osmund Torbjørnsen
Sigurd Dale
Margit Dale
Astri Bjørnsdtr
Guri Larsdtr
Lisbet Sjursdtr
Ola Tolleivson
Sissel Olsdtr
Rakel Langvik
Johannes Langvik
Anton Langvik
Johan Malenius Langvik
Magnus Severin Langvik
Maria Langvik
Johanna Langvik
Signe Amanda Langvik
Harald Langvik
Magla Serina Olsdtr
Nils Wigestrand
Ola Bjørnson
Bjørn Nilsson
Berta Bjørnsdtr
Nils Øisteinson
Henrik Johan Langvik
Jens Jensen Langvikjå
Jens Hallvardsen
Hallvard Jensson
Jan Langvik
Terje Langvik
Odd Magne Langvik
Marit Marie Langvik
Jon Johannes Langvik
Asbjørn Langvik
Malvin Langvik
Kåre Langvik
Brita Ovesdtr
Siri Ovesdtr
Anna Ovesdtr
Karen Bjørnsdtr
Rasmus Bjørnson Hagen
Rasmine Larsdtr
Karen Larsdtr
Lars Haldorson
Ingeborg Tronsdtr, Lie
Berta Pedersdtr
Thore Pedersen Helland
Peder Thoresen Helland
Henrik Pedersen Helland
Peder Henriksen
Ove Hansson Meland
Anna Hansdtr
Ola Hansson
Rasmus Karlson
Elisabet Kristine Pedersdtr
Rakel Christine Thoresdtr Helland
Lotte Larsdtr Nag
Gunnhild Vatland
Samuel Samuelson dy.
Hans Mæland
Johne Mæland
Andreas "Andrew" Jonson
Mallin Jonsdtr Røykjanes
Paul Mæland
Espen Meling
Ragnhild Meling
Stein Jarle Langvik
Oddfrid Langvik
Turid Tungland
Solveig Kristin Langvik
Tove Bente Langvik
Jane Irene Langvik
Oddbjørg Langvik
Brit Haldis Hamre
Mikal Veland
John Stian Langvik
Anne Marie Øye
Jorunn Øye
Eli Øye
Audny Øye
Torill Øye
Atle Øye
Johannes P Mæland
Gunla Mæland
Helge Langvik
Tone Langvik
Arild Langvik
Rune Langvik
Klara Luvise Langvik
Janne Iren Langvik
Anne Marie Bjørklund
Olga Mæland
Paul J Mæland
Jan Langvik
Ann Mari Langvik
Jette Vivi Langvik
Siv Marie Haferkamp Helgevold
Jarle Langvik
Cecilie Waaland
Svein Langvik
Magne Johan Langvik
Jostein Langvik
Kjell Magnus Langvik
Sigmund Langvik
Karen Amanda Seltveit
Sveinung Langvik
Ivar Langvik
Inger Langvik
Ola Tytlandsvik
Hans Tytlandsvik
Brita Tytlandsvik
Andreas Tytlandsvik
Karen Langvik
Sigbjørn Langvik
Siv Kristin Langvik
Marie Loise Arntsen
Mai Brit Ålen
Jan Øyvind Ålen
Silje Håvarstein
Per Tytlandsvik
Ottar Tytlandsvik
Arne Tytlandsvik
Astrid Johanna Tytlandsvik
Håkon Asbjørn Tytlandsvik
Anna Larsdtr Odland
Willy Haga
Anita Haga
Arild Larsen
Trond Larsen
Leif Magne Larsen
Erik Larsen
Aud Jorun Enerstvet
Ole H. Enerstvedt
Joar Tjelmeland
Tom Tjelmeland
Lise Johansen
Olav Laugaland
Astrid Laugaland
Ranveig Laugaland
Oddfrid Laugaland
Ola Laugaland
Trygve Laugaland
Johannes Andreas Haug
Mardot Johanne Haug
Anne Marie Haug
Anny Haug
Kjetil Haug Bru
Sissel Ann Moen
Anita Bergeland
Jakob Langvik
Mary Langvik
Jarleif Langvik
Sverre Langvik
Sigbjørn Langvik
Kjellaug Langvik
Kristina Fjetland
Jone Kalheim
Kristin Kalheim
Sigrun Kvame
Tordis Kvame
Berit Tolleivsdtr Solheim
Gurine Tolleivsdtr
Ingvald Ådnesen Sinnes
Marta Jonsdtr
Knut Nilsson
Lars Knutson, Mokleiv
Malena (Mallin) Johannesdtr
Johannes Larson
Ingeborg Knutsdtr
Brita Bjørnsdtr
Aslaug Bjørnsdtr
Bjørn Knutson
John Egeland
Malmfrid Kristina Hodne
Olaug Ommundsen
Ove Ommundsen
Truls Jørgensson Hodne
Jørgen Trulsson
Truls Nilsson
Nils Trulsson
Truls Larsson
Ingeborg Trulsdtr
Lars Larsson
Serina Sigvartsdtr
Johannes Sigvart Jakobson
Jakob Jakobson
Marta Ommundsen
Ellen Malena Pedersdtr Hodne
Peder Jørgensson
Berta Jørgensdtr Hodne
Jørgen Pedersson
Peder Jørgenson
Jørgen Pedersson
Kristi Danielsdtr Vaula (2,3,2)
Ingeborg Danielsdtr
Daniel Sørensson
Metta Bjørnsdtr, Løw
Serina Olsdtr
Ola Dagfinnsson
Siri Olava (Sigrid) Sæbø
Jone Sæbø
Ole Johannes Sæbø
Jakob Danieison
Daniel Mortensson
Morten Andersson
Marta Torsdtr
Anna Torsdtr
Tore Knutsson
Ellen Gurina Knutsdtr
Knut Samuelsson
Samuel Knutsson
Knut Matiasson
Malena Rasmusdtr
Olav B Sæbø
Dorte Larsdtr
Rasmus Danielsson
Daniel Johannesson
Berta Torgrimsdtr
Guri Tostensdtr
Berta Jakobsdtr
Jakob Andersson
Søren Danielsson
Daniel Danielsson
Karen Danielsdtr
Siri Simonsdtr
Agnis Sæbø
Olav Sæbø
Vermund H†vardson Orrestad
Maren Kristensdtr
Gunhild Jakobsdtr
Marta Eriksdtr
Lars Eriksson
Kristi Sæbjørnsdtr
Sæbjørn Torsson
Tore Larsson
Guri Olsdtr
Ola Villumsson
Villum Olsson
Marta Torsdtr
Oddbjørn Sæbø
Ingunn Sæbø
Kristi Eriksdtr
Malena (Marta) Jonsdtr
Jonas Haldorson
Kristine Krisioffersdtr
Guri Johannesdtr
Johannes Reiarson
Knut Torkelson Rødde
Osvald Sæbø
Ingeborg Sæbø
Torkel Person
Per Jonson
Sigvor Torkjelsdotter
Torkjel Knutson
Ingebjørg Larsdotter
Jon Styrkson
Ingri Kolbeinsdotter
Kristi Kolbeinsdotter
Styrk Olson
Albu Larsdotter
Jorun Johanna Sæbø
Kolbein Brynjulvson
Marta Larsdotter
Knut Torkjelson
Sigvor Steffadotter
Lars Oddmundson
Anna Styrksdotter
Styrk Larsson
Lars Sjurson
Sjur Mikkjelson
Ola J. Hagalid
Anna Hagalid
Ingrid Hagalid
Solfrid Hagalid
Gjøri Pedersdotter
Brita Jonsdotter
Torkjel Jonson
Kristi Olsdotter
Ola Bårdson
Guro Kolbeinsdotter
Oddmund Larson
Unni Eiriksdotter
Lars Oddmundson
Kari Mikkjelsdotter
Torkel Person
Per Jonson
Sigvor Torkjelsdotter
Torkjel Knutson
Ingebjørg Larsdotter
Jone Hagalid
Sigrid Gustava Hagalid
Signe Hagalid
Olav Hagalid
Jon Styrkson
Ingri Kolbeinsdotter
Kristi Kolbeinsdotter
Styrk Olson
Albu Larsdotter
Kolbein Brynjulvson
Marta Larsdotter
Knut Torkjelson
Sigvor Steffadotter
Lars Oddmundson
Sigbjørg Anny Hagalid
Anna Styrksdotter
Styrk Larsson
Lars Sjurson
Sjur Mikkjelson
Gjøri Pedersdotter
Brita Jonsdotter
Torkjel Jonson
Kristi Olsdotter
Ola Hagalid
Samson Jonson
Serina Jonsdtr
Ola Bårdson
Guro Kolbeinsdotter
Oddmund Larson
Unni Eiriksdotter
Lars Oddmundson
Kari Mikkjelsdotter
Torkel Person
Jone Olson
Hallvor Olson
Anna Hagalid
Per Jonson
Sigvor Torkjelsdotter
Torkjel Knutson
Ingebjørg Larsdotter
Jon Styrkson
Ingri Kolbeinsdotter
Kristi Kolbeinsdotter
Styrk Olson
Albu Larsdotter
Kolbein Brynjulvson
Marta Larsdotter
Ola Sæbø
Peder Sæbø
Kornelius Sæbø
Inger Amundsdtr
Knut Torkjelson
Sigvor Steffadotter
Lars Oddmundson
Anna Styrksdotter
Styrk Larsson
Lars Sjurson
Sjur Mikkjelson
Gjøri Pedersdotter
Ola Hallvorson
Jone Hallvorson
Brita Jonsdotter
Torkjel Jonson
Kristi Olsdotter
Ola Bårdson
Guro Kolbeinsdotter
Oddmund Larson
Unni Eiriksdotter
Lars Oddmundson
Hallvor Olson
Ola Olson
Elen Olsdtr
Anna Olsdtr
Marta Olsdtr
Kari Mikkjelsdotter
Serine Ivarsdtr
Hanna Kristine Halvardsdtr
Halvar Halvarsen
Kristin Rasmusdtr
Tea Kristiansdtr (Targjerd)
Elen Kristoffersdtr
Lisbet Thorsdtr
Åslaug Kleppa
Thore Kristiansen Fjelde
Christian Knutsen
Jens Vormeland
Helga Vormeland
Jone Vormeland
Ola Vormeland
Johanna Vorneland
Johanne Karin Vika
Svein Vika
Jostein Vika
Kari Danielsdtr
Hans Danielson
Marta Olsdtr
Johannes Olson
Liva Olsdtr
Anna Olsdtr
Malene Olsdtr
Borgny Husstøl
Ola Johannesson
Jone Johannesson
Ola Johannesson Kløv
Anna Jonsdtr Laugaland
Johannes Jonson Laugaland
Berta Laugaland
Andres Laugaland
Johan Laugaland
Sofie Laugaland
Johannes Laugaland
Jon Torson
Tore Torson
Jørgen Jonson Viken
Johan Jonson
Jon Viken
Jenny Amanda Viken
Signe Viken
Georg Viken
Ove Bjelland
Samson Torson
Bjørn Torson
Jone Bjelland
Sigrid Bjelland
Kristi Rasmusdtr
Marta Øysteinsdtr
Øystein Øysteinson
Serina Øysteinsdtr
Ola Øysteinson Espeland
Rakel Espeland
Anna Espeland
Øystein Espeland
Olav Espeland
Rasmus Kornellius Espeland
Else Espeland
Margit Espeland
Olaug Espeland
Marie Espeland
Olav Espeland
Jan Espeland
Ester Espeland
Margrete Espeland
Rut Espeland
Kari Espeland
Solveig Espeland
Kåre Espeland
Odd Espeland
Bjørg Espeland
Serina Sveinsdtr
Kristina Sveinsdtr Kleppa
Peder Severin Kleppa
Svend S Kleppa
Rasmus Sveinson
Marianne Mjølhus
Laila Mjølhus
Siri Hauskje
Jone Jonson
Liva Jonsdtr
Ånen Hauskevåg
Jens Hausken
Jone Hausken
Selmer Johan Hausken
Olav Marselius Hausken
Sigvart Hausken
Kjellaug Hausken
Johne Hausken
Malene Ånensdtr
Rakel Kvame
Ånen Samsonson
Ola Samsonsson
Samson Samsonson
Magla Samsonsdtr
Tore Laugaland
Ludvig J Munthe
Samson Munthe
Målfrid Munthe
Elbjørg Munthe
Ingrid Munthe
Ludvig Ingmund Munthe
Liva Bergesdtr
Johannes Bergeson Breiland
Berge Bergeson
Hjørdis Sande
Jakob Sande
Liv Aslaug Jansen
Harald Bjarne Jansen
Jan Kåre Jansen
Anne Berit Jansen
Jan H Jansen
Henry Andreas Jansen
Anna Olaug Jansen
Eli Torsdtr Breiland
Iver Johan Breiland
Ola Torson
Tore Breiland
Karl Teodor Breiland
Malene Bergesdtr
Ola Bergeson, Breiland
Johanne Bergesdtr
Kirsti Hegland
Ånen Hegland
Olaf Hegland
Bertine Charlotte Hegland
Astrid Heggland
Jenny Bertine Hegland
Jon Olav Sigmundstad
Rasmus Jenson Austigard
Jone Jensson Austigard
Brita Austigard
Edvard Austigard
Knut Jensson Austigard
Jenny Maria Austigard
Magne Austigard
Johannes Egeland Kleppa
Anna Serina Johannesson Egeland
Ståle Kvame
Geir Kvame
Arild Kvame
Evy Kvame
Godtfred Gauthun
Anne Marie Gauthun
Jan Terje Gauthun
Ola Johanneson
Kari Johannesdtr
Anna Johannesdtr
Eli Johannesdtr
Marta Johannesdtr
Mallin Olsdtr, Mjølhus
Johannes Olson Mjølhus
Marta Olsdtr
Johanna Malene Mjølhus
Anna Mjølhus
Olava Olsdtr Mjølhus
Johan Luth Mjølhus
Sigurd Mjølhus
Inger Mjølhus
Arne Mjølhus
Osmund Oveson Røgelstad
Knut Henrikson
Berta Henriksdtr
Syvert Hrnrikson
Lars Henrikson
Henrik Henrikson
Ommund Henrikson Lekvam
Sofie Knutsdtr Heggheim
Ånen Johan Stråbø
Henrik Knutsen Heggheim
Borghild Knutsdtr
Siri Knutsdtr
Kristi Knutsdtr
Borghild Henriksdtr
Knut Henriksen Heggheim
Anna Henriksdtr Heggheim
Siri Knutsdtr. Heggheim
Ingeborg Larsdtr. Heggheim
Lars Bjørnsen Heggheim
Borghild Rasmusdtr Fiskå
Rasmus Holgersen Fiskå
Malene Rasmusdtr
Holger Rasmussen Fiskå
Rasmus Holgersen Lille Fiskå
Holger Holgersen
Kristi Holgersdtr
Marta Pedersdtr
Peder Samuelsen
Anna Josefsdtr Fiskå
Josef Paulsen Fiskå
Paul Eriksen
Ole Thoresen
Kristoffer Thoresen
Siri Thorsdtr
Ola Olson
Marie Kristoffersdtr
Halvor Kristoffersen
Thore Olsen Kjøllevik
Torgerd Olsdtr
Kristine Thorsdtr
Berta Thorsdtr
Ole Thorsen Kjøllevik
Rannveig Johannesdtr
Malene Johannesdtr
Berge Johannesson
Thore Olsen Kjøllevik
Anna Olsdtr
Rasmus Olsen
Magla Thoresdtr
Asgaut Thoresen Kjølevik
Ole Olsen Kjøllevik
Bjørn Olsen
Sissel Olsdtr
Berta Olsdtr Kjøllevik
Ole Lauritsen Kjøllevik
Laurits Olsen Kjølevik
Sofie Sjursdtr
Nils Sjursen
Øivind Dahl Pedersen
Marta Børgesdtr
Johannes Børgeson
Einar Johan Syvertson Kvelvane
Inger Johanna Syvertsdtr Kvelvane
Tjerand Omundson Kvelvane Erfjord
Syvert Ommundson Kvelvane
Karen Tønnesdtr
Anny Hagetun
Olav Tobiasson
Liva Tobiasdtr Hjorteland
Tobias Knutson Hjorteland
Rannveig Johannesdtr
Solveig Syvertsdotter
Borghild Helgesdtr Hidle
Anna Martine Nikoline Weisenberg Grythe
Anna Jonsdatter Grythe
Jone Jonsen Grythe
Signe Johanna Grythe Svendsen
Bertha Svendsen
Astrid Svendsen
Helene Weisenberg Grythe Svendsen
Lene Breiland
Jon Sjursen Grythe
Johanna Nilsdatter Kjølvik
Sivert Jonsen Gryte
Anna Olsdatter Framigard
Nils Torgilsen Kjølvik
Helga Jakobsdatter Kalheim
Jone Sivertsen Gryte
Torbjørg Jørmeland
Jorunn Jørmeland
Geir Bjørnar Jørmeland
Astrid Reidun Jørmeland
Birger Jørmeland
Bjørg Olaug Jørmeland
Karl Johan Jørmeland
Susanne Larsdatter Jørstad
Ola Andersen Framigard
Anna Eivindsdatter Soland
Torgils Nilssen Kjølvik
Gjertrud Torgilsdatter Sagplassen
Sivert Olsen Gryte
Anna Olsdatter Haug
Eli Jonsdatter Kjølvik
Lars Larssen Jørstad
Marta Olsdtr Jørmeland
Anna Olsdtr Jørmeland, Hovet
Karina Olsdtr
Magdalene Martine (Lene) Olsdtr Hovet
Bertha Olava Olsdatter Jørmeland
Anders Olsen Framigard
Bertha Knutsdatter Framigard
Eivind Kolbeinsen Soland
Anna Olsdatter Fjetland
Nils Olsen Jårvik
Torgils Markussen Sagplassen
Ola Josteinsen Haug
Herborg Josteinsdatter Haug
Anna Josteinsdatter Haug
Anna Jonsdatter Tveita
Magla Eiriksdatter Soland
Jon Olsen Kjølvik
Birgitte Olsdatter Kjølvik
Eli Larsdatter Opsal
Lars Larssen Elfarvik
Karen Rasmusdatter Randa
Stein Andersen Framigard
Birgitta Andersdatter Askvik
Åsa Pedersdtr
Marta Pedersdtr
Brita Pedersdtr Tvedeb
Margrethe Olsdatter Solberg
Siri Larsdatter Jørstad
Kolbein Eivindsen Soland
Anna Olsdatter Soland
Ola Knutsen Fjetland
Ola Johannessen Hebnes
Markus Arnfinnsen Hustveit
Jostein Olsen Haug
Birgitte Olsdatter Haug
Johannes Olsen Hebnes
NN Olsdatter Birkeland
Torbjørn Olsen Birkeland
Nils Sigvaldson
Sigvald Sigvaldson
Sofie Sigvaldsdtr
Peder Sigvaldson
Jon Persen Tveita
Anders Steinsen Askvik
Eli Steinsdatter Jelsa
Marit Steinsdatter Jelsa
Siri Steinsdatter Jelsa
Ola Pedersen Kjølvik
Borghild Larsdatter Barkeland
Lars Larsen Barkeland
Margrethe Nielsdatter
Lars Larsen Jørstad
Lars Sjursen Hovda
Rasmus Sjursen Randa
Sjur Sjursen Breivik
Mette Olsdatter Randa
Brita Pedersdtr
Gudmund Pederson
Margrete Pedersdtr
Elisabet Pedersdtr
Aasa Pedersdotter Kvame
Svein Pederson
Kari Alvsdatter Alvseike
Ingrid Alvsdtr
Olav Alvsen Alvseike
Lars Asgautsen Jørstad
Siri Olsdatter Aukland
Birgitte Hadlesdatter Vanvik
Eivind Kolbeinsen Budalen
Odd Kolbeinsen Kolbeinstveit
Jon Kolbeinsen Bleskestad
Ola Tormodsen Soland
Knut Torgeirsen Fjetland
Arnfinn Knutsen Høyvik
Ingeborg Henriksdatter Sand
Ola Torsteinsen Haug
NN Olsdatter Blikra
Olav Ormsen Birkeland
Ingrid Omsdatter Skiftun
Marita Johannesdatter Galte
Per Larssen Trevland
Stein Sivertsen Jelsa
Niels Pedersen
Peder Pedersen Kjølvik
Arne Andreas Breiland
Terje Breiland
Arild Breiland
Helga Jensdatter Kjølvik
Lars Larssen Opsal
Jon Jonsen Vadla
Liva Jonsdatter Tøtland
Marit Jonsdatter Tøtland
Siri Jonsdatter Tøtland
Sjur Pedersen Hovda
Jon Ormsen Hauge
Ingeborg Ormsdatter Hauge
Alv Olsen Eike
Ingeborg Ellingsdatter
Marit Ellingsdatter
Astrid Fjelde
Lars Olsen Håland
NN Olsdatter Håland
Datter av Olav Knutsen Håland
Hadle Torbjørnsen Vanvik
Inger Torkelsdatter Vanvik
Kolbein Josefsen Kolbeinstveit
Leiv Josefsen Laurhus
Torgeir Jonsen Fjetland
Henrik Pedersen Sand
Olav Larssen Håland
Kari Larsdatter Håland
Orm Olsen Skiftun
Åge Olsen Nessa
Birgitte Sevatsdatter Skiftun
Henry Driftland
Jakob Driftland
Johannes Lauritzen Galte
Herborg Torbjørnsdatter
Lars Gunnbjørnsen Mjølhus
Orm Nilsen Bokn
Marita Ormsdatter Byre
Ånon Ormsen Marvik
Sivert Steinsen Jelsa
Gjøa Bårdsdatter Øverland
NN Bårdsdatter Øverland
Torvald Magnus Olauson Lekvam
Ingeborg Jonsdatter Tøtland
Jon Jonsen Tøtland
Ola Jonsen Aukland
Elisabeth Jonsdatter Foss
Anna Jonsdtr
Karen Ågesdatter Nessa
Margrethe Bjørnsdatter Norheim
Jon Sørensen Foss
Siri Sørensdatter Aukland
NN Jonsdatter Hauge
Samson Jonson
Margaretha Lauritzdatter Bjørheim
Gudrun Sebjørnsdatter
Josef Kolbeinsen Kolbeinstveit
Olav Jensen Hebnes
Sevat Oddsen Skiftun
Siri Oddsdatter Fevoll
NN Jonsdatter Stillufseike
Lauritz Johannessen Galte
Anna Fartonsdatter
Kristine Tronds
NN Jonsdatter Aukland
Tollak Jonsen Aukland
Gunnbjørn Jonsen Mjølhus
NN Ivarsdatter Stokka
Anna Ånonsdatter Marvik
Siri Jonsdtr
Tormod Olsen Foss
Jon Olsen Foss
Siri Vilhelmsdtr
Birgitta Tollaksdatter Aukland
Bjørn Oddsen Norheim
Tollak Jonsen Aukland
Søren Jonsen Aukland
Sebjørn Toresen
Arne Johan Ege
Lauritz Leivson Bjørheim
NN Bjørnsdatter Bjørheim
Jens Andersen
Anna Ivarsdatter Sandvik
Johannes Torgilsen Aga
NN Torgilsdatter Aga
Farton Madsen
Christopher Trondsen Rustung
Trond Sigurdsen Seim
Karen Knudsdatter Schanke
Jens Gerhard Bernart Kjellesvik
Magne Albert Kjellesvik
Gudrunn Kjellesvik
Jon Tollaksen Aukland
NN Gunnbjørnsdatter Tengs
Olav Jonsen Foss
Gunnbjørg Arnbjørnsdatter Mjølhus
Odd Tolleivsen Norheim
Leiv Halvorson Bjørheim
Anders Amundson
Mads Amundson
Anna Fartonsdatter
Guri Fartonsdatter
Torgils Vikingsen Aga
Knut Tjellesvik
Martha Astrid Tjellesvik
Gudrun Ormsdatter Lydvo
Arnbjørn Jerandsen Mjølhus
Halvor Danielson Bjørheim
Amund Jonson
Farton Filippusson
Magnhild Jogrimsdatter
Viking Finnson Aga
NN Vikingsdatter Nordbø
Orm Ivarson Lydvo
Bergit Marie Byrkja
Bjarne Byrkja
Erling Byrkja
Aslaug Byrkja
Gyrid Bårdsdatter Torsnes
Jon Holteson
Filippus Fartonson
Jogrim Audunson
Finn Torgeirson
Viking Torgilson Nordbø
Ivar Vikingson Skjelde
Bård Sigurdson Torsnes
Farton Filipson
Torgeir Torsteinson
Torgils Trondson
Viking Ormson Måge
Sigurd Guttormson Torsnes
NN Bårdsdatter
Torstein Mita
Margretha Håkonsdatter
Orm Sigurdsen Måge
Guttorm Sigurdson Torsnes
Marit Rødde Pedersen
Kåre Rødde
Ingegjerd Finnsdatter
Håkon Gauteson til Reve
Sigurd Ormsen Måge
Sigurd Guttormson Torsnes
NN Nikolasdatter
Finn Gauteson på Mel
Gaute Erlingson til Tolga
Sigrid Gregoriusdatter
Orm Sigurdsen Måge
Guttorm Kalvson Torsnes
Herborg Petersdatter Sandvin
Gaute Jonson til Mel
Gregorius Andersson
Cecilia Håkonsdatter
Inga Vikingsdatter
Jon Gauteson
Anders Simonson
Maria O Fjelde
Tea Fjelde
Oskar O Fjelde
Taletta O Fjelde
Torger O Fjelde
Ola O Fjelde
Torvald Magnus Olauson Lekvam
Torvald Magnus Olauson Lekvam